Záda bolí téměř každého Zkusili jste Smíškovu metodu? | Moje zdraví

Záda bolí téměř každého Zkusili jste Smíškovu metodu?

Záda bolí téměř každého Zkusili jste Smíškovu metodu?
Autor: iStock
6. května 2020 • 06:00

Kdyby lidé, které bolí záda, založili pacientskou organizaci, měla by nespočetnou členskou základnu. Záda bolí téměř všechny! Lepší než užívat léky na bolest anebo jít na složitou operaci třeba kvůli vyhřezlé ploténce je vyzkoušet metodu, která nemá nic společného se sportem ani s jen tak „nějakým“ cvičením. Bolí vás záda, ale ještě jste „necvičili Smíška“?

"Naše generace tráví převážnou část dne vsedě. Bederní páteř je stlačována celou vahou trupu. V pozici vsedě relaxují břišní svaly, a proto nejsou pro páteř oporou. V sedu se zvýšeně napínají podélné svaly zádové, a ty páteř stlačují. Meziobratlové disky nemají dostatečnou regeneraci a je porušena jejich výživa,“ říká MUDr. Richard Smíšek, který se problematikou regenerace páteře a léčbou páteřních poruch zabývá více než čtyřicet let.

Doktor Smíšek je autorem metody původně zvané SM Systém, jejíž název následně přejmenoval na Spirální stabilizaci (SPS). Podle něho nový název Spirální stabilizace mnohem lépe vystihuje funkci cvičení. Naše tělo je při pohybu stabilizováno a taženo vzhůru právě spirálními svalovými řetězci. Ovšem SM Systém je zažitý termín, který se stále používá.

Cvičení s lanem začal doktor Smíšek využívat už v roce 1969 při svém kondičním tréninku v atletickém desetiboji. Elastické lano sloužilo k posilování a protahování svalů, k nácviku koordinace pohybu v technických disciplínách. Při následném studiu anatomie na lékařské fakultě si dále prověřoval vliv cvičení s elastickým lanem na jednotlivé svalové skupiny. Po zkušenostech s mnoha pacienty rozvinul metodu zvanou SM Systém. Jeho pomoc začali vyhledávat různí pacienti, hlavně s diagnózou akutního výhřezu meziobratlové ploténky v bederní oblasti.

Metoda léčby akutního výstupku meziobratlového disku je založena na kombinaci manuálních technik a cvičení. Obojí vyžaduje absolutní přesnost provedení. MUDr. Smíšek vypracoval léčebné postupy i pro další diagnózy. Velký prostor své činnosti také věnoval skoliózám. Stanovil rizikové faktory, na kterých se skolióza rozvíjí. Skolióza je choroba, jejímž základem je oslabení svalových stabilizačních řetězců. Včasný záchyt skoliotického držení a okamžitá pohybová léčba má velmi účinný efekt.

Kruté bolesti v bedrech

Ne nadarmo se říká, že si naložíte moc na svá bedra a pak trpíte. Bederní oblast páteře skutečně nese váhu celé horní poloviny těla a taky se zde přenáší pohyb z dolních končetin na trup. Svou náchylnost k potížím vám může demonstrovat třeba tím, že zde dojde k takzvanému vyhřeznutí meziobratlového disku, laicky spíše říkáme ploténky. Za příčinou bolestí bederní páteře je tedy oslabení šikmých břišních svalů a zvýšené napětí svalů uložených podél páteře vzadu, ale i vpředu. Svalové dysbalance vznikají nejen při sedavém způsobu života, ale také jednostranným přetížením při sportu a nedostatečnou pohybovou regenerací. Podle doktora Smíška páteři a svalům s ní spjatých chybí dostatečná regenerace. Denně bychom měli posilovat svaly mezi lopatkami, šikmé svaly břišní a velké svaly hýžďové, a naopak protáhnout svaly na přední straně ramen, kyčlí a svaly zádové. Že si na takové cvičení nenajdete čas? „Při cvičení svalových řetězců je možné toto posílení a protažení spojit do jednoho cviku, a tak podstatně zkrátit dobu cvičení,“ radí doktor Smíšek.

Degenerativní změny se týkají každého

Jak vysvětluje MUDr. Smíšek, degenerace začíná napětím zádových svalů, které jsou nedostatečně prokrvené a zůstávají v napětí celý den i noc. Takovou svalovou bolest ještě můžeme snadno rozcvičit. Když je napětí svalů trvalé, stlačuje meziobratlové disky a ty ztrácejí výživu, snižují se a vyklenují do páteřního kanálu. A co se stane potom? „Dlouhodobým stačením meziobratlových disků začínají praskat lamely ve vazivovém zevním prstenci disku. Degenerace vyvrcholí prasknutím disku a uvolněním vnitřní měkké části ven do páteřního kanálu. Při výhřezu disk ztrácí svůj obsah a jeho výška se sníží. Meziobratlové klouby v zadní části segmentu se zaboří hluboko do sebe a v této stlačené pozici dochází k rozvoji nárůstků na obratlovém těle (spondylóza) a na kloubech (spondylartróza). Tragédie končí zúžením páteřního kanálu, kudy procházejí nervové kořeny do dolních končetin (spinální stenóza),“ popisuje lékař další nepříznivý vývoj.

Proč je důležitý rentgen celé páteře

„U potíží s páteří je důležitý rentgen celé páteře zepředu a zboku vestoje, na kterém je nutno zobrazit celou pánev, oba kyčelní klouby a nahoře alespoň dolní část hlavy. Postižení páteře nikdy není jenom na jednom místě, a proto je nutno vidět páteř celou. Magnetická rezonance ukáže velikost výhřezu. Je však provedena vleže, kdy páteř není zatížena, a proto jsou na ní disky vyšší než vestoje, neukáže se skutečné zakřivení páteře a deformita disků při zátěži. Proto doporučuji provést rentgen vestoje. Je velice důležité po léčbě provést kontrolní magnetickou rezonanci a zjistit, zda je výhřez vstřebán a zda nedochází k dalším degenerativním změnám v kosti obratlů (Modic) a v sousedních discích,“ vysvětluje MUDr. Smíšek. Léky na tištění bolesti jsou jen přechodným opatřením. Tlumení bolesti vede k dalšímu přetížení a rozvoji vážnější poruchy.

Hranice samoléčby

„Pacient se na léčbě musí vždy podílet. Je však nutné odborné vedení. Lékař stanoví diagnózu, fyzioterapeut zahajuje pohybovou léčbu a po odeznění hlavních potíží má následovat regenerace a další prevence s trenérem zdravého sportu,“ popisuje ideální postup MUDr. Smíšek. Vždy je však třeba připomenout, že příčinu bolestí je třeba správně stanovit. Za bolestmi zad se mohou skrývat i onemocnění vnitřních orgánů, které se v této oblasti někdy projevují.

Manuální techniky

Manuální techniky (manipulace) u poruch disku nesmí být nárazové, nesmí páteř ohýbat ani rotovat. „Vyvinuli jsme speciální manuální techniky na závěsu pro léčbu výhřezu disku, které většinou zbaví pacienta během tří dnů největších potíží. Je nutné volit techniky cílené na uvolnění svalového napětí a páteř po uvolnění protáhnout. Protažení páteře uvolní kontakt výhřezu s nervovým kořenem a pacient má výraznou úlevu od bolesti,“ popisuje MUDr. Smíšek přístup k této skupině pacientů a pokračuje: „Základem léčby je léčebná tělesná výchova. Správně provedené manuální techniky umožní cvičit již první den léčby. Je třeba posilovat svaly mezi lopatkami, šikmé svaly břišní a velké svaly hýžďové zároveň. K tomu dojde při cvičení spirálních svalových řetězců – SPS, tj. cvičení, které vytvoří na povrchu těla sestupnou svalovou spirálu. Svalové spirály stahují obvod těla, především obvod břicha, a protahují disky směrem vzhůru. To je hlavní princip léčby, regenerace i prevence páteře.“

Je nutné zásadně neprovádět žádné cviky typu sedy lehy (sit up) nebo v pozici na čtyřech natahovat horní a dolní končetiny, a vůbec ne cviky rotační (krokodýly) ani záklony (kobra). Dá se říci, že většina běžných cviků je nevhodných.

Svalový korzet si vybudujete jen ze svých svalů

Jak bylo řečeno v úvodu, MUDr. Smíšek je autorem cvičení, které aktivuje spirální svalové řetězce. Ty protahují páteř směrem vzhůru. Vlastně vytvářejí vztlakovou sílu v oblasti břicha. Představte si spirálu, která obkrouží vaše tělo a protáhne ho do výšky. Protažení páteře směrem vzhůru umožňuje regeneraci meziobratlových disků. „Je to jediná příčinná léčba poruch páteře.

Cvičení je nutno provádět vestoje ve vertikální ose těla. Zásadní chybou je cvičit vleže. Cvičení vsedě používáme přechodně jen tam, kde stoj není možný. Nejprve tělo stabilizujeme svalovými spirálami, jemným posilováním. Zároveň relaxují svaly v napětí v aktivním útlumu. Dále protahujeme zkrácené svaly a nakonec vracíme páteři její pohyblivost. Postup je možno stručně vyjádřit slovy: stabilizace, relaxace, protažení, mobilizace. V průběhu cvičení je nutno dosáhnout svalové rovnováhy, dostatečného rozsahu pohybu končetin vpřed a hlavně vzad bez prohnutí páteře. Důraz je na stabilitu lopatek, břicha a pánve.

Pravidelným cvičením vznikají automatické pohybové vzorce, které používáme při práci i při sportu,“ vysvětluje MUDr. Smíšek. Spirální stabilizace páteře přiměje tělo zapínat svaly, které nejsme zvyklí používat. Pomocí cvičení v pomalém tempu s pružným lanem dochází k posilování a současnému protahování svalstva. To vede ke správnému držení těla, odstraňování blokád a svalového napětí, regeneraci meziobratlových plotének, prevenci degenerace páteře, prevenci degenerace velkých kloubů a ke stabilizaci chůze.

Tato metoda léčí skoliózu a špatné pohybové návyky. Je schopna vyléčit výhřez meziobratlového disku bez operace. Může se používat v rámci předoperačních přípravy u totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu. Je vhodná i v rámci pooperační péče. Metodu využívají také sportovci, kteří jednostranně zatěžují určitou svalovou skupinu. V případě výhřezu meziobratlového disku podle jeho slov dochází ke zlepšení již v prvním týdnu intenzivní léčby. Během měsíce je pacient většinou bez potíží.

„Ke vstřebání malého výhřezu stačí tři až čtyři měsíce, velké výhřezy se vstřebávají i rok. Jakmile se výhřez zmenší, pacient je bez obtíží. Je však nutno pokračovat v léčbě do plného vstřebání. To kontrolujeme na magnetické rezonanci,“ naznačuje povzbudivý scénář doktor Smíšek. Kromě léčby výhřezu meziobratlového disku slibuje metoda SPS dobré výsledky u léčby skoliózy. „Díky cvičení svalových řetězců může zlepšit i skoliózy větší než 40 °Cobba, které se dříve doporučovaly ke stabilizační operaci. Cvičení SPS také brzy umožní zlepšit skoliózu natolik, že není potřeba nosit plastový korzet,“ říká odborník.

Jak se dostat k terapeutům, kteří metodu SPS učí?

Absolventy kurzů na metodu SPS najdete na stránkách www.spiralstabilization.com. Zde najdete jednotlivce, nemocnice i rehabilitační ústavy a také kontakt přímo na zařízení MUDr. Richarda Smíška v Praze. Metoda SPS je akreditována ministerstvem školství. „Naší snahou je dostat cvičení SPS do škol jako kompenzaci sedavého života studentů,“ vyslovuje své přání na závěr MUDr. Smíšek. Kdyby se tento záměr splnil, příští generace by nemusela tolik trpět bolestmi zad jako ta naše.

Abyste nezažívali bolesti v zádech, pomůže vám již pětiminutové denní provádění cviků SPS. Lepší je ale najít si na ně spíše půlhodinku. Vyklenutí nebo výhřez disku často utlačí nervové kořeny a to se projeví bolestí, která často vystřeluje do té dolní končetiny, která je zásobená poškozeným kořenem. Bolesti vás přivedou k neurologovi, který vyšetřuje funkci svalů a zjišťuje poruchu zásobování nervovými vlákny – inervaci. Pošle vás na rentgen a na magnetickou rezonanci.

Metodu Spirální stabilizace začnete cvičit s fyzioterapeutem nebo zkušeným trenérem individuálně a postupně přejdete na cvičení ve skupinách. Denně cvičíte i sami doma. Vodítkem při cvičení je kniha s ilustracemi cviků a jejich popisem, DVD s fotografiemi a videy cviků. Nezbytnou pomůckou je originální elastické lano určené na cvičení. Efekt je přímo úměrný správnému provedení cviků a vhodnému systému opakování.

Cvičení může ze začátku bolet, protože nás nutí zapínat svaly, které nejsme zvyklí používat. O tom, jak tuto bolest vnímáte, se vždy poraďte se svým lektorem, který vás metodu učí.

Pro koho je cvičení SPS vhodné

• pro lidi se sedavým zaměstnáním jako kompenzace jednostranného přetížení

• pro aktivní i příležitostné sportovce jako kompenzační trénink

• pro lidi s bolestmi zad, hlavy a kloubů

• jako příčinná léčba při skolióze páteře

• jako příčinná léčba pří výhřezu meziobratlového disku

• při problémech s plochou nohou a vbočeným palcem (Hallux Valgus)

• při migrénách

MUDr. Richard Smíšek působí v Praze a jeho obě dcery lékařky pokračují v jeho šlépějích a naplno se věnují Spirální stabilizaci. Tento zkušený odborník usiluje o to, aby se principy SPS staly součástí prevence pro obyvatele. Jeho metodu vyučují proškolení lékaři, fyzioterapeuti a cvičitelé nejen u nás, ale i v zahraničí.

Napsal několik knih na téma řešení problémů s páteří a bolestmi zad: Spirální stabilizace páteře, 40 cviků pro léčbu a regeneraci páteře, Svalové řetězce, Zdravá záda, Zdravá záda/Zdravá chůze, Léčba výhřezu meziobratlového disku, bez operace, Skolióza – Svalové řetězce 4.

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.