Co to je EKG? Jak probíhá a kdy se používá? | Moje zdraví

Elektrokardiografie (EKG)

Je to základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky na elektrokardiogramu zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce.

Co je elektrokardiografie

EKG jednoduchým a nebolestivým způsobem monitoruje činnost srdce. Pomocí elektrod umístěných na kůži měří rozdíl napětí jako projev šíření akčního potenciálu srdečním svalem.

Srdce obsahuje zvláštní buňky, které vytváří podněty k jeho smršťování. Jejich podrážděním dochází v jednotlivých buňkách ke změně elektrického napětí. Vznikají elektrické proudy, které se šíří všemi směry do okolí. Lidské tělo tyto proudy dobře vede, a proto je možné je registrovat i na jeho povrchu. Elektrody převádějí elektrickou aktivitu k elektrokardiogramu, který ji zesílí a převede na křivku.

Lékař pak podle vzhledu křivek, jejich tvaru, výšky a dalších parametrů diagnostikuje případné odchylky od běžného stavu. Odhalí tak například srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, ischemii (tedy nedokrvování částí srdce), zvětšení srdce i plicní embolii.

Jak probíhá elektrokardiografie

Při EKG vyšetření se pacient položí na lůžko a lékař mu na hrudník, kotníky a zápěstí připojí barevné elektrody (po aplikaci vodivého gelu), které snímají srdeční činnost. Pak následuje samotné vyšetření, velmi rychlé „natočení EKG“, při kterém musí být pacient v absolutním klidu. Záznam srdeční aktivity v podobě EKG křivky přístroj zaznamená na papír a lékař může ihned stanovit původ problémů, případně diagnózu.

 Ambulantní monitorování EKG dle Holtera

Při tomto vyšetření má na sobě pacient připevněný přístroj 24, popř. 48 hodin. Elektrody jsou na hrudníku a přístroj se upevní kolem pasu, pacient s ním může jít normálně do práce a provozovat jakoukoli běžnou činnost. Toto vyšetření je důležité zvláště pro diagnostiku poruch srdečního rytmu, které se vyskytují občasně, pro potvrzení či vyloučení souvislosti některých potíží s onemocněním srdce. Může se jednat např. o pocity bušení srdce či bolesti na hrudi, které se vyskytují nepravidelně. Pacient si během vyšetření vede deník a v případě nástupu obtíží zaznamená čas. Lékař potom může zkontrolovat EKG v tomto čase.

Cena vyšetření

V případě, že je EKG vyžádané ošetřujícím lékařem, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co dělat před vyšetřením

EKG nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, měli byste ovšem informovat lékaře o lécích, které užíváte. Některé z nich mohou ovlivnit činnost srdce, a způsobit tak nepřesný výsledek vyšetření.

V těhotenství

Těhotenství není kontraindikací EKG. 

Autor: Marie Bezděková
 

Nejnovější články

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.