Šok | Moje zdraví

Šok

Šok je přirozenou reakcí našeho organismu na nepřiměřenou zátěž a s tím spojený nedostatek kyslíku k životně důležitým orgánům.

Nejčastější příčinou šoku je ztráta velkého množství krve, popálení, infarkt myokardu, alergická reakce, poranění míchy, otrava nebo těžká infekce. Patří k život ohrožujícímu stavu. Nedostatečným množstvím kyslíku a živin trpí tkáně, některé důležité buňky v mozku odumírají už po 3 – 5 minutách, klesá krevní tlak, ochabuje činnost srdce a může dojít až k jeho zástavě.

Příznaky šoku

U postiženého se šok projevuje:

 • bledou pletí, rty a konečky prstů pod nehty jsou zřetelně bledší
 • chladnou kůží a vlhkým potem
 • rychlým a slabým tepem, špatně hmatatelným
 • postižený povrchně a rychle dýchá
 • nevolností a zvracením
 • neklidem, zmateností až dezorientací
 • ztrátou vědomí

Nenašli jste, co jste hledali?nemocprvní pomocšokanafylaktický šok

První pomoc

V případě šoku je třeba okamžitě zavolat záchrannou službu (tel. č. 155) a neprodleně zahájit první pomoc, jejímž účelem je podpořit organismus a pacienta uklidnit. Do příjezdu lékaře zajistěte postiženému tzv. „pět T“:

 • teplo – chraňte ho před prochladnutím od země, naopak ale v horkých dnech před případným přehřátím
 • ticho – zajistěte postiženému relativní klid, pomalým tichým hlasem s ním komunikujte a uklidňujte ho
 • tekutiny – NIKDY nepodávejte žádné tekutiny i přes zpravidla velký pocit žízně postiženého, můžete pouze jeho obličej a rty potírat navlhčeným kapesníkem
 • tišení bolesti – nepodávejte žádné léky, s postiženým zbytečně nehýbejte, popřípadě pouze ošetřete případná viditelná zranění, u masivního krvácení přiložte kompresivní obvaz, avšak nikdy nazaškrcujte
 • transport – vždy co nejrychleji sanitkou, do té doby postiženého uložte na záda s podloženýma nohama cca v úhlu 30 stupňů (autotransfúzní poloha)

Léky

Nepodávejte žádné léky!

Domácí léčba a babské rady

U šokového stavu rozhodně nijak neexperimentujte a nezkoušejte žádné babské rady, jde o život.

V těhotenství

Šokové stavy v těhotenství nebo při porodu mohou ohrozit život nejen matky, ale také dítěte. Může nastat při náhlé ztrátě krve při odloučení placenty, odtržením krevní sraženiny při zánětu žil, které jsou v těhotenství velmi časté, a z dalších jiných příčin. O to rychlejší musí být včasná reakce a co nejrychlejší transport těhotné ženy do nemocnice.

Možné komplikace

Nebezpečnou a poměrně častou komplikací je anafylaktický šok, který vyvolává alergická reakce například na vosí nebo jiné bodnutí, potravinová alergie nebo reakce na injekční podání léku. Při tomto typu šoku zpravidla člověk otéká, zužují se průdušky a může dojít k udušení nebo zástavě srdce. V takovém případě je nutné bezodkladně zavolat záchrannou službu. Pokud je dotyčný alergik, možná u sebe bude mít adrenalin v podobě autoinjekčního pera, takzvaného Epipenu, který je nutné aplikovat ideálně do horní části stehna. Při dušení je dobré podat inhalační léky na rozšíření dýchacích cest a následně rozkousat 1 až 2 tablety nějakého antihistaminika (Zyrtec, Xyzal…), který by měl mít alergik rovněž u sebe. 

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Prevence

Náš organismus potřebuje pro správnou činnost funkce mozku a srdce kyslík. Při šoku funguje tělo z tzv. “kyslíkového dluhu“ a v tomto stavu může dojít k závažným poškozením orgánů a nezřídka i smrti. Proto je dobré se preventivně naučit protišoková opatření, díky kterým můžeme u postiženého předejít vážnějším komplikacím. Například:

 • uklidněním pacienta můžete částečně jeho stav zlepšit
 • protišoková poloha zajistí lepší centralizaci krve k životně důležitým orgánům
 • udržením pacienta v teple například zabalením do deky se předejde tepelným ztrátám organismu

Kdy jít k lékaři

V případě, že zpozorujete u člověka jakékoli známky rozvoje šoku, okamžitě přivolejte záchrannou službu.

Autor: laš
 

Nejnovější články

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.