Rakovina páteře: Příčiny, příznaky, vyšetření a léčba nádorového onemocnění | Moje zdraví

Bolest zad: Kdy může jít o rakovinu páteře nebo míchy?

Bolest zad: Kdy může jít o rakovinu páteře nebo míchy?
Autor: istock.com
5. února 2021 • 06:00

Rakovina míchy a páteře je nádorové onemocnění projevující se bolestí zad i dalším širokým spektrem příznaků. Nádory míchy a páteře se dělí na několik typů, jsou mezi nimi zhoubné i nezhoubné a spadají sem také metastázy vycházející z nádoru v jiné části těla. Většina nádorů míchy a páteře se dá chirurgicky odstranit. 

Nádory páteře

Páteř je soustavou obratlů vzájemně spojených klouby a vazivovým aparátem (meziobratlové ploténky, vazy, kloubní pouzdra). Uvnitř páteře je páteřní kanál, ve kterém se nachází mícha a míšní kořeny. Ty jsou kryty obalem, který nazýváme tvrdá plena. Nádory páteře rozdělujeme na: 

 • Extradurální – Nádory rostoucí v kostech (nejčastěji v obratlech), ve vazech, případně se šíří mimo páteř. Tyto tumory působí v páteřním kanálu tlakem na tvrdou plenu a nervové struktury v ní uložené. Jde o nejčastější typ nádoru páteře (tvoří 55 % všech nádorů této oblasti).
 • Intradulární extramedulární – Tyto nádory rostou uvnitř tvrdé pleny, ale nerostou do míchy, pouze míchu a kořeny utlačují.
 • Intramedulární –  Nádory rostoucí přímo v míšní tkáni

Více o tom, že se nevyplácí podceňovat bolest zad, čtěte zde.

Příznaky rakoviny páteře

Extradurální nádory

U nejčastějšího typu nádoru (extradurálního, viz výše), jsou nejčetnějšími nádory v této skupině metastázy, tedy nádory, které mají původní ložisko jinde (nejčastěji se jedná o nádor plic, prsu, prostaty) a jsou krevní cestou zaneseny do páteře, kde začnou růst.

Jejich růst v páteřním kanále se typicky projevuje postupně a většinou velmi rychle se zhoršující hybností dolních končetin a poruchami chůze. Průvodním příznakem bývá silná bolest, vycházející z místa nádorem postiženého obratle. Většina pacientů má však i přidružené příznaky vycházející z primárního nádoru jinde v těle.

Intradurální extramedulární

Do této skupiny patří nezhoubné (tzv. benigní) nádory, které rostou z obalu míchy – tzv. meningiomy nebo z obalů nervových vláken v míšních kořenech – tzv. schwannomy. Tvoří 40 % všech páteřních nádorů.

Mezi nejčastější primární nádory, jež způsobují intradurální extramedulární metastázy, patří melanom, lymfom a meduloblastom. Tyto nádory rostou velmi pomalu. Příznaky vycházejí z primárního nádoru.

Vše o rakovině kůže čtěte zde.

Intramedulární

Příznaky těchto nádorů závisí na jejich uložení a velikosti. Nejčastěji se jedná o poruchy hybnosti, poruchy čití na trupu i končetinách, obtíže při rozpoznávání tepla a chladu, nejistotu při chůzi, poruchy svěračů. 

Vše o bolesti zad jako civilizační chorobě čtěte zde.

Léčba rakoviny páteře

Extradurální nádory

Chirurgická léčba těchto nádorů je velmi obtížná. Pokud se jedná o jedinou metastázu v páteři, je chirurgicky přístupná a klinický stav pacienta je dobrý s dobrou prognózou, lze odstranit celý nádor a chybějící obratel nahradit speciálními implantáty.

V dalších případech se lékaři většinou soustředí na operační uvolnění utisknuté míchy tím, že odstraní nádorové hmoty v jejím okolí. Cílem tohoto výkonu je především zlepšit hybnost dolních končetin pacienta a umožnit mu chůzi.

Dalším cílem je ulevit pacientovi od bolesti páteře. Toho lze dosáhnout operačně stabilizací úseku páteře, ve kterém je nádorem napadený obratel. U některých pacientů postačuje vstříknutí speciálního cementu do metastázou postiženého obratlového těla – tzv. vertebroplastika

Tipy na cvičení proti bolesti zad ze sezení u počítače najdete zde.
Tipy na cvičení přímo v kanceláři najdete zde.

Intradurální extramedulární

Nádory jsou dobře ohraničené a vhodné pro chirurgické odstranění za použití mikrochirurgické techniky. Tyto nádory se operují vždy, když pacientovi způsobují neurologické příznaky (bolesti vystřelující do dolních nebo horních končetin, ochrnutí končetin apod.).

Někdy se tyto nádory najdou při vyšetření magnetickou rezonancí jako náhodný nález. Vzhledem k tomu, že tyto nádory rostou velmi pomalu, lze u pacientů, kteří nemají žádné neurologické příznaky, nádory pouze sledovat. 

Intramedulární

Když se obtíže pacienta zhoršují, provádí se odstranění nádoru. Vzhledem k tomu, že intramedulární nádory rostou přímo v míše, hrozí při jejich operačním odstranění zhoršení neurologických příznaků pacientů. Je proto opět zapotřebí velmi jemná mikrochirurgická technika.

Která česká celebrita měla rakovinu páteře? Více čtěte zde.

Nádory míchy

Nádory míchy jsou méně častou skupinou nádorů a ve většině případů jsou nezhoubné. Nádory míchy jsou tedy relativně vzácné, ale jejich význam je velmi vysoký kvůli silnému dopadu na kvalitu života pacientů.

Nádory míchy mohou být primární nebo sekundární:

 • Primární nádory míchy mohou pocházet z buněk uvnitř nebo vedle míchy. Pouze asi třetina primárních nádorů míchy pochází z buněk v míše. Tyto nádory mohou procházet uvnitř míchy a způsobit vytvoření dutiny plněné tekutinou. Většina primárních nádorů míchy pochází z buněk vedle míchy. 
 • Sekundární nádory míchy, které jsou častější, jsou metastázy rakoviny pocházející z jiné části těla a jsou tedy vždy rakovinné. Metastázy se nejčastěji šíří na obratle od rakovin, které pocházejí z plic, prsou, prostaty, ledvin nebo štítné žlázy. Metastázy zpravidla vyvíjejí tlak na míchu. Lymfomy se mohou také rozšířit do páteře a stlačit míchu.

Příznaky rakoviny míchy

Míšní nádory mohou způsobit různé příznaky, zvláště když rostou:

 • bolest v místě nádoru v důsledku růstu nádoru
 • bolesti zad, které často vystřelují do jiných částí těla
 • oblast je méně citlivá na bolest, teplo a chlad
 • omezená funkce střev nebo močového měchýře
 • obtížná chůze, někdy vedoucí k pádům
 • bolesti zad jsou v noci horší
 • ztráta citu nebo svalové slabosti, zejména v pažích nebo nohou
 • erektilní dysfunkce
 • svalová slabost, která může být mírná nebo těžká, v různých částech vašeho těla

Nemocný může mít slabé svaly, ztrácí pocit v určitých oblastech těla nebo nemůže ovládat funkce střev a močového měchýře.

Tlak na míchu může také zablokovat přívod krve do míchy, což má za následek smrt tkání, akumulaci tekutin a otok. Akumulace tekutin může blokovat větší množství krve, což vede k začarovanému kruhu a dalšímu poškození. Symptomy způsobené tlakem na míchu se mohou rychle zhoršovat.

Vyšetření

Stlačení míchy nádorem musí být diagnostikována co nejdřív a pak i okamžitě ošetřena, aby se zabránilo trvalému poškození.

Vzhledem k tomu, že mícha je uspořádána určitým způsobem, mohou lékaři lokalizovat nádor tím, že určují, které části těla nefungují normálně.

Několik procedur může pomoci lékařům diagnostikovat nádor míchy:

Jak cvičit, když vás bolí záda se dozvíte zde.

Léčba rakoviny míchy

V ideálním případě je cílem léčby nádorového onemocnění úplné odstranění nádoru, ale tento cíl může být komplikován rizikem trvalého poškození míchy a okolních nervů. 

Pokud příznaky naznačují, že nádor stlačuje míchu, okamžitě se podávají kortikosteroidy (např. Dexamethason) ve vysokých dávkách, aby se otok zmenšil. Tyto nádory jsou léčeny co nejdříve, často chirurgicky.

Mnoho nádorů míchy a páteře lze chirurgicky odstranit. Pokud nelze odstranit nádory, používá se radiační terapie, někdy po chirurgickém zákroku ke zmírnění tlaku na míchu.

Zotavení závisí obecně na tom, jak rychle začne léčba a kolik škody je už způsobeno. Pokud má nádor zřetelné hranice a nerozšířil se od jiného místa v těle, odstranění způsobuje, že se příznaky vyřeší přibližně u poloviny lidí.

Vše o mýtech kolem bolestí zad čtěte zde.

Bolest páteře – jiné druhy nádorů

Bolestí páteře se mohou projevovat i jiná nádorová onemocnění. Mimo jiné například mnohočetný myelom, což je druhé nejčastější nádorové onemocnění krve. V jeho léčbě ale medicína naštěstí udělala velké pokroky.

Mnohočetný myelom vzniká proměnou a hromaděním plazmatických buněk v kostní dřeni. Nemoc tak postupně „rozkládá“ kosti nemocného. Choroba nejvíce postihuje lidi ve věku 75 až 79 let, do 40 let se vyskytuje jen vzácně. Příčiny onemocnění nejsou přesně známé, rizikovými faktory můžou být obezita, zvýšený kontakt s organickými rozpouštědly, porucha imunity, vystavení se záření, pesticidy nebo dioxiny.

Mnohočetný myelom se projevuje plíživě a příznaky jsou zpočátku nejasné. Často proto odborníci chorobu u pacienta odhalí až v pokročilém stádiu.

Celosvětově trpí mnohočetným myelomem 230 tisíc lidí. V Česku lékaři nemoc objeví zhruba u 450 nemocných ročně.

Bolest zad se stává nemocí z povolání. Více čtěte zde.

Bolest mezi lopatkami – rakovina

Bolest mezi lopatkami je velmi častým příznakem, který lékaři označují jako interskapulární bolest. Tato bolest se nejčastěji projevuje jako tupá nebo vystřelující bolest v horní části zad v místech, kde se nachází lopatky. Někdy bývá spojena s pocity napětí, tahu nebo tlaku.

Příčin bolesti mezi lopatkami je celá řada. Mezi ty nejčastější patří poranění svalů, šlach a kostí například z důvodu:

 • úrazu
 • zvedání těžkých břemen
 • vadného držení těla
 • dlouhodobé práce na počítači
 • přetížení v důsledku špatné techniky cvičení
 • nadměrného cvičení či fyzické námahy
 • natažení svalů lopatky a zad i během spánku

Bolest mezi lopatkami může být někdy příznakem infarktu myokardu, a to zejména u žen. V takovém případě se často objevují i další příznaky infarktu myokardu, jako jsou bolest na hrudi, která může vyzařovat do dalších částí těla (mezi lopatky, do čelisti, do třísla, do ramene apod.), dušnost, nevolnost, zvracení apod. Pokud se tyto příznaky objeví, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud je příčinou bolesti mezi lopatkami vadné držení těla či přetížení zad, je vhodné konzultovat problém s rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem, kteří na bolest společně doporučí vhodná cvičení a rehabilitace.

Více o práci rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů čtěte zde.

Nádorové onemocnění obvykle příčinou bolesti mezi lopatkami nebývá.

 

Autor: Marie Bezděková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.