Ultrazvuk (sonografie) | Moje zdraví

Ultrazvuk (sonografie)

Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, nad hranicí slyšitelného zvuku (která je přibližně 20 kHz). Někteří živočichové část ultrazvukového spektra vnímají a někteří jej dokonce i vydávají (delfíni, psi, netopýři) a využívají jej ke komunikaci a echolokaci. Na opačném pólu zvukového spektra je infrazvuk, který má frekvenci přibližně pod 20 Hz. Lidé slyší tedy zvuk o frekvenci mezi 20 Hz a 20 kHz.

Co je ultrazvuk

V lékařství se ultrazvuk využívá v lékařské ultrasonografii nebo echokardiografii. Při těchto vyšetřeních procházejí tělem ultrazvukové vlny o frekvenci 1 až 18 MHz a odrážejí se od jednotlivých orgánů, případně od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí (sonda, kterou lékař přejíždí vyšetřovanou oblast těla na povrchu, má schopnost zachytávat vlnění odražené různými strukturami našeho těla). Pacient přitom není zatížen škodlivým rentgenovým zářením. Ultrazvukové vyšetření nebolí ani nijak nezatěžuje pacienta.

Ultrazvukem lze vyšetřit:

Břicho (zobrazí se struktura jater, žlučníku, žlučových cest, ledvin, močového měchýře, gynekologických struktur, u mužů prostaty).

Srdce (tzv. ECHO vyšetření) (ukáže velikost a funkci srdce, kolik krve srdce pumpuje, jak fungují srdeční chlopně).

Těhotenský ultrazvuk (zjišťuje mnoho důležitých skutečností, především růst a rozměry plodu, srdeční akci a umí vyhledávat některé vrozené vady plodu). Tento ultrazvuk provádí gynekolog, stejně jako intravaginální ultrazvuk, který dokáže odhalit rané těhotenství.

Ultrazvuk cév zjišťuje průchodnost dolních končetin, u krčních tepen může odhalit jejich zúžení.

Ultrazvuk hrudníku (používá se především v případě "vody na plicích" k odhadu, kolik tekutiny bude možné vypustit, pomáhá lokalizovat místa, kde se dá vbodnout odsávací jehla).

Ultrazvuk krku vypoví o stavu štítné žlázy.

Ultrazvuk neproniká do kostí, což je důvodem, proč se nedá použít při vyšetřování mozku.

Jak probíhá vyšetření

Poté, co se dostavíte do vyšetřovací místnosti, vás sestra vyzve, abyste obnažili vyšetřovanou část těla. Na pokožku vám vyšetřující lékař nanese určité množství vodícího gelu a následně přejíždí sondou po vyšetřovaném úseku. Orgány (nebo plod v případě těhotenského ultrazvuku) se zobrazují na monitoru počítače. Obrázky lze zastavit, nashromáždit, zobrazované orgány lze měřit a diagnostikovat změny. Po skončení vyšetření si gel otřete a můžete odejít. Celé vyšetření obvykle trvá do 30 minut.

Vyšetření není bolestivé ani nepříjemné, jenom nanášení gelu vás může trochu lechtat nebo mírně studit.

Co dělat před vyšetřením?

Před ultrazvukem nebývá nutná žádná zvláštní příprava, výjimkou je pouze ultrazvuk břicha. Pro ten je nutné, aby pacient zhruba 6 hodin před vyšetřením nic nejedl, protože přítomnost jídla v žaludku značně zhoršuje výtěžnost vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření břicha by rovněž nemělo následovat po nedávno provedené gastroskopii a koloskopii. Při těchto vyšetřeních se do trávicí trubice dostává větší množství vzduchu, který snižuje přehlednost vyšetřovaných orgánů. Pro redukci plynů všeobecně lékaři podávají před vyšetřením lék pro snížení plynatosti.

Cena vyšetření

Indikované ultrazvukové vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

V těhotenství

V těhotenství se provádí ultrazvuk kvůli kontrole plodu a eventuální diagnostice některých vývojových vad.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.