Rakovina plic dokáže rychle zabíjet. Víte, jak ji poznáte? | Moje zdraví

Rakovina plic dokáže rychle zabíjet. Víte, jak ji poznáte?

Video se připravuje ...
4. června 2021 • 14:00

Plíce nám umožňují dýchat a na jejich ochranu si většina z nás vzpomene, až když se třeba ocitneme v zakouřeném prostředí. U kuřáků to bohužel nejčastěji bývá až ve chvíli, kdy po večírku nebo stresové situaci zjistí, že za jeden den vykouřili celou krabičku cigaret a ráno se nemohou skoro ani nadechnout.

Redakce časopisu a webu Moje zdraví se spojily, aby společně podpořily projekt Chraň se na podporu prevence některých závažných onemocnění, která v době koronavirové pandemie zapomínáme hlídat. Projekt vznikl ve spolupráci s iniciativou Loono (www.loono.cz). Ta sdružuje tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kterým záleží na tom, aby se lidé více zajímali o prevenci. V červnu vám přinášíme články o ochraně plic.

Co je vlastně dýchání? Výměna plynů mezi naším tělem a zevním prostředím. Vzduch je do plic přiváděn průdušnicí, která se rozděluje do dvou hlavních průdušek vedoucích do levé a pravé plíce a ty se dál mnohonásobně větví až v plicní sklípky, kde již dochází ke zmíněné výměně plynů.

Zápal plic prodělá mnoho lidí

Velmi častým onemocněním plic jsou záněty, takzvané pneumonie neboli zápaly plic. Většinou jsou zapříčiněné bakterií nazývanou pneumokok nebo viry. Vyvolavatelem zápalu plic jsou také viry způsobující onemocnění covid-19.

Velký přehled nemocí dýchací soustavy najdete zde.

Nádory bývají většinou zhoubné

Ani plicím se však nevyhýbá rakovina. U mužů i žen je rakovina plic dokonce čtvrtým nejčastějším typem nádorového onemocnění. Rakovina plic se vyskytuje u starších lidí, nejčastěji ve věkové skupině 60 až 70 let, především u mužů. To ale neznamená, že nemůže postihnout mladšího člověka. Zhoubné nádory dělíme podle jejich biologického chování na malobuněčné a nemalobuněčné. Nemalobuněčný karcinom tvoří 75 % všech karcinomů plic, má pomalejší růst a v praxi bývá spojen s příznivější možností chirurgického odstranění. Naproti tomu malobuněčný karcinom roste rychle a metastázy (druhotná ložiska) vytváří brzy, což je důvodem omezených chirurgických možností léčby. Nezhoubné nádory plic jsou bohužel poměrně vzácné.

Kouření a dědičnost jako přitěžující okolnosti

Mezi rizikové faktory patří především kouření. Mezi kouřením a vznikem nádoru plic byla prokázaná příčinná souvislost. Už pouhá jedna cigareta obsahuje 5000 škodlivých látek a 60 z nich je karcinogenních. Svou roli hraje počet vykouřených cigaret za den a celková doba kouření, což se souhrnně označuje jako takzvané „krabičko roky“. Ke vzniku rakoviny přispívá i znečištěný vzduch například v pracovním prostředí nebo z výfukových plynů, ale také některé zdravotní potíže jako chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která je spojená s chronickým zánětem průdušek a rozedmou plic. Ve vyšším riziku se ocitají i jedinci, kteří mají rakovinu plic v rodině.

Chronický kašel, únava a vykašlávání krve

Rakovina plic je velmi zrádná v tom, že se v počátečním stadiu nemusí nijak projevovat. Až 75 % pacientů má v době diagnózy již rozvinuté příznaky. Jen u menší části nemocných je onemocnění diagnostikováno v časném stadiu. Zvláště malé nádory jsou obvykle bez příznaků. V pokročilejších stadiích se mohou projevovat dušností, chronickým kašlem trvajícím déle než tři týdny, chraptěním nebo sípáním a vykašláváním krve. Přidat se může i hubnutí a únava, bolesti na hrudi, v kostech nebo ramenou a ztráta chuti k jídlu. Alarmujícím příznakem jsou také časté zápaly plic.

Jak plíce hlídat

Nejlepší prevencí rakoviny plic je ideálně nikdy nekouřit anebo s kouřením přestat. Stejně důležité je vyhýbání se pasivnímu kouření. Vyhýbejte se i karcinogenům v práci a používejte k tomu určené ochranné pomůcky. Neopomenutelně pozitivní vliv má také vyvážená strava s dostatkem ovoce, zeleniny a pravidelný pohyb. Nezapomeňte také pravidelně chodit na preventivní prohlídky u praktického lékaře. Lékař vás na každé prohlídce vyšetří a poslechne si vaše dýchání fonendoskopem.

Video se připravuje ...
Desatero snížení rizika vzniku rakovinyVIDEO 

Nejčastější otázky

Co zaviní kouření?

Látky, které se dostávají do těla kouřením cigaret, způsobují nejen rakovinu plic, ale také rakovinu hrtanu, jícnu a přispívají ke vzniku rakoviny slinivky břišní. Kouření poškozuje cévy a přispívá tak k procesu zvanému ateroskleróza, v jehož důsledku pak vzniká infarkt nebo mrtvice. Přímým důsledkem kouření je i vznik chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a má vliv také na plodnost.

Je škodlivé pouze kouření klasických cigaret?

Ne, škodlivě působí i kouření vodních dýmek a elektronických cigaret.

Jak poznám, že jsem závislý na tabáku?

Závislost vzniká na látce zvané nikotin. V průběhu jejího užívání v rámci kouření vzniká tolerance. To znamená, že se zvyšuje potřeba dávek nikotinu oproti začátku jeho užívání a při delší absenci kouření vznikají abstinenční příznaky. K abstinenčním příznakům se řadí velmi silná touha po cigaretě takzvaná craving. Člověk je podrážděný, nervózní, stěžuje si na nespavost, registruje zvýšenou chuť k jídlu a také ho obtěžuje kašel. Kromě fyzické závislosti vzniká i závislost psychická, která se projevuje potřebou mít v ruce cigaretu, hrát si s ní, manipulovat s cigaretou, což je vlastně závislost na tomto předmětu bez ohledu na účinky látky.

Co když nezvládnu přestat kouřit sám?

Poraďte se se svým praktickým lékařem. S odvykáním kouření vám může pomoci i vyškolený ambulantní lékař, lékárna s odborným poradenstvím při odvykání kouření nebo specializované centrum pro závislé na tabáku.

Může se rakovina plic léčit operací?

Ano, za splnění určitých podmínek. Pokud je nádor omezeného rozsahu, nejsou vytvořeny vzdálené metastázy po těle a jeho vyjmutí neohrozí pacienta na životě (například tím, že je v blízkosti velké cévy, která by se při operaci mohla porušit) a zároveň je pacient schopen zvládnout takovou operaci, lze to řešit operačně.

Co si zapamatovat

Rakovina plic je čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i žen. V počátečních stadiích nemusíte mít žádné příznaky, později se projevuje kašlem, dušností, vykašláváním krve, ale také únavou a úbytkem tělesné hmotnosti. Nejlepší prevencí je přestat kouřit, vyhýbat se zakouřenému prostředí a také chodit na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři.

Co dělat pro prevenci, vám pravidelně připomíná i nezisková organizace Loono svou kampaní #prsakoule, která se věnuje mimo jiné i prevenci rakoviny plic. Na webu www.preventivniprohlidka.cz naleznete, jaké prohlídky byste měli navštěvovat podle vašeho věku a pohlaví.

Další podrobné informace si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví, které koupíte na stáncích. Předplatné pořídíte z pohodlí vašeho domova na www.ikiosek.cz/mojezdravi nebo přes predplatne.cnc@cpost.cz.

Červnová obálka časopisu Moje zdraví • Autor: CNC

MUDr. Martina Čermáková, garant odborného obsahu Loono je součástí týmu neziskové organizace Loono už pátým rokem a má na starosti odborný obsah. Již dva roky se stará o pacienty ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové  – aktuálně na Oddělení urgentní medicíny. Co dělat pro prevenci, vám pravidelně připomíná i nezisková organizace Loono. O týmu mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších profesionálů, kteří se aktivně zapojují do osvěty o prevenci, se více dozvíte na www.loono.cz nebo na sociálních sítích @loono.cz. Jejich činnost můžete podpořit prostřednictvím portálu Darujme.cz.

Partnerem projektu Chraň se je nezisková organizace Loono. Odbornou garantkou je MUDr. Martina Čermáková • Autor: Loono.cz

Autor: redakce Moje zdraví
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.