Jak se zbavit fibrilace síní: Na přírodní léčbu nespoléhejte | Moje zdraví

Fibrilace síní

Fibrilace síní je druhem srdeční arytmie. Jedná se o kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích. Tím se ztratí koordinace stahů síní, dojde ke ztrátě čerpací schopnosti s městnáním krve a obvykle i k rychlému převodu vzruchů na srdeční komory. Následkem je pak rychlá a nepravidelná srdeční akce.

Fibrilace síní není sama o sobě životu nebezpečná, ale zhoršuje život pacienta a je spojena s celou řadou komplikací, například s vyšším výskytem mozkových příhod nebo srdečních selhání.
Bývá způsobena z části dědičností a z části z nejasných příčin.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

SrdceSrdeční síně

Příznaky fibrilace síní

Někdy pacienti o své diagnóze ani nevědí a přijde se na ni náhodou při vyšetření EKG z jiných příčin. Jindy je se může projevovat jako:

  • pocit rychlé srdeční akce – palpitace,
  • nepravidelnost srdečního tepu,
  • bušení srdce.

Nemocní často pociťují nízkou výkonnost při tělesné zátěži, zadýchávání se, pocení.

Léčba fibrilace síní

Léčba je hodně individuální. Záleží na celkovém stavu a věku pacienta a zda ho arytmie obtěžuje, či nikoliv. Někdy stačí zvolit jen sledování a pravidelné kontroly. Jindy nastupují léky, tzv. antiarytmika, které jsou účinné v 70 až 80 % případů, mívají však vedlejší účinky. Vzhledem k riziku vzniku krevní sraženiny se preventivně podávají léky proti srážení krve (acylpirin, aspirin, warfarin, heparin).

Další možností je katetrizační ablace. Při této metodě se zavedou do srdce vpichem do cév v tříslu a na krku ohebné trubičky - katetry. Ty snímají elektrické signály, stimulují srdce a pomocí nich lze aplikovat do srdce vysokofrekvenční proud, který zahřívá tkáň zodpovědnou za fibrilaci, dokud nedojde k jejímu zničení. Účinná je zejména při záchvatovité formě fibrilace síní. U permanentní (stálé) fibrilace se používá také, ale je nutné označit mnohem více míst zodpovědných za vznik nepravidelností, protože ta putuje po celém srdečním okruhu.

Možností je také chirurgická ablace (spálení), která je však pro pacienta náročnější, protože se provádí v celkové anestezii, a dále pak implantace kardiostimulátoru.

Léky

Používají se antiarytmika (propafenon, flekainid a amiodaron), léky proti srážení krve (acylpirin, aspirin, warfarin, heparin).

Bylinky

Na úpravu srdečního rytmu pomáhá čaj z kozince, dřišťálu nebo anděliky. Účinný je také hloh a jinan dvoulaločný, které zlepšují přítok krve do srdce.

Homeopatika

V případě užívání homeopatik je nutné poradit se s lékařem. Vhodná jsou tato: Aconitum napelus 15, Argentum nitricum, Staphysagria 15, Arsenicum album 15, Lycopodium 15, Lachesis mutus 15, Spigiela 9, Kalium carbonicum 15, Aurum metallicum 15.

Domácí léčba a babské rady

Doporučuje se jíst rybí tuk, hořčík a minimálně třikrát týdně ryby, kvůli omega 3 mastným kyselinám.

Vyšetření

Hlavní diagnostickou metodou je elektrokardiogram (EKG). Jedná se o záznam srdeční činnosti pomocí elektrod připevněných na hrudi pacienta.

Pokud má nemocný tzv. záchvatovitou formu, to znamená, že fibrilace ho postihuje jen někdy, může na sobě nosit speciální přístroj, který zaznamenává činnost jeho srdce po dobu jednoho dne až týdne.

Nejnovějším způsobem monitorování je tzv. implantabilní záznamník, který se zašije těsně pod kůži na hrudníku a dovoluje monitorování srdečního rytmu až po dobu tří let.

Délka léčby

Individuální Záleží na typu léčby, v případě léků může být celoživotní. Při léčbě katetrizační ablací je to několik dní.
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.

Možné komplikace

Největší komplikací je cévní mozková příhoda (iktus). Ta vznikne po uvolnění krevní sraženiny (vzniklé následkem fibrilace) a jejím doputováním až do mozkových tepen, které ucpe. Další komplikací je, pokud se fibrilace síní sejde i s jiným onemocněním srdce, pak může dojít až k srdečnímu selhání. Trvalým následkem může být ochrnutí nebo smrt v případě mozkové mrtvice.

Prevence

Prevencí je zdravý životní styl a vyhýbání se stresu. V případě užívání antiarytmik také současné užívání léků na ředění krve, aby se předešlo vzniku krevních sraženin.

Kdy jít k lékaři

Lékaře navštivte při bušení srdce, dýchavičnosti, pocení, poruchách srdečního rytmu.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.