Varující: Srdečních arytmií přibývá, dokonce i u mladých lidí | Moje zdraví

Varující: Srdečních arytmií přibývá, dokonce i u mladých lidí

14. září 2019 • 06:00

Každý rok u nás přibude 40 000 pacientů s arytmiemi a srdečním selháním. Hraje v tom roli lepší diagnostika, nebo skutečný nárůst nemoci?

Několik vysvětlení k tomu uvedl prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA, přednosta I. interní kliniky  kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc a předseda České kardiologické společnosti.

Co se děje při arytmii

V průběhu arytmie se srdeční síně rychle, nekoordinovaně a nepravidelně stahují, což se projeví nepravidelným tepem. V srdci může dojít ke vzniku sraženiny. Pokud se uvolní, může způsobit infarkt nebo  při průchodu krčními tepnami do mozku  může ucpat některou z mozkových tepen. Následkem nedostatečného okysličování a vyživování postihne mozek cévní mozková příhoda. „Fibrilace síní nemá nikdy jednu příčinu vzniku, je to vždycky kombinace více faktorů,“ vysvětluje kardiolog.

„U nemocných hraje svou roli i genetická dispozice, nicméně u převážné většiny se fibrilace síní objevuje v souvislosti s dalšími rizikovými faktory, jako jsou hypertenze, obezita, dysfunkce štítné žlázy, chlopenní vady aj. I u mladších ročníků může dojít ke komplikacím, ke zhoršení kontrakčních schopností srdce a k srdečnímu selhání,“ konstatuje prof. Táborský. Asi 60 % osob s fibrilací síní pociťuje bušení srdce, tlak na hrudi, dušnost.

„Někteří lidé však tyto změny srdečního rytmu nemusejí vnímat, a proto doporučuji u všech jedinců nad 65 let věku alespoň jednou ročně provést EKG a komplexní vyšetření lékařem,“ doporučuje prof. Táborský.

Cigarety opravdu škodí

Už jsme si to přečetli snad stokrát, ale je to tak. K největším hříchům s nepříznivým vlivem na srdečně- cévní systém patří kouření. „Dnes kouří bohužel stále více mladých lidí, hlavně žen, a dokonce i dětí, starší generace spíše přestává kouřit. Připomínám ženám, že kombinace kouření a hormonální antikoncepce je riziková,“ varuje prof. Táborský.

Kouření zvyšuje srážlivost krve, narušuje stěny tepen, na kterých se snáze ukládají tukové látky. Tím se snižuje průtok krve, srdce je nedostatečně zásobené kyslíkem. Aby mohlo správně fungovat, musí zvýšit svůj výkon a to se často projeví zvýšením krevního tlaku. Právě vysoký krevní tlak bývá jednou z příčin poruch srdečního rytmu. Na srdeční funkci má vliv i nadváha. Srdce musí víc pracovat, aby dokázalo rozvést kyslík a živiny do všech částí těla.

Nadváha zatěžuje

„U obézních lidí existuje větší riziko vzniku fibrilace síní než u osob s normální váhou. S vyšší hmotností je spojena i řada dalších komplikací, například cukrovka, která může zvyšovat možnost vzniku poruchy srdečního rytmu.“

Cukry + tuky

Na stav tepen v těle má negativní vliv nadměrná konzumace sladkostí, uzenin, tučných druhů masa. Jsou zdrojem cholesterolu, který je rizikovým faktorem pro vznik aterosklerózy; tukové látky se usazují na stěnách cév, postupně je zužují a snižují i jejich pružnost.

V některých případech může dojít k omezení průtoku krve a nedostatečnému vyživování některých orgánů včetně srdce. To pak nemusí dostatečně přečerpávat krev a může se narušit srdeční rytmus.

Lékaři vás začnou sledovat i léčit

Každý, kdo má subjektivní pocit nepravidelné práce srdce, by měl být vyšetřen. Jestliže nestačí EKG, existují další možnosti  například sedmidenní monitorace (Holter).

„Pokud má pacient málo ,čitelné‘ potíže, například krátkodobé bušení srdce, které Holter nemusí zachytit, potom indikujeme moderní mikrozáznamníky pod kůži, které jsou schopné vysílat údaje na zabezpečené webové stránky do kardiocentra,“ vysvětluje prof. Táborský. V olomouckém centru, které vede, mají asi 150 pacientů s tímto typem monitorace. Umí ji ale i v několika dalších kardiocentrech v Praze, Českých Budějovicích i jinde. „Jestliže lékař zjistí fibrilaci síní a předepíše léky na snížení srážlivosti krve, měl by je pacient pravidelně užívat. Tyto léky při správné indikaci a dobré spolupráci pacienta výrazně snižují riziko vzniku cévní mozkové příhody a systémové embolizace.“

Léky na hypertenzi nemusejí stačit

Vliv vysokého tlaku na práci srdce je dostatečně známý, ale existují případy, kdy i pacient pravidelně a správně užívající léky má stálé potíže s tlakem, například v noci.

„Může jít o takzvanou rezistentní hypertenzi, kterou je třeba vyšetřit na specializovaném pracovišti. Mohlo by se jednat buď o esenciální, nebo o druhotnou hypertenzi, která souvisí se zvýšenou produkcí hormonu nadledvinek či s nezhoubným nádorem (tumorem). Lékař doporučí kompletní vyšetření, změnu a optimalizaci léčby,“ popisuje lékař. Správným životním stylem se ovlivní až 70 % případů hypertenze bez léků.

Cholesterol jako přitěžující okolnost

Pro srdce představuje riziko vysoká hladina cholesterolu. „Pokud se hladina cholesterolu drží nad hodnotou 6,5 a LDL („zlý“ cholesterol) je 4 a víc, potom už obvykle nasazujeme léčbu  statiny, dvojkombinace a další nové léky.

Po prodělaném infarktu nebo cévní mozkové příhodě hlídáme laboratorní hodnoty individuálně a snažíme se o co nejlepší výsledky. V poslední době se objevily nové možnosti pro pacienty, jejichž léčba nereaguje na statiny. Je ekonomicky náročná, ale účinná. V nejbližší době budou k dispozici studie se střednědobými výsledky, ale musíme mít na paměti, že je to léčení, které zasahuje do imunitního systému, a proto musíme být opatrní,“ vysvětluje prof. Táborský.

Pozor na alkohol a "energeťáky"

U mladé populace hrají nepochybně úlohu drogy a také tzv. energetické nápoje, zejména v kombinaci s alkoholem. Počet pacientů s touto diagnózou stoupá s věkem, ale s arytmiemi se potýká i mladší populace. Odhaduje se, že je to problém až 5 % dospělé populace.

Zvláštní kategorií jsou sportovci, u nich může být příčinou iontová dysbalance, přetrénovanost, nepoznaná anomálie srdečních tepen, důvodů může být řada. Jak poznat „jiný rytmus“? Postup, jak poznat arytmii nebo fibrilaci síní, je velmi jednoduchý. Stačí si sáhnout na radiální tepnu na zápěstí, kde si nahmatáte pulz. Pokud opakovaně cítíte nepravidelný tep, může se jednat o předstupeň fibrilace síní  tzv. extrasystoly – či již běžící arytmii. Srdeční arytmie může být způsobena i emocionálním vypětím nebo nedostatkem odpočinku.

 

Autor: red

Autor: Jana Hrabáková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.