HPV virus: Kdy se nechat očkovat, jak se přenáší a co způsobuje? | Moje zdraví

HPV virus

HPV virus (lidský papillomavirus, HPV – human papilloma virus) napadá pokožku a sliznice lidského těla. Virů HPV je známo přes sto typů. Některé jeho kmeny nepůsobí žádné příznaky, některé jsou zodpovědné za vznik bradavic. Jiné typy způsobují změny na ženském i mužském genitálu (genitální bradavice neboli kondylomata). Několik typů je rizikových z pohledu vzniku onkologických onemocnění, podílejí se na vzniku karcinomů v krku a konečníku, karcinomu děložního hrdla u žen a penisu u mužů.

Podle rizikovosti dělíme tyto viry na nízce rizikové (low risk HPV) a vysoce rizikové (high risk HPV). Viry nízkého rizika neboli nekarcinogenní typy HPV (zejména 6, 11) mohou způsobovat vznik změn děložního čípku a genitálních bradavic (kondylomů). Vysoce rizikové typy HPV (16, 18) jsou původci těžkých přednádorových stavů až karcinomu.

Některé typy HPV virů způsobují „obyčejné“ bradavice na rukou či nohou.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

obličej, hrtan, obličej, končetiny, pohlavní orgány, genitálie

Příznaky HPV viru

Tento text pojednává souhrnně o nákaze HPV viry. Více informací o jednotlivých onemocněních najdete v samostatných článcích.

Až 80 % populace se během svého života s lidským papillomavirem setká. Nákaza většinou odezní spontánně. Člověk se ale může stát přenašečem, aniž by o svém onemocnění věděl. Někdy se nákaza projeví zdravotními problémy.

Některé typy virů způsobují genitální bradavice, condylomata accuminata. Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které se vyskytují u žen (nejen na zevním genitálu, ale i v pochvě a na čípku, v ústí močové trubice, v konečníku a jeho okolí) i u mužů (na žaludu, předkožce i na šourku, v ústí močové trubice i v konečníku a okolí).

Jiné typy HPV mohou způsobit nádory děložního čípku. Tuto nákazu nemůže pacientka v prvních momentech sama rozpoznat. Změny jsou ale odhalitelné odborným vyšetřením na gynekologii. Proto by každá žena měla docházet na pravidelné preventivní prohlídky jednou za rok, pokud lékař nestanoví jinak. Pokud tento stav není podchycen lékařem, může být (ve vysokém procentu případů) podkladem pro následné rakovinové bujení. Nádor se v pokročilých stadiích může projevit zapáchajícími výtoky, bolestmi v podbřišku, nepravidelným krvácením či potížemi při močení a stolici. Při podezření na rakovinu děložního čípku (nebo při výše uvedených příznacích) je třeba co nejdříve vyhledat lékaře.

Další typy HPV virů způsobují bradavice.

Viry typu 6 a 11 mohou způsobit takzvanou papilomatózu hrtanu.

Inkubační doba

Nejkratší doba od získání infekce HPV až po rakovinový nádor bývá dva roky.

Léčba

Léčba se liší podle typu HPV viru. Genitální bradavice se léčí nanášením lokálních přípravků, odstraňují se také chirurgicky nebo tekutým dusíkem.

Infekce rizikovým kmenem HPV viru může způsobit v těle postiženého takzvané prekancerózní změny (dysplázie, přednádorové změny). To jsou stavy mezi normálním zdravým stavem tkáně a zhoubným nádorem, neprojevují se žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit jedině specializovaným cytologickým vyšetřením. Podle stupně závažnosti je dělíme na změny lehkého stupně (LG léze, "low-grade" lesions), které dokáže většinou ženský organismus zlikvidovat i bez chirurgického zákroku, nebo změny vysokého stupně (HG léze "high-grade" lesions), které se dají ošetřit chirurgicky, tzv. konizací.

Nejsou-li změny na děložním čípku včas odhaleny, může vzniknout zhoubný (rakovinový) nádor. Léčba rakoviny děložního čípku je detailně popsána zde. Její úspěšnost se odvíjí od toho, ve kterém stadiu bylo onemocnění zachyceno.

Domácí léčba a babské rady

Dbejte na prevenci a vyhněte se rizikovým faktorům.

Vyšetření

Genitální bradavice se diagnostikují pohledem, případně biopsií.

Při podezření na rakovinu děložního čípku provede lékař podrobná vyšetření krve a cytologický rozbor, ultrazvuk, magnetickou rezonanci pánve a případně rentgen plic a srdce. Pokud se podezření potvrdí, lékař po dohodě s pacientkou stanoví nejvhodnější variantu léčby dle závažnosti nálezu (existují čtyři stadia rakoviny děložního čípku).

Očkování

Na českém trhu jsou k dispozici dvě vakcíny proti některým typům papillomavirů, Cervarix a Silgard. Jsou prevencí vzniku kondylomat i zhoubných nádorů. Vakcíny se liší ve svých účincích, je na lékaři, aby doporučil, která z nich bude vhodná právě pro daného pacienta. Vakcíny existují však jen proti několika nejčastějším typům HPV, což nevylučuje nákazu jinými typy.

V těhotenství

Plod v děloze viry neohrožují. Během těhotenství může dojít k rychlejšímu růstu špičatých kondylomů. Jejich odstranění se někdy doporučuje před porodem, aby se snížilo riziko přenosu viru na dítě v průběhu porodu. U novorozence se může nemoc projevit jako papillomatóza – výsev drobných bradaviček v dýchacích cestách.

Prevence

Téměř všechny nádory děložního čípku vznikají v důsledku infekce lidským papillomavirem (HPV). Výskyt je sice do 25. roku věku poměrně vzácný, ale i v této době je vhodné chodit na pravidelné gynekologické prohlídky s cytologickým stěrem jednou ročně (hrazeno pojišťovnou). Ty mohou zachytit prekancerozní změny na sliznici čípku či odhalit již vzniklý problém rakovinového bujení.

K rizikovým faktorům rozvoje přednádorových stavů patří také kouření, oslabený imunitní systém, nízký věk při zahájení sexuálního života, některé sexuálně přenosné nemoci nebo dědičné sklony pro rozvoj tohoto druhu rakoviny.

Nejúčinnější dosud známou prevencí HPV je očkování, které chrání před nejzákeřnějšími typy nádorových virů působících nádory s nejhorší prognózou. I tak se ale člověk může nakazit infekcí jinými typy HPV.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.