Poranění míchy | Moje zdraví

Poranění míchy

Poranění míchy odborně „míšní léze“ je devastující poškození některé části míchy nebo nervů na jejím konci. Obvykle se jedná o trvalé změny s mentálními, emocionálními a sociálními důsledky.

Poranění míchy je jedním z nejtěžších úrazů vůbec, a to jak z fyzické, tak psychické stránky. Dochází k němu především při autonehodách, zimních, ale i jiných sportech nebo při nešťastných pádech z výšky. Zřídka jsou příčinou nádory, různé záněty nebo roztroušená skleróza.

Míra poškození může být úplná nebo jen částečná. V obou případech jde o nevratné změny, které vždy ovlivní další život takto postiženého člověka.

Příznaky poranění míchy

Poranění míchy podle stupně poškození provází:

Léčba poranění míchy

V případě první pomoci je naprosto nutné dodržet základní pravidlo, a to je s pacientem v žádném případě nemanipulovat, pokud není třeba zahájit resuscitaci nebo zastavit masívní krvácení a stávající poloha postiženého to nedovoluje. Také pokud hrozí v okolí nehody požár nebo výbuch.

Pacient po převezení do nemocnice absolvuje specifickou léčbu s mnohými opatřeními podle fáze poškození, ve většině případů se jedná o urgentní operační zákrok. Poranění míchy je spojeno s urologickou poruchou, a proto musí být zaveden permanentně močový katétr.

Z důvodů rizika hluboké žilní trombózy je pacientovi podáván nizkomolekulární heparin na ředění krve a následně warfarin do té doby, než toto nebezpečí pomine.

Během hospitalizace, která je dlouhodobá, je pacient rehabilitován s cílem dle míry poškození obnovit co nejvíce postižené funkce nebo alespoň minimalizovat další zhoršení nebo poranění.

Nezanedbatelná je i přítomnost psychologa nebo psychiatra.

Léky

Kromě léků proti trombóze jsou podávány léky na bolest, dále pak se aplikují masti proti proleženinám a v neposlední řadě léky zmírňující psychické napětí, úzkost, nervozitu a strach.

Vše o antidepresivech čtěte zde.

Domácí léčba

Tzv. spinálním pacientům po několikaměsíční rehabilitaci v ústavu je nutné připravit bezbariérovou domácnost, protože převážná většina takto postižených k pohybu musí využívat invalidní vozík. V horším případě skončí pacient s poruchou míchy jako bezmocný ležící. Nutné je zajištění kompenzačních pomůcek, polohovací lůžko, speciální polštáře a specifické pomůcky pro osobní hygienu.

V případě, kdy je doma třeba pečovat o pacienta s poruchou míchy, obraťte se na spinální jednotku v místě vašeho bydliště, kde vám poradí, jak nejlépe postupovat při poskytování domácí péče a také při nákupu správných kompenzačních pomůcek a edukačních materiálů.

Vyšetření

Nejdůležitějším vyšetřením je magnetická rezonance. Dále pak elektrofyziologie a likvorologie. Pacient je vyšetřen také neurologem a urologem.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

V těhotenství

U těhotných žen je poranění míchy velmi závažnou komplikací a může vést k potratu nebo při dlouhodobé léčbě k poškození plodu, u vyššího stádia těhotenství k předčasnému porodu císařským řezem.

Pokud se jedná o těhotenství již postižené ženy s míšní lézí, pak může být ohrožena vznikem různých patologií a měla by případné komplikace konzultovat již předem se svým gynekologem.

Možné komplikace

Mezi velmi časté komplikace patří:

Prevence

Jedinou prevencí je vyhýbání se rizikovým situacím jako je rychlá nebo jinak nebezpečná jízda autem, nošení doporučeného ochranného vybavení při sportech nebo u rizikových povolání a dodržování zákazů v nebezpečných oblastech například na horách, při skoku do vody nebo na jiných místech se zvýšenou opatrností.

Kdy jít k lékaři

V případě úrazu s podezřením na poranění míchy je nutný okamžitý převoz postiženého do nemocnice výhradně záchrannou službou. Za žádných okolností se nepokoušejte o transport autem nebo jiným dopravním prostředkem.

Autor: laš
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.