Magnetická rezonance (MR) | Moje zdraví

Magnetická rezonance (MR)

Magnetická rezonance (MZ) je diagnostická metoda využívaná k zobrazení jednotlivých tkání měřením změn magnetických momentů atomových jader. Jde o jednu z nejcitlivějších metod pro posouzení morfologie měkkých tkání (mozku, míchy, svalů, šlach, kloubů), má své stálé místo v diagnostice onemocnění chorob srdce a cév a v zobrazování orgánů dutiny břišní a pánve. Dokáže odhalit degenerativní onemocnění mozku, páteře, kloubů. V poslední době se používá jako doplňkové vyšetření mamografie.

Co je magnetická rezonance

MR se liší od běžného rentgenového vyšetření, od vyšetření CT a vyšetření pomocí radioizotopů, protože nevyužívá ionizační záření. MR vychází z působení radiofrekvenčních vln na protony v silném magnetickém poli. Změny v chování protonů, které vedou ke změně radiových signálů, jsou počítačově zpracovány a je z nich vytvořen obraz. V lidském těle jsou protony obsaženy v atomech vodíku, vyšetření tedy zobrazuje zejména molekuly vody, tuku, případně bílkovin. Ukazuje rozdíly v množství, charakteru vazby molekul vody, případně „vody“ v různých tkáních. Na základě těchto rozdílů mohou být v jednom orgánu tyto tkáně rozlišeny  například tuk, voda, sval, mozková hmota.

MR přistroj je uzavřený válcovitý magnet, ve kterém musí pacient ležet podle typu vyšetření i několik desítek minut. U někoho se může dostavit pocit strachu z uzavřeného prostoru. 

Jak probíhá magnetická rezonance

Běžné MR vyšetření se skládá ze dvou až zhruba šesti sekvencí, každá z nich přitom trvá dvě až šest minut. Při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin.
Při vyšetření jste vyzváni, abyste se uložili na speciální stůl, který s vámi zajede do otvoru přístroje. V průběhu vyšetření uslyšíte hluk, který vám bude připomínat údery kladivem. Tento hluk je způsoben zapínáním a vypínáním magnetických cívek. Lékař vám v případě, že vás hluk obtěžuje, nabídne ucpávky do uší. Po celou dobu vyšetření zůstáváte v klidu nehybně ležet. V některých případech vám může být pro lepší zobrazení podána kontrastní látka. Během vyšetření můžete pociťovat znepokojení z pobytu v uzavřeném prostoru. Po skončení vyšetření opustíte vyšetřovací stůl a odpočinete si.

Cena vyšetření

Indikované vyšetření nebo zákrok jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

Co dělat před vyšetřením

Na vyšetření není potřeba žádná zvláštní příprava. Magnetická rezonance využívá magnetickou sílu, což velice silně působí na jakýkoliv kovový předmět. Lékař se vás proto před vyšetřením zeptá, zda máte v těle kov, například kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor, kovovou kloubní náhradu, jakoukoliv kovovou svorku, střepinu či projektil, umělou srdeční chlopeň, dlahu nebo šrouby. Posledně jmenované většinou, pokud jsou v těle déle než 46 týdnů, nejsou kontraindikací vyšetření. Tetování nebo líčidla mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat. Kovové předměty a zubní výplně vyšetření nebrání, mohou však způsobit deformace obrazu. Háčky na prádle, sponky, brýle, šperky a naslouchadla – to vše byste měli před vyšetřením odložit. V případě, že máte strach z uzavřených prostor, vám lékař podá lék na uklidnění. V tom případě byste si měli zajistit po vyšetření odvoz domů.

V těhotenství

MR vyšetření se nedoporučuje ženám v prvních třech měsících těhotenství s výjimkou jasně odůvodněných případů. Těhotným rovněž nemůže být podána kontrastní látka, protože by se dostala do krevního oběhu plodu.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.