Co je to tinnitus a jak se zbavit pískání a hučení v uších? | Moje zdraví

Trápí vás šum či pískání v uších? Na vině může být i blok krční páteře nebo srdce

Trápí vás šum či pískání v uších? Na vině může být i blok krční páteře nebo srdce
Příčinou pískání v uších může být i mazová zátka, která ucpe zvukovod • Autor: iStock.com
25. května 2017 • 06:00

"Tinnitus je zvukový fenomén, který nemá zdroj v okolním prostředí a pacient jej přesto vnímá svým sluchem (jedním uchem či oběma) jako hučení, syčení, pískání a podobně. V zásadě se dá tento jev rozlišit jako náhle vzniklá záležitost, nebo pak chronická obtíž, tedy trvající víc než šest měsíců,“ říká úvodem MUDr. Ivan Šejna, CSc., z Otorinolaryngologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Tinnitus je stále tak trochu velkou neznámou, která svým „nositelům“ mnohdy výrazně znepříjemňuje život. „V každém případě je důležité zdůraznit, že tinnitus není to samé co zvukové halucinace, kdy člověk slyší hlasy, hudbu či zvuky, které nesou určité osobní poselství, což pak samozřejmě patří do oblasti psychiatrie,“ poznamenává lékař.

VIDEO: Pískání v uších lze léčit, pacient musí ale přijít včas.

Podrobné informace o tinnitu čtěte zde.

Příčiny pískání v uších

Slovo tinnitus pochází z latiny - tinniere znamená zvonit. Nejde však o zvukový signál mířící z ucha do mozku - zajímavým faktem mimo jiné je, že jej slyší/vnímá též hluchý člověk! Přesná příčina vzniku tohoto „onemocnění“ není zcela jasná, respektive existuje vícero možných „viníků“, kupříkladu přetěžovaná a často současně i zablokovaná krční páteř, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, roztroušená skleróza a další.

„Z tohoto důvodu je třeba pacienta vyšetřit nejen po stránce ORL, ale vzít v úvahu i jeho celkový stav a mimo jiné i léky, které užívá. Zpravidla se tedy neobejdeme bez komplexního interního vyšetření. Podle našich zkušeností, které zde na klinice máme, je potřeba pečlivě vyšetřit zejména zmiňovanou krční páteř. Velmi významně ovlivňuje sluchové vady či tinnitus, a dokonce je může i způsobit,“ uvádí odborník.

Problém může být v krční páteři i tepnách

Co znamená pojem hypoplazie arteria vertebralis a jakým způsobem souvisí s tinnitem? „Arteria vertebralis je tepna, která zásobuje krví oblast spodiny lebeční a ucha. Hypoplazie neboli zúžení této tepny může být vrozené či získané v důsledku útisku cévy chybným postavením krční páteře,“ vysvětluje MUDr. Šejna. „Dá se odhalit angiograficky, což je metoda zobrazení cévního řečiště po aplikaci kontrastní látky. Pokud má pacient tinnitus a zjistíme hypoplazii, může se tento nález dát do příčinné souvislosti, ale faktem je, že řada pacientů nemá žádný defekt cévního řečiště a přitom trpí tinnitem, nebo se naopak zcela náhodně během vyšetření z jiných důvodů odhalí hypoplazie, nicméně daný člověk tinnitus neudává.“

Mnohdy může být také příčinou tinnitu „pouze“ mazová zátka, která ucpe zvukovod, a po jejím odstranění problém pomine. Někdy se tinnitus dává do souvislosti také se stomatologickým zákrokem, jen není zcela jasné, zda obtíže nastanou vlivem zvuku vrtačky či nepřirozeného záklonu pacienta na zubařském křesle.

Co může tinnitus zhoršovat?

Především psychické napětí, stresové situace, přepětí ve sportu nebo kupříkladu dlouhé řízení automobilu. Tedy vše, při čem je člověk pod psychickým tlakem. Tinnitu mohou předcházet vnitřní obavy, úzkost, strach, podvědomé konflikty, problémy s partnerem či dokonce deprese. Psychosomatika říká, že pokud máme problémy se sluchem, nechceme cosi slyšet/ naslouchat zpravidla od blízkých osob. Zamysleme se tedy nad tím, kolik pravdy je v této větě právě o nás. Jak s tinnitem skoncovat? Spíše než o léčbě bychom měli mluvit o terapii, léčebných postupech, které mohou šelesty v uchu zvládnout či zmírnit. Rozhodně zde neplatí, že se lze tinnitu zbavit rychle a snadno, i když na druhou stranu faktem je, že tinnitus v některých případech opět sám vymizí.

„Vzhledem k tomu, že tinnitus může vzniknout náhle, ale i plíživě, je zapotřebí od sebe tyto dvě možnosti odlišit. Jinak budeme postupovat, pokud pacient přijde včas s akutním tinnitem, a jinak, pokud jde o chronický stav. V takovém případě bude náprava či úleva samozřejmě složitější.

Léčba musí začít hned

U akutních případů - pokud se člověk dostaví k lékaři v horizontu dnů nebo i týdnů od začátku obtíží - je léčba obdobná jako u náhle vzniklé nedoslýchavosti. Pacient užívá kortikoidy a léky na podporu cévního zásobení sluchového orgánu i centrálního nervového systému. Je-li tato terapie zahájena včas, bývá daleko úspěšnější než u pacientů s chronickým průběhem, kde je v první řadě zapotřebí člověka komplexně vyšetřit a snažit se zapůsobit na tu nejvíce pravděpodobnou příčinu.

Terapeuticky to znamená nasadit léky pro podporu krevního oběhu, léky ovlivňující metabolismus nervových buněk a také zahájit rehabilitační cvičení. Pokud není příčinou tinnitu aneurysma (výduť) cévy nebo nádor mozku, zpravidla není vážným onemocněním, zato velmi obtěžujícím,“ konstatuje otorinolaryngolog. V terapii tinnitu se používají léky ovlivňující prokrvení/ cévní zásobení (betahistin), posledních deset let také látky na podkladě ginkgo biloby, které mají mimo jiné vliv na paměť nebo funkci nervových buněk v mozku. Je však třeba počítat s dlouhodobou, několikaměsíční léčbou.

„Na naší klinice máme dobré zkušenosti s léčbou laserem v kombinaci s ginkgo bilobou a rehabilitací krční páteře. Ukazuje se, že právě tento způsob léčby nese pozitivní výsledky, stejně jako hyperbarická oxygenoterapie, tedy inhalace přetlakového kyslíku v barokomoře, která je v mnohých případech velmi účinná,“ podotýká MUDr. Šejna. 

Jak se tinnitu zbavit?

Jednou z metod, která se u tinnitu nějaký čas uplatňovala a stále se využívá, je používání tzv. noiseru, což je elektronická pomůcka (vkládá se do ucha), která vytváří měkký příjemný šum. Ten překryje zvuky, jež pacient slýchává v uchu. Lze říci, že namísto toho, aby člověk „kontroloval“, zda stále slyší ony nepříjemné zvuky, vnímá zvuk noiseru podobný mořskému šumění vln. U mnoha pacientů takto dochází k uspokojivým výsledkům, nicméně nelze říci, že by metoda měla být používána plošně, u všech případů tinnitu. Každý jsme originál s jinou příčinou sluchových obtíží, a proto by i léčba měla být zcela individuální! 

Mnohdy je pacienty pozitivně vnímána pomoc v podobě psychoterapie (a někdy je též nezbytná). Může odhalit skryté příčiny tinnitu, které souvisejí kupříkladu s prožitým traumatem (úmrtí, rozchod). Více než vhodným pomocníkem bývají různé relaxační metody, při kterých dochází k uvolňování celého těla a nastolení pocitu klidu, jehož se mnohdy danému člověku v běžném životě nedostává. Co se týká cvičení, je doporučována kupříkladu jóga, čchi-kung či taj-či, tedy takové postupy, v nichž jde o vláčný, pomalý pohyb přinášející vnitřní rovnováhu a klid. Někteří lidé si také (paradoxně) na tlumený, byť nepříjemný zvuk ve svém sluchu zvyknou, akceptují ho a naučí se s ním žít.

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů tinnitu nejen u starších osob, ale také u těch mladších se zdá, že jde o tzv. civilizační onemocnění, které je úzce spojené s naším životním stylem. Krátkodobý tinnitus podle všeho zažilo zhruba 25 % populace, chronický stav se týká kolem 10 %. U nás se počet osob s tinnitem pohybuje mezi 10 a 15 %, což je číslo poměrně vysoké. Tinnitus má hlasitost cca 10 dB, což odpovídá zhruba šumu lesa za mírného vánku. Například zvuk „polknutí“ je o 20 dB hlasitější, a přece jej nikterak nevnímáme, tedy za normálních okolností. Pro srovnání - běžná lidská mluva se pohybuje kolem 60 dB. Uši ale bohužel nejdou „vypnout“, zatěžujeme je 24 hodin denně, na rozdíl od očí, které jednoduše zavřeme, pokud je chceme chránit nebo si chceme odpočinout. 

Jak správně čistit uši?

Názor lékařů na domácí čištění uší není jednotný, nicméně jemné čištění jednou za 14 dní po zvlhčení (sprchování, koupání) by mělo být v pořádku. V každém případě je to věc zcela individuální, někdo má více mazových žlázek, tvoří se mu tedy více mazu. Pro zajímavost - dnes už se na ORL odstraňuje maz pod ušním mikroskopem, nemusíte tedy podstupovat ne vždy příjemný výplach uší proudem vody jako dříve. 

Lidé často se pohybující na hlukově exponovaných místech (hudebníci, zvukaři apod.) by se měli pravidelně (jednou ročně) dostavit na audiometrické vyšetření, které hodnotí sluchové ztráty v důsledku nadměrného hluku. Právě tito lidé mimo jiné také často trpí tinnitem. 

Odborná spolupráce: MUDr. Ivan Šejna, CSc., Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze, www.fnkv.cz

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.