BMI vzorec: Výpočet indexu, tabulka, BMI u dětí a kalkulačka | Moje zdraví

BMI index: Jak se počítá a můžeme mu důvěřovat?

BMI index: Jak se počítá a můžeme mu důvěřovat?
Autor: istock.com
21. září 2020 • 06:00

BMI je index používaný jako indikátor přiměřenosti hmotnosti člověka. Pomáhá určit, zda je naše váha normální, nebo zda nemáme podváhu či nadváhu nebo dokonce obezitu. Výhodou body mass indexu je jednoduchý výpočet pomocí snadného vzorce. Na jaké hodnoty bychom si měli dávat pozor i s přihlédnutím k věku? Jak BMI vypočítat? A můžeme mu věřit?

Co je index BMI

Index tělesné hmotnosti (BMI = body mass index) vychází z úvahy, která říká, že míra tělesných tuků narůstá spolu s váhou. „Díky výpočtu BMI můžete při zadání vaší výšky a váhy zjistit, jak jste na tom s vaší postavou – zda máte normální hmotnost, nadváhu, či podváhu,“ shrnuje podstatu BMI fitness trenérka Adéla Třetinová.

Přesnost indexu BMI

Index BMI by však neměl být jediným ukazatelem, který posoudí, jestli je váha jednotlivce ideální, nebo ne. Výpočet BMI funguje jako orientační ukazatel optimální váhy, ale má i svá úskalí, kvůli kterým ho řada odborníků považuje za nepřesný. Výpočet se určitě hodí v rámci toho, abyste zjistili, jak na tom jste. V praxi je to ale o dost složitější, protože naše váha se skládá nejen z našeho tuku, ale i ze svalů a dalších aspektů. Proto není třeba hned panikařit, pokud jsme podle indexu tělesné hmotnosti trochu za optimální hodnotou.

Například vysoce výkonní sportovci bývají velmi fit a mají obvykle nízký tělesný tuk. Přesto mohou mít vysokou hodnotu BMI, protože mají více svalové hmoty. To však neznamená, že mají nadváhu. Naopak váš body mass index může vykazovat hodnoty v normě, a přesto vaše tělo může obsahovat nebezpečný viscerální tuk nebo můžete mít nadváhu, protože vaše tělo obsahuje vůči ostatním složkám poměrově málo svalů. Další nevýhodou základní verze BMI je také to, že nepracuje s věkem a pohlavím. I proto je třeba používat index i s ohledem na další aspekty.

Co je při hubnutí důležtější, váha nebo centimetry? Více čtěte zde.

Vysoký index BMI a zdravotní rizika

Přes to všechno může BMI být dobrým orientačním ukazatelem našeho zdraví. Lidé s normálními hodnotami mají podle výzkumů nižší riziko civilizačních chorob od kardiovaskulárních onemocnění přes cukrovku až po rakovinu. S narůstající váhou stoupá podle studií i míra rizika včetně srdečně-cévních onemocnění, souvisejících s vysokou hladinou cholesterolu, onemocnění žlučníku, spánkové apnoe a chrápání nebo například bolestí kloubů. Příliš nízká váha může podle odborníků naopak zvyšovat riziko osteoporózy nebo anémie. Pokud má osoba vysoký BMI, pravděpodobně bude mít i vysoký podíl tělesného tuku, zejména pokud její BMI spadá do kategorie obezity. Lidé s tukem v okolí břicha jsou ohrožení nejvíce. Studie například naznačily, že lidé, kteří mají tuk kolem pasu a obklopuje břišní orgány, mohou být více ohroženi zdravotními problémy než ti, kteří mají tuk v jiných oblastech těla.

Nadváha není jen estetický problém, ale především zdravotní. Více čtěte zde.

Průměrná hodnota BMI v Česku dosáhla v roce 2017 podle Českého statistického úřadu čísla 25,2. Mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Obezita se týká bezmála 20 % mužů a 18 % žen. S tím souvisí i sedavý způsob práce, kterou má více než třetina lidí ve věku 25 až 64 let. Z větší části se jedná o ženy. Podíl lidí se sedavým zaměstnáním přitom roste přímo úměrně se vzděláním.

Ne ale v každé naší životní fázi se dá BMI využít k posouzení našeho stavu. Tyto fáze například zahrnují:

●        těhotenství a kojení

●        dětství a dospívání; období, kdy člověk stále roste

Z tohoto důvodu jsou výpočty BMI pro děti a dospívající odlišné. Tato měření navíc zohledňují věk a pohlaví. Norma se také může dokonce lišit mezi lidmi určitých ras a etnik.

Jaká je vaše ideální váha? Zjistěte to zde.

Vzorec pro výpočet BMI

BMI se počítá pomocí poměrně jednoduchého vzorce. Potřebujete jen znát svou váhu a výšku. Jak tedy spočítat váš BMI?

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška² (m)
Příklad: hmotnost = 68 kg, výška = 165 cm, tedy 1,65 m
Výpočet: BMI = 68 ÷ (1,65)² = 24,98

O tom, proč je důležité znát hodnotu BMI, čtěte zde.

Tabulka hodnot BMI

Podle amerického Národního institutu zdraví (NIH) jsou hraniční hodnoty následující:

BMI klasifikace
< 18,5 podváha
18,5–24,99 optimální váha
25–29,99 nadváha
30–34,99 obezita prvního stupně
35–39,99 obezita druhého stupně
> 40 obezita třetího stupně

Kalkulačka BMI

Nejste si jisti vaším výpočtem? Naše kalkulačka BMI vám pomůže zjistit, jak na tom jste, jestli je vůbec nutné dietu držet nebo naopak.

Co je BMI kalkulátor a proč je dobré znát vlastní BMI index? Nadváha, podváha, nebo perfektně ideální míry? Ukazatel BMI může být orientačním ukazatelem vašeho zdraví. Je to opravdu jednoduché. Do kalkulátoru BMI zadejte vaši výšku a váhu. Hned zjistíte, jak si stojíte.

BMI kalkulačka: Zjistit, jak na tom jsem!

BMI u dětí

U dětí a dospívajících je BMI interpretován odlišně, i když se počítá pomocí podobného vzorce. Výsledky ale musí mnohem víc brát v úvahu pohlaví a věk.

Výpočet začíná standardním výpočtem BMI založeným na výšce a hmotnosti vašeho dítěte. Výsledek se u dětí ovšem nepoměřuje s běžnými hraničními hodnotami indexu, ale s hodnotami naměřenými u dalších dětí stejného pohlaví a věkové skupiny.

Už jste slyšeli o indexu tvaru těla? Podrobné informace najdete zde.

Existuje řada národních, ale i mezinárodních (např. WHO) růstových grafů, které mají různě určené hranice pro nadváhu a obezitu. BMI kalkulačka pro děti používá veřejně dostupná data CDC – tedy od významné vědecké organizace. Ta definuje nadváhu dětí tehdy, pokud je hodnota BMI vyšší, než jaká vyšla u 85 % dětí. Za obézní je považováno takové dítě, které spadá mezi 5 % dětí dané věkové skupiny a pohlaví s nejvyšší hodnotou BMI. Podobně to platí o podváze.

O tom, kdy a jak řešit váhu u dětí, čtěte zde.

BMI podle věku

Klasický výpočet hodnoty body mass indexu se doporučuje pro dospělé ve věku 18 let a starší. Tento výpočet zahrnuje hmotnost a výšku, ale nezohledňuje věk ani pohlaví. Žena má tendenci mít více tělesného tuku než muž se stejným BMI. Tuk u žen se chová tzv. hormonálně, a pokud chtějí zhubnout, musí se v jídle více hlídat a bohužel i více cvičit. Stejně tak starší člověk má tendenci mít více tělesného tuku než mladší člověk se stejnou hodnotou BMI.

Tlusté, nebo jen roztomilé dítě? Více čtěte zde.
Kolik máte správně vážit zjistěte zde.

Věk Podváha Optimální váha Nadváha Obezita

Silná

obezita

18 - 24 <19 19 - 24 24 - 29 29 - 39 >39
25 - 34 <20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 >40
35 - 44 <21 21 - 26 26 - 31 31 - 41 >41
45 - 54 <22 22 - 27 27 - 32 32 - 42 >42
55 - 64 <23 23 - 28 28 - 33 33 - 43 >43
65+ <24 24 - 29 29 - 34 34 - 44 >44

Zdroj: NRC, Diet and Health. Implications for Reducing Chronic Disease Risk (1989)

Historie, zajímavosti a statistiky

Index tělesné hmotnosti (BMI = body mass index) vytvořil zhruba v letech 1830–1850 belgický matematik a statistik Adolphe Quetelet. Adolphe byl akademik, jehož studie zahrnovala matematiku, sociologii, astronomii a statistiku. Quetelet nestudoval lékařství ani medicínu. Nejznámějším byl pro svoji sociologickou práci zaměřenou na „průměrného“ muže, jakýsi sociální ideál.

Index tělesné hmotnosti BMI ale nikdy nebyl zamýšlen jako míra individuálního tělesného tuku, svalů nebo ukazatel zdraví. Pro jeho vynálezce byl BMI způsob měření populace, nikoli jednotlivců – a byl navržen pro účely statistiky, nikoli pro individuální zdraví.

Dle údajů WHO mělo v roce 2016 více než 1,9 miliardy dospělých lidí nadváhu a 650 milionů bylo obézních. Každý rok zemře v důsledku nadváhy nebo obezity nejméně 2,8 milionu lidí. Nadváha a obezita způsobují více úmrtí než podváha. Prevalence (podíl) obezity se mezi lety 1975 a 2016 téměř ztrojnásobila.

Autor: Marie Bezděková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.