Krevní obraz | Moje zdraví

Krevní obraz

Vyšetření krevního obrazu (KO) dnes patří mezi základní diagnostická vyšetření, jež se provádí při každé preventivní prohlídce, u předoperačních příprav, potřebě sledovat změny zdravotního stavu a průběh léčby u nejrůznějších onemocnění.

Cílem vyšetření krevního obrazu je odhalit včas změny krevních buněk. Anomálie či případné rozdíly oproti „normálním“ hodnotám mohou poukazovat na probíhající infekci v těle, chudokrevnost (anémie), na nemoci krvetvorných orgánů (např. leukemii) nebo jiná onemocnění. Krevní obraz totiž může tyto změny odhalit ještě dříve, než na ně začne tělo upozorňovat. Díky takovému rozboru krve může lékař včas nasadit vhodnou léčbu.

Při analýze vzorků se mimo jiné zkoumá především počet, podíl a velikost červených a bílých krvinek (erytrocyty a leukocyty), červeného krevního barviva (hemoglobin) a krevních destiček (trombocyty). Výsledky dílčích parametrů krevního obrazu spolu velmi úzce souvisí a je proto důležité všechny zohlednit při jejich vyhodnocení.

Jak se provádí

Vyšetření formou odběru žilní krve provádí zdravotní sestra u praktického lékaře, případně pracoviště/ laboratoř k tomu určené, a to injekční jehlou nejčastěji z oblasti loketní jamky. Pro správný odběr je třeba znát důvody a okolnosti zdravotního stavu, pro které se vyšetření vyžaduje, a proto pečlivě vyplněnou žádanku vystavuje obvodní lékař či kterýkoliv jiný specialista na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta. U samotných náběrů se krev odebere do zkumavek s protisrážlivým přípravkem, aby bylo možné ji následně analyzovat. Dnes se tyto analýzy provádí strojově tzv. automatickým analyzátorem ve specializovaných laboratořích nebo přímo na oddělení hematologie. Takový výsledek (hemogram) je k dispozici prakticky do pár hodin od náběru.

Pokud ovšem výsledky poukazují na přítomnost abnormálních buněčných typů, krev je podrobena ještě dalšímu zkoumání pod mikroskopem.

Před vyšetřením

Pro co nejpřesnější výsledky krevního rozboru je důležité se již den před samotným odběrem vyhnout sportovním aktivitám a jiným fyzicky namáhavým činnostem. Pokud jste ráno těsně před odběrem dobíhali autobus, sedněte si alespoň na pět minut v čekárně a v klidu se vydýchejte.

Ráno před odběrem je potřeba vůbec nejíst, přijít tedy na odběr takzvaně "nalačno". Jídlo může v první řadě zkreslit hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, vliv má ale i na spoustu dalších věcí.

Před odběrem je potřeba dobré vypít alespoň čtvrt litru vody nebo neslazeného slabšího čaje. Mléko, čaj nebo káva jsou zakázané.

Cena vyšetření

Krevní obraz patří v rámci preventivní prohlídky mezi vyšetření hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Platba je možná v případě, že si vyšetření sami vyžádáte nad rámec běžné zdravotní péče.

Těhotenství

I v těhotenství bude jeden z prvních odběrů krve odeslán do laboratoře právě pro zjištění stavu vašeho krevního obrazu.

Hodnoty krevního obrazu

Přehled, na co mohou ukazovat některé zvýšené nebo snížené hodnoty krevního obrazu:

Zvýšení počtu leukocytů - bílých krvinek (leukocytóza)

- akutní infekce, zánět, intoxikace (metabolické, léky, chemikálie), akutní krvácení, akutní hemolýza erytrocytů, myeloproliferativní onemocnění, tkáňová nekróza (AIM, tumor, popáleniny, gangréna), diabetické koma, šokové stavy, terapie glukokortikoidy, fyziologicky - fyzická zátěž, emoční stres, menstruace, porod, po bolestech, v horku (při úžehu), v těhotenství. U některých jedinců po jídle a v odpoledních hodinách.

Snížení počtu leukocytů  - bílých krvinek (leukopenie)

- infekce (infekční mononukleóza, žloutenka, chřipka, spalničky, zarděnky, tyfus, paratyfus), útlum po lécích, cytostaticích, po ionizujícím záření, hematologická onemocnění (perniciózní anémie, aplastická anémie, aleukemická leukémie), hypersplenismus, anafylaktický šok, kachexie, nádory

Zvýšení počtu erytrocytů - čerbených krvinek

- dehydratace, plicní choroby, vrozená srdeční vada, masivní transfúze krve, tkáňová hypoxie, polycythemia vera, dlouhodobý pobyt ve vyšších nadmořských výškách, androgeny, některé nádory

Snížení počtu erytrocytů - červených krvinek

- akutní nebo chronické krvácení, popáleniny, hemolytické anémie, anémie z nedostatku vitamínu B12 nebo folátů, metabolické poruchy, chronické záněty, poškození kostní dřeně, těhotenství

Zvýšení počtu krevních destiček - trombocytů

- infekce, zánětlivá onemocnění, malignity, cirhóza, zánět ledvin, myeloproliferativní onemocnění, nedostatek železa, krvácení, po splenektomii, v těhotenství. Fyziologicky po značném fyzickém vypětí a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách.

Snížení počtu krevních destiček - trombocytů

- virové infekce, některé léky a chemoterapeutika (antibiotika, cytostatika, sloučeniny těžkých kovů), poruchy tvorby ve dřeni, hypersplenismus, nedostatek vitamínu B12, nadměrné užívání alkoholu, po ozařování

Zvýšené hodnoty hemoglobinu (červeného krevního barviva v krvi)

- polycythemie vera, u sekundárních polyglobulií (dehydratace, plicní choroby, vrozená srdeční vada, dlouhodobý pobyt ve vyšších nadmořských výškách), některé nádory

Snížené hodnoty hemoglobinu (červeného krevního barviva v krvi)

- anémie způsobené nedostatkem železa, vitamínu B12, folátů, vrozené poruchy hemoglobinu (srpkovitá anémie, talasémie), krvácení, jaterní cirhóza, ledvinové onemocnění, masivní destrukce červených krvinek, onemocnění kostní dřeně, karcinomy metastazující do kostní dřeně. K slabému poklesu dochází v těhotenství.

Autor: redakce Moje zdraví
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.