Rentgen | Moje zdraví

Rentgen

Rentgenové neboli skiagrafické vyšetření je nejstarší zobrazovací metodou v medicíně. Spektrum elektromagnetického vlnění o vlnové délce kratší než UV záření – rentgenové paprsky objevil v roce 1895 Wilhelm Conrad Röntgen. Rentgenové záření je pro svou schopnost pronikat hmotou uvnitř těla dodnes jednou z nejdostupnějších používaných metod.

Co je rentgen

Rentgenové záření, které je vytvářeno v lampě „rentgence“, prochází skrz tkáně těla a těmi je v různé míře pohlcováno. Zbývající záření je poté, co projde tělem, zachyceno na speciální RTG film nebo jiný snímač. Duté prostory jsou na obrazu tmavé a hutnější tkáně, například kosti, jsou na obraze světlé. V případě potřeby se rentgenem snímkují orgány po podání kontrastní látky.

Nejčastěji se rentgenem vyšetřují hrudník, plíce a kosti končetin při podezření na zlomeninu. Dále se snímkují páteř, klouby či lebka, vedlejší nosní dutiny a břicho. Ze snímku hrudníku lze potvrdit či vyloučit zánětlivá onemocnění plic, nádory plic a prostoru mezi hrudníkem a plícemi, některé plicní nemoci, velikost srdce a stav plicního krevního oběhu a do jisté míry také stav přilehlých měkkých tkání a skeletu (žeber, kostí horní končetiny, páteře). Nevýhoda rentgenu spočívá v tom, že všechny snímky jsou sumační – všechny struktury těla, kterými paprsek prošel, jsou zobrazeny v jedné rovině. Pro přesnější diagnózu se pak rentgen kombinuje s dalšími zobrazovacími metodami.

Rentgenové záření je ve větší dávce škodlivé, proto by se nemělo provádět, není-li k němu důvod a už vůbec by se nemělo kumulovat.

Roční dávka záření odpovídá asi sedmi snímkům hrudníku. Jeden snímek končetiny znamená dvacetkrát menší zátěž než snímek hrudníku, a naopak třeba při snímkování bederní páteře je dávka asi sedmkrát vyšší než u hrudníku.

Průběh vyšetření

Pokud nejde o rentgenové vyšetření v případě úrazu, neznamená pro vás nic neobvyklého, je rychlé, bezbolestné a jednoduché. Lékař potřebuje co nejostřejší obraz, proto je nutné, abyste se po určitou dobu v určité poloze nehýbali. Podle potřeby bude proveden jeden nebo více snímků. Klasické vyšetření je nebolestivé. Podle toho, jaký orgán nebo místo na těle lékař snímkuje, budete buď stát (snímek hrudníku) nebo ležet a můžete být vyzváni k odložení oděvu, který by mohl vyšetření překážet. Při RTG s použitím kontrastní látky budete předem informováni, jakým způsobem vám bude podána, a podle toho se řídí další postup. V případě použití kontrastní látky s vámi předem lékař zkonzultuje, jste-li na něco alergičtí. Vyšetření trvá několik minut.

Výsledek vyšetření předá radiologický pracovník lékaři, který jej vyhodnotí, a je znám většinou ihned.

Co dělat před vyšetřením?

Na vyšetření není třeba se nijak zvlášť připravovat.

Cena vyšetření

Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

V těhotenství

Těhotenství je absolutní kontraindikací rentgenového vyšetření. Na plod má RTG záření mnohem větší a ničivější účinek než na dospělou tkáň a může jej nezvratně poškodit.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.