Co to je BMI a jak se počítá? Naučte se to snadno a rychle! | Moje zdraví

BMI index: Jak se počítá a můžeme mu důvěřovat?

BMI index: Jak se počítá a můžeme mu důvěřovat?
Autor: istock.com
14. září 2022 • 06:00

BMI je index používaný jako indikátor správné hmotnosti člověka. Pomáhá určit, zda je naše váha normální, nebo zda nemáme podváhu či nadváhu, nebo zda dokonce netrpíme obezitou. Jak BMI vypočítat? A můžeme mu věřit?

Co je index BMI

Index tělesné hmotnosti (BMI = body mass index) vychází z úvahy, která říká, že míra tělesného tuku narůstá spolu s váhou. „Díky výpočtu BMI můžete při zadání výšky a váhy zjistit, jak jste na tom s vaší postavou – zda máte normální hmotnost, nadváhu, či podváhu,“ shrnuje podstatu BMI fitness trenérka Adéla Třetinová.

Video se připravuje ...
10 superpotravin, které vám pomohou zhubnoutVIDEO 

Přesnost indexu BMI

Index BMI by však neměl být jediným ukazatelem, který posoudí, jestli je váha jednotlivce ideální, nebo ne. Výpočet BMI funguje jako orientační ukazatel optimální váhy, ale má i svá úskalí, kvůli kterým ho řada odborníků považuje za nepřesný. Výpočet se určitě hodí v rámci toho, abyste zjistili, jak na tom jste. V praxi je to ale o dost složitější, protože naše váha se skládá nejen z našeho tuku, ale i ze svalů a dalších aspektů. Proto není třeba hned panikařit, pokud jsme podle indexu tělesné hmotnosti trochu za optimální hodnotou.

Například vysoce výkonní sportovci bývají velmi fit a mají obvykle nízké procento tělesného tuku. Přesto MOHOU mít vysokou hodnotu BMI, protože mají více svalové hmoty. To však neznamená, že mají nadváhu. Na druhou stranu se může stát, že váš body mass index bude v normě, a přesto hodnota viscerálního tuku bude nad hranicí normálu. Důvodem bude nízké procento svalové hmoty. Ačkoliv výpočet BMI zahrnuje i další aspekty, kterými jsou věk a pohlaví, nedívá se na člověka jako na individualitu.

Co je při hubnutí důležitější: váha, nebo centimetry? Více čtěte zde.

Vysoký index BMI a zdravotní rizika

Přes to všechno může být BMI dobrým orientačním ukazatelem našeho zdraví. Lidé s normálními hodnotami mají podle výzkumů nižší riziko civilizačních chorob od kardiovaskulárních onemocnění přes cukrovku až po rakovinu. S narůstající váhou stoupá podle studií i míra rizika včetně srdečně-cévních onemocnění souvisejících s vysokou hladinou cholesterolu, onemocnění žlučníku, spánkové apnoe a chrápání nebo například bolestí kloubů. Příliš nízká váha může podle odborníků naopak zvyšovat riziko osteoporózy nebo anémiePOKUD má osoba vysoké BMI, pravděpodobně bude mít i vysoký podíl tělesného tuku, zejména pokud její BMI spadá do kategorie obezity. Lidé s vyšší hodnotou tuku právě v oblasti břicha patří mezi nejvíce ohrožené. Studie například naznačily, že lidé, kteří mají více tuku v abdominální oblasti, jsou více ohrožení než ti, které trápí usazování tuku v jiných oblastech. 

Nadváha není jen estetický problém, ale především zdravotní. Více čtěte zde.

Průměrná hodnota BMI v Česku dosáhla v roce 2017 podle Českého statistického úřadu čísla 25,2. Z toho vyplývá, že mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Obezita se týká bezmála 20 % mužů a 18 % žen. S tím souvisí i sedavý způsob zaměstnání, který má více než třetina lidí ve věku 25 až 64 let. Z větší části se jedná o ženy. Podíl lidí se sedavým zaměstnáním přitom roste přímo úměrně se vzděláním.

BMI jako ukazatel dobrého zdraví není platný pro všechny fáze našich životů a na to je třeba brát zřetel. Výjimku tvoří např.:

těhotenství a kojení

dětství a dospívání; období, kdy se tělo vyvíjí a člověk roste

Z tohoto důvodu jsou výpočty BMI pro děti a dospívající odlišné. Tato měření navíc zohledňují věk a pohlaví. Norma jako taková se také může lišit mezi lidmi odlišných ras a etnik.

Jaká je vaše ideální váha? Zjistěte to zde.

Vzorec pro výpočet BMI

Vypočítat BMI není žádná záhada. Pomůže vám jednoduchý vzorec, kde je nutné znát svou váhu a výšku. Jak tedy BMI spočítat? 

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška² (m)
Příklad: hmotnost = 68 kg, výška = 165 cm, tedy 1,65 m
Výpočet: BMI = 68 ÷ (1,65)² = 24,98

O tom, proč je DŮLEŽITÉ znát hodnotu BMI, čtěte zde.

Tabulka hodnot BMI

Podle amerického Národního institutu zdraví (NIH) jsou hraniční hodnoty následující:

BMI klasifikace
< 18,5 podváha
18,5–24,99 optimální váha
25–29,99 nadváha
30–34,99

obezita prvního stupně

35–39,99 obezita druhého stupně
> 40 obezita třetího stupně

Kalkulačka BMI

Pokud zrovna nejste typ na výpočty, vůbec nic se neděje. V tom případě můžete využít BMI kalkulačku, která to jednoduše udělá za vás.

Co je BMI kalkulátor a proč je dobré znát vlastní BMI index? BMI kalkulačka je jednoduchý pomocník, který vám ukáže, jak ideální vaše váha vlastně je. Stačí zadat výšku a váhu a okamžitě zjistíte, jak si stojíte. 

BMI kalkulačka: Zjistit, jak na tom jsem!

BMI u dětí

U dětí a dospívajících je BMI interpretován odlišně, i když se počítá pomocí podobného vzorce. Výsledky ale musí mnohem víc brát v úvahu pohlaví a věk.

Výpočet začíná standardním výpočtem BMI založeným na výšce a hmotnosti vašeho dítěte. Výsledek se ale následně nepoměřuje s běžnými hodnotami indexu, ale s hodnotami naměřenými u dalších dětí stejného pohlaví a věkové skupiny.

Už jste slyšeli o indexu tvaru těla? Podrobné informace najdete zde.

Existuje řada národních, ale i mezinárodních (např. WHO) svěřeneckých grafů, které mají různě určené hranice pro nadváhu a obezitu. BMI kalkulačka pro děti používá veřejně dostupná data CDC – data podložené vědecké organizace. Ta definuje nadváhu dětí tehdy, pokud je hodnota BMI vyšší, než jaká vyšla u 85 % dětí. Za obézní je považováno takové dítě, které spadá mezi 5 % dětí dané věkové skupiny a pohlaví s nejvyšší hodnotou BMI. Podobná kritéria platí u podváhy. 

O tom, kdy a jak řešit váhu u dětí, čtěte zde.

BMI podle věku

Klasický výpočet hodnoty body mass indexu se pak doporučuje u dospělých jedinců, a to od 18 let výše. Tento výpočet zahrnuje hmotnost a výšku, ale nezohledňuje věk ani pohlaví. Žena má tendenci mít více tělesného tuku než muž se stejným BMI. Tuk u žen se chová tzv. hormonálně, a pokud se žena rozhodne redukovat váhu, je potřeba nejen upravit jídelníček, ale také cvičit. 

Stejné je to pak u lidí vyššího věku, kteří mají tendenci tuk více ukládat, a mají tak vyšší hodnotu tělesného tuku než mladší jedinci se shodným BMI.

Tlusté, nebo jen roztomilé dítě? Více čtěte zde.
Kolik máte správně vážit, zjistěte zde.

věk podváha optimální váha nadváha obezita

silná

obezita

18– 24 < 19 19–24 24–29 29–39 > 39
25– 34 < 20 20–25 25–30 30–40 > 40
35– 44 < 21 21–26 26–31 31–41 > 41
45– 54 < 22 22–27 27–32 32–42 > 42
55– 64 < 23 23–28 28–33 33–43 > 43
65+ < 24 24–29 29–34 34–44 > 44

Zdroj: NRC, Diet and Health. Implications for Reducing Chronic Disease Risk (1989)

Historie, zajímavosti a statistiky

Index tělesné hmotnosti (BMI = body mass index) vytvořil zhruba v letech 1830–1850 belgický matematik a statistik Adolphe Quetelet. Adolphe byl akademik, jehož studie zahrnovala matematiku, sociologii, astronomii a statistiku. Quetelet nestudoval lékařství ani medicínu. Nejznámější byl pro svoji sociologickou práci zaměřenou na „průměrného“ muže jakožto jakýsi sociální ideál.

Index tělesné hmotnosti BMI ale nikdy nebyl zamýšlený jako míra individuálního tělesného tuku, svalů nebo ukazatel zdraví. Pro jeho vynálezce byl BMI způsob obecného měření populace, nikoli jednotlivce – a byl navržený pro účely statistiky, nikoli jako ukazatel individuálního zdraví.

Dle údajů WHO mělo v roce 2016 více než 1,9 miliardy dospělých lidí nadváhu a 650 milionů bylo obézních. Každý rok zemře v důsledku nadváhy nebo obezity nejméně 2,8 milionu lidí. Nadváha a obezita způsobují více úmrtí než podváha. Prevalence (podíl) obezity se mezi lety 1975 a 2016 téměř ztrojnásobila.

Autor: Marie Bezděková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.