Jak ošetřit popáleniny a opaření? Klíčová je správná první pomoc | Moje zdraví

První pomoc při popálení a opaření: Chladit, ale ne všude!

Video se připravuje ...
20. listopadu 2017 • 06:00

Popáleniny a opařeniny jsou nejbolestivější a často také nejtragičtější zranění, která vás v domácnosti mohou potkat. Míru poškození pokožky lze však zmírnit správně podanou první pomocí. Umíte ji poskytnout?

Popáleniny způsobuje kontakt se ‚suchým‘, intenzivním teplem (například otevřený plamen, horká plocha, elektrická energie), patří mezi nejtěžší úrazy a často zanechávají doživotní jizvy nejen fyzické, ale i psychické. Opařeniny způsobuje kontakt s horkými tekutinami, nejčastěji vodou, ale i olejem, kávou a podobně, často se bohužel týkají malých dětí. Stačí bublající polévka na plotně, šálek horkého čaje na stole a trocha nepozornosti ze strany rodičů…,“ upozorňuje Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školicího střediska WorkMed, s. r. o., které poskytuje kurzy první pomoci pro laickou veřejnost. 

Mimo jiné i speciální školení pro rodiče a učitele, zaměřené na poskytování první pomoci dětem, nebo akreditované programy pro budoucí zdravotníky. 

Při úrazu je nutné myslet na tři základní pravidla: 

  • zachovat chladnou hlavu 
  • zavolat pomoc (155)
  • myslet na vlastní bezpečnost

Stupně poškození

Popáleniny stupně I a IIa (nejsou zasaženy všechny vrstvy kůže) nazýváme povrchové, hojí se v řádu několika dnů. Mezi hluboké popáleniny (postihující všechny vrstvy kůže) patří stupeň IIb (hojí se velmi dlouho), III (vyžaduje transplantaci kůže) a IV (poškození svalů či šlach). 

O tom, jak moc bude zranění pro daného člověka fatální, rozhoduje samozřejmě rozsah poraněné plochy v procentech tělesného povrchu a stupeň (hloubka) popálení, významnou roli však hraje též věk pacienta, lokalizace popálenin, případná další traumata spojená s popálením a jeho zdravotní stav před úrazem. 

Při skutečně závažném poranění může být zraněný v bezvědomí a nedýchat, je proto třeba neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci. 

První pomoc při popáleninách

Důležité je zamezit dalšímu působení tepla a neprodleně začít s chlazením poraněných částí.

Hlavně chladit

Chladit, chladit, chladit. Pokud je chlazení prováděno správným způsobem, může výrazně snížit rozsah a hloubku popálení či opaření.Používáme studenou vodu, nikoli led či sníh, tím by naopak došlo k ještě většímu poškození! Oděv přiškvařený ke kůži nikdy nestrhávejte, chlaďte přes něj. U lokálních popálenin/opařenin (do několika cm2) chladíme poraněnou část i opakovaně, dokud to přináší úlevu.

V případě rozsáhlých popálenin/opařenin hrozí riziko podchlazení, zejména u dětí, chladíme proto max. 5 % povrchu těla, a to pouze jeho nejcitlivější části – obličej, krk, ruce a genitálie. Jde-li o popálení/opaření hrudníku břicha či zad, provádíme jen jednorázové ochlazení (několik vteřin), nejlépe pod sprchou, a poté postiženého zabalíme do čistého suchého prostěradla. 

Pokud je to možné, sundejte zraněnému všechny prsteny, přívěsky, hodinky apod. Popálená plocha rychle otéká a tyto předměty je následně velmi komplikované sundat, navíc v sobě udržují teplo a dál destruktivně působí na pokožku. 

Odstranění textilie z poškozené kůže

Textil z poškozené kůže odstraňuejeme, pokud není přiškvařený; v takovém případě chladíme ránu přes textil.

Zakrýt ránu sterilním obvazem

Při drobných popáleninách po ochlazení použijte betadinový roztok k dezinfekci okolí rány (výhoda: v ráně nepálí), aplikujte vhodnou mast či krém (s obsahem panthenolu či aloe vera, jež pomáhají pokožku hojit) a zakryjte sterilním obvazem. V případě rozsáhlých popálenin je vhodné po ochlazení zabalit pacienta do čistého, suchého prostěradla.

Jak se zbavit puchýřů?

Puchýře nikdy nepropichujeme, brání vstupu infekce do rány. V případě větších puchýřů je třeba vyhledat odbornou péči a nechat je sterilně rozříznout.

Co na ránu v žádném případě nepatří?

V případě závažnějších popálenin na postižené místo neaplikujte NIC kromě studené vody. Pokud je popálená plocha větší než několik cm2 a/nebo se jedná o závažnější stupeň popálení (velké puchýře, v centru popáleniny bílá, necitlivá oblast), případně je popálenina na citlivých místech (hlava, krk, genitálie), vždy vyhledejte odbornou péči!

Jak předejít dětským úrazům?

Nezbytná je především prevence – snažme se úrazům dětí, zejména právě opařeninám a popáleninám, předcházet! Nechávat nádoby s horkými tekutinami (hrnek kávy, rychlovarná konvice) v dosahu malých dětí je nesmyslný hazard, často bohužel se špatným koncem… Dětská kůže je mnohem citlivější než u dospělých, nemají ještě plně vyvinutý imunitní a termoregulační systém, proto jsou náchylnější k infekcím a také hůře snášejí podchlazení. 

Klasifikace těžkých popálenin u dětí: věk 0–2 roky > 5 % povrchu těla; 2–10 let > 10 %; 10–15 let > 15 % povrchu těla. Pro představu: plocha dlaně ruky včetně prstů představuje cca 1 % tělesného povrchu.

Odborná spolupráce: Bc. Martin Smolík, DiS. www.skoleniprvnipomoci.cz

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.