Zelený zákal (glaukom) | Moje zdraví

Zelený zákal (glaukom)

Jde o onemocnění, kdy se v oku tvoří nebo hromadí příliš mnoho tekutiny, která zvyšuje nitrooční tlak. Zvýšený nitrooční tlak vede k poškození očního nervu, může dojít až ke ztrátě zraku.

Příčinou může být zablokování kanálku, kterým normálně nitrooční tekutina z oka odtéká. To může být dáno geneticky. Méně častou příčinou je zranění tupým předmětem nebo chemickou látkou, těžká infekce oka, poruchy očních cév, oční zánět.

Glaukom se nejčastěji objevuje ve věkové skupině nad 40 let, u lidí, kteří měli příbuzného s touto chorobou, kteří mají diabetes, po systémové léčbě kortikosteroidy.

Z počátku glaukom nepůsobí žádné potíže nebo bolest, a proto jsou k jeho odhalení nutné pravidelné kontroly očním lékařem.

Postihuje

muži
ženy

Projevuje se

Oči

Příznaky zeleného zákalu

Pokud není člověk vyšetřen lékařem, může si svého onemocnění všimnout až ve chvíli, kdy již přichází o zrak. Ztráta zraku je postupná. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk nemusí ani všimnout. Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Nemocný ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné a nevratné ztrátě zraku.

Dalšími příznaky jsou náhlá bolest oka, bolest hlavy, rozmazané vidění, světelné záblesky v oku, zúžené vidění, náhlá ztráta zraku, zrudnutí v oku, zamlžené oko, nevolnost a zvracení.

Léčba zeleného zákalu

Oční kapky, které snižují množství tekutiny v oku, jsou velmi účinné, ale mají mnoho nežádoucích účinků (na oko, na srdce i plíce), měli byste o jejich užívání informovat každého lékaře, který vás bude léčit.

Další možností léčby je laserová chirurgie, pomocí níž se zvyšuje odtok tekutiny z oka a snižuje jeho produkce.

U glaukomu s uzavřeným úhlem se používá zákrok, který se jmenuje laserová iridotomie. V praxi to vypadá tak, že pomocí laseru se do duhovky „vypálí“ malá dírka, která je pouhým okem málo viditelná. Díky otvoru se zlepšuje proudění nitrooční tekutiny.

Laserová trabekuloplastika se používá u glaukomu s otevřeným úhlem a zaměřuje se na oblast komorového úhlu. Pomocí ní dojde k zlepšení průchodnosti trámčiny v komorovém úhlu a to k lepší cirkulaci tekutiny v oku. Terapie laserem se ale většinou používá jako podpůrná, doplňující léčba k léčbě kapkami. Při mikrochirurgické operaci se vytvoří nový kanálek, kterým může nitrooční tekutina odtékat. Používá se, pokud laserová terapie není vhodná.

Léky

Lékař určí, který lék je pro stupeň postižení oka nejvhodnější. Existují léky snižující tvorbu nitrooční tekutiny (beta-blokátory). Ty působí na struktury v různých oblastech oka, které vytvářejí nitrooční tekutinu. Působením na jejich receptory dokážou léky snížit její tvorbu.

Další jsou léky urychlující odtok nitrooční tekutiny z oka. Ty pomáhají rozšiřovat odtokové cesty a tím snižují množství nitrooční tekutiny uvnitř oka.

V případě akutních případů, kdy je potřeba rychle snížit extrémně vysoký nitrooční tlak, se používají hyperosmotické látky. Všechny léky jsou ve formě kapek, takže je velmi důležitá technika kapání.

Bylinky

Z bylinek je doporučována Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný).

Homeopatika

Z homeopatik je možno vybírat po konzultaci s lékařem nebo zkušeným homeopatem. Doporučována jsou homeopatika Kalium iodatum a Melilotus officinalis.

Domácí léčba a babské rady

Každý den vypít dva až tři šálky čaje připraveného z rovných dílů nejlépe čerstvé kopřivy, rozrazilu, měsíčku a přesličky. Přidat by se měla čajová lžička švédských bylinek. Pomáhá prý i vitamin E a hořčík. Bez lékařské pomoci však zelený zákal nelze odstranit.

Vyšetření

V ordinaci se můžete setkat s běžným vyšetřením zrakové ostrosti. Pacient se při něm snaží přečíst řádky stále se zmenšujících písmen. Zrakovou ostrost můžeme stanovit také pomocí přístroje zvaného autorefraktor.

Oční lékař změří nitrooční tlak. To se dělá bezkontaktním tonometrem. Při vyšetření tímto přístrojem je do pacientova široce otevřeného oka vyfouknut proud vzduchu. Měřicí přístroj zaregistruje, do jaké míry byl tento proud vzduchu schopen zploštit rohovku pacientova oka. Čím více se rohovka pod náporem vzduchu zploští, tím více je oko poddajné a tím nižší je nitrooční tlak. Vyšetření nebolí.

Může následovat také vyšetření na šterbinové lampě. To je speciální mikroskop, který umožňuje nahlédnout dovnitř oka a podrobně vyšetřit jeho jednotlivé součásti. Pacient si při vyšetření opře čelo a bradu o speciální konstrukci a lékař postupně prohlédne obě oči. Někdy je nutné nakapat do oka léky, které rozšiřují zornici. Po několika hodinách se však pacientovo vidění vrátí do normálu.

Periferní vidění, tedy rozsah zorného pole, lékař zkontroluje perimetrem. Během vyšetření sedíte u perimetru, máte zakryté jedno oko a tím druhým se díváte přímo před sebe. Ve vašem zorném poli se vždy na okamžik objevují barevné značky o různé intenzitě. Toto vyšetření pomůže zjistit výpadky v zorném poli, kterých si mnohdy ani sám pacient není vědom.

Možné komplikace

Možnou komplikací, respektive trvalým následkem, je slepota.

Prevence

Prevencí jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře. Doporučená frekvence těchto prohlídek je jednou za dva roky do 45 let věku a jednou za rok po 45. roce života v případě, že máte některý z rizikových faktorů. Jestliže nemáte ani jeden rizikový faktor, je vhodné vyšetření zraku podstoupit jednou za čtyři roky do 45 let věku a jednou za dva roky po 45. roce života.

Kdy jít k lékaři 

Lékaře vyhledejte při poruchách zraku, absolvujte pravidelné kontroly jednou za dva roky jako prevenci.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.