Kouření, závislost na nikotinu, na cigaretách, na tabáku | Moje zdraví

Kouření

Závislost na nikotinu (závislost na tabáku, závislost na cigaretách) je chronickou nemocí. Není to tedy jen zlozvyk. I když existují lidé, kteří se cigaret dokázali vzdát sami a ze dne na den, většina závislých se neobejde bez lékařské pomoci.

Kouření způsobuje nebo zvyšuje riziko vzniku celé řady onemocnění. Oxid uhelnatý snižuje okysličení krve a tkání, podílí se na kornatění tepen (ateroskleróze), zvyšuje krevní tlak a riziko infarktu a mozkové mrtvice. Nikotin způsobuje srdeční arytmii.

Cigaretový kouř obsahuje kromě nikotinu až 4000 dalších látek (například takové, které podporují hezké vlnění kouře), řada z nich je karcinogenní. Každá vykouřená cigareta zvyšuje riziko nádorového onemocnění. Čím dříve člověk začne, tím vyšší je riziko. Kouření způsobuje karcinomy plic, hrtanu, horních cest dýchacích, jícnu, močového měchýře, slinivky, ledvin a děložního čípku. V České republice se kouření spolupodílí na vzniku jedné třetiny nádorů, které se nově objeví.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Tři čtvrtiny chronických plicních onemocnění způsobuje kouření. Ve světě zemře v důsledku kouření kolem 4 miliónů lidí ročně.

Kouření neškodí jen zdraví samotných kuřáků, ale i těch, kteří jsou nuceni kouř vdechovat. Rizika pasivního kouření jsou zcela stejná: cévní, plicní a nádorová onemocnění. Děti vyrůstající v rodinách kuřáků jsou častěji nemocné.

Příznaky nikotinové závislosti

Nikotin se sliznicí nebo po vdechnutí do plic dostává do krve. Menší dávka nikotinu podporuje duševní činnost a soustředění, ve vyšších dávkách naopak uklidňuje. Podporuje peristaltiku střev.
Postupně může vyvolávat závislost a je potřeba dávky nikotinu zvyšovat. Podle lékařů je nikotin návykovější než heroin nebo kokain. Závislost na tabáku má složku psychosociální (člověk má určité situace spojené s cigaretou, například při pití alkoholu, ve stresu a podobně) a také fyzickou. Jak moc jste závislí, se dá vypozorovat podle toho, jak brzy po probuzení máte potřebu si zapálit (zpravidla do 60 minut po probuzení je znamením silné závislosti).

Při nedostatku látky člověk pociťuje abstinenční příznaky: po cigaretě neúměrně touží, pociťuje nervozitu, stres, depresi, probudí se třeba i v noci. K dalším příznakům patří podrážděnost, neschopnost odpočívat, soustředit se nebo například nadměrná chuť k jídlu.

Léčba závislosti na tabáku

Přestat kouřit je možné v každém věku. Už po čtyřiadvaceti hodinách se začnou čistit plíce a po několika dnech klesá riziko onemocnění srdce a cév až o třetinu.

Léčba v centrech pro závislé na tabáku je hrazena ze zdravotního pojištění. Při léčbě je důležité podpořit motivaci pacienta, probrat pozitiva, která pacientovi vyvarování se kouření přinese, a zároveň se připravit na krizové situace, které při odvykání nastanou.

Abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu dokáží minimalizovat prostředky náhradní nikotinové terapie (žvýkačky, náplasti, inhalátory nebo tablety). Mnohým kuřákům mohou pomoci překlenout období přechodu od klasické cigarety k nekuřáctví cigarety elektronické, které mají na lidské tělo méně devastující účinek než cigarety klasické.

Na lékařský předpis jsou vázány přípravky s vareniclinem, které snižují požitek z kouření.
Stojí zhruba tolik, co krabička cigaret denně, některé pojišťovny na ně přispívají.

Délka léčby je u každého individuální.

Léky

Působí podpůrně, mírní abstinenční příznaky, například náhradní nikotinová terapie nebo léky snižující požitek z kouření.

Bylinky

Zvládnout touhu po cigaretě a s ní spojený stres vám pomůžou lípa, třezalka nebo kajenský pepř. Ten si můžete dávat například do jídla nebo i špetku do sklenice s vodou. S chutí na cigaretu může podle některých pomoci puškvorec a jitrocel, vyzkoušet je můžete v čajové směsi. K abstinenčním příznakům patří u mnohých i nevolnost, s tou vám může pomoci zázvor.

Homeopatika

Zmírnění touhy po cigaretě můžete podpořit přípravkem TABACUM. Abstinenční příznaky, ke kterým může patřit přecitlivělost, pomůže zmírnit STAPHYSAGRIA nebo IGNATIA AMARA. Potíže s plnými střevy a zácpou můžete řešit s přípravkem NUX VOMICA.

Domácí léčba a babské rady

Někteří lidé dokáží přestat kouřit ze dne na den a pociťují minimum abstinenčních příznaků. Většina pacientů ale potřebuje při odvykání odbornou pomoc.

Vyšetření

Základní vyšetření spočívá v rozhovoru, při kterém se zjišťuje, kolik cigaret denně kuřák vykouří, jak dlouho je závislý na cigaretách, jak snáší absenci kouření (např. v letadle), jak rychle si po probuzení musí zapálit. Mimo jiné i typické situace, při kterých pacient kouří, a jak si předem připravit nekuřácká řešení.

Očkování

ne

Délka léčby

individuální
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

V těhotenství

I když se někdy můžete setkat s názorem, že lepší „vykouřená cigareta, než aby se matka stresovala“, pravda je, že každá cigareta může ohrozit vývoj plodu. Kouření způsobuje nižší porodní hmotnost dětí a zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS). Pokud jste těhotná a víte, že nezvládnete přestat kouřit, poraďte se se svým lékařem nebo navštivte poradnu pro odvykání kouření.

Trvalé následky

Onemocnění, která jsou přímo zaviněna kouřením, mohou způsobit smrt. I když se tělo po skončení s kouřením rychle regeneruje, některé následky zůstávají trvalé – například rozedma (zničené plicní sklípky) nebo dehtové látky uložené v plicích.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.