Preventivní prohlídky 2021: Změny, které přinese nový rok | Moje zdraví

Preventivní prohlídky 2021: Změny, které přinese nový rok

Preventivní prohlídky 2021: Změny, které přinese nový rok
Autor: istock.com
30. prosince 2020 • 06:00

Preventivní prohlídky jsou velmi důležité, a někdy dokonce dokáží i zachránit život. Od ledna 2021 se některé z nich podle nové vyhlášky mění. Přečtěte si, na jaká preventivní vyšetření byste měli pravidelně chodit. 

Preventivně k očnímu lékaři

První změnou je, že lidé mezi 45. a 61. rokem dostanou od svého praktického lékaře doporučení, aby se jednou za čtyři roky podrobili preventivnímu očnímu vyšetření u specialisty. Cílem je včas odhalit onemocnění, které dlouho probíhá bez příznaků, tedy především zelený a šedý zákal nebo poškození zraku v důsledku cukrovky.

K odhalení těchto onemocnění je podle vyhlášky potřeba udělat odborné vyšetření, které není v možnostech praktických lékařů. Oční vyšetření bude hrazeno ze zdravotního pojištění.

Změny i v gynekologii

Důležitá změna bude platit i pro gynekologické preventivní prohlídky. Součástí každoroční prohlídky je screening karcinomu děložního hrdla pomocí stěru z děložního čípku. Nově bude ženám ve věku 35 a 45 let dělán i takzvaný HPV DNA test, který by měl být přesnější a bude hrazen pojišťovnami. „Provedení HPV testu společně s cytologií ve 35 a ve 45 letech umožňuje dlouhodobé vyloučení rizika onemocnění,“ uvedl Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti.

Další změnou je očkování proti HPV. Nyní má praktický lékař informovat o této možnosti dívky na prohlídce ve 13 letech, nyní se toto doporučení rozšíří i na chlapce, u kterých má očkování také svůj smysl.

Další informace o HPV virech najdete zde.

Změny prohlídek u dětí

Mírně se změní také preventivní prohlídky dětí. Pediatr například bude moci doporučit opakování vyšetření, které má zachytit poruchy autistického spektra, po šesti měsících od prvního vyšetření, pokud nebyl první výsledek jednoznačný. Na poruchy autistického spektra jsou děti testovány v 18 měsících. Kvůli odhalení těchto poruch by měl lékař na dalších prohlídkách až do 13 let také sledovat komunikační schopnosti dítěte. Lehčí formy poruch se totiž mohou projevit až v pozdějším věku.

Další informace o autismu najdete zde.

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je:

 •  doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění a na výskyt závislostí,
 • kontrola očkování,
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem,

 • kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření:
 • laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
 • laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,
 • vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,
 • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let,
 • u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření,
 • laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.

Gynekologické preventivní prohlídky

Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech a dále 1x ročně, je aktualizace rodinné, osobní a pracovní anamnézy, klinické vyšetření prsů od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na zhoubný nádor prsu, prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, vyšetření v zrcadlech a provedení kolposkopického vyšetření (neprovádí se u virgo žen), odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému či dalšímu vyšetření (neprovádí se u virgo žen), palpační bimanuální vyšetření (při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou), nácvik samovyšetření prsů při první prohlídce, u žen od 45 let doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření, které se dále provádí ve dvouletých intervalech.

Boj o prsa: Kdy jít na mamograf?

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V České republice funguje už spoustu let dobře propracovaný systém celonárodní prevence, který ale bohužel využívá zatím jen zhruba 60 procent Češek. Každé ženě, která již oslavila 45. narozeniny, plně hradí mamografické vyšetření jejich zdravotní pojišťovna, a to každé dva roky. K objednání na vyšetření (v kterémkoli z mamografických center v republice) potřebuje pacientka pouze doporučení od gynekologa nebo praktického lékaře.

Vyšetření prsou (mamografické nebo sonografické) mají zdarma také mladé ženy od 25 let, a to v případě, že se v jejich blízké rodině nemoc vyskytla nebo se přímo u nich samotných objevují jiné rizikové faktory. Cílem prohlídky je objevit zhoubný nádor ještě v tzv. preklinické fázi, jelikož počáteční stadium představuje obrovskou šanci na úplné vyléčení.

Zubní preventivní prohlídky

Obsahem zubní preventivní prohlídky u dospělých, která se provádí 1x ročně, je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, onkologická prevence a poučení o správné hygieně dutiny ústní.

U těhotných žen se prohlídka provádí 2x v průběhu těhotenství.

Jak mít zdravé zuby? Více čtěte zde.

Autor: Marie Bezděková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.