Srdeční arytmie: Jaké má příznaky a může být ze stresu? | Moje zdraví

Arytmie

Arytmie jsou poruchy srdečního rytmu. Normální srdeční činnost je pravidelná a má klidovou frekvenci individuálně mezi 50–90 údery za minutu. Arytmie mohou být buď ve smyslu nepravidelného rytmu, nebo s pravidelným rytmem, ale se zpomalenou nebo zrychlenou frekvencí.

Poruch srdečního rytmu je celá řada, většina jich je nezávažných bez klinických projevů, ale některé s sebou nesou komplikace, které mohou být v určitých případech až fatální. Arytmie mají svůj vznik v poruchách tvorby elektrického signálu a v poruchách převodního systému.

Elektrický signál se tvoří ve speciálních buňkách, které jsou lokalizované v srdeční svalovině, tyto buňky také tvoří převodní systém srdeční, kterým je elektrický impuls rozváděn do všech částí srdeční svaloviny. Pochází-li rychlý rytmus ze svaloviny síní nebo oblasti síňokomorového uzlu, nazývá se arytmie supraventrikulární. Naopak, pochází-li porucha srdečního rytmu ze svaloviny komor, je označována jako komorová.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Srdce

Příznaky arytmie

Mezi příznaky arytmií patří bušení srdce, pocit dušnosti nebo kratšího dechu, pocit tlaku na hrudi, pocit pálivé bolesti na hrudi, pocit točení hlavy nebo závratě, krátkodobé ztráty vědomí.

Rozlišujeme dva typy – bradyarytmii (pomalý srdeční rytmus) a tachyarytmii. Nemocný s bradyarytmií trpí závratěmi, motáním hlavy, může dojít ke krátkému výpadku vědomí.

Člověk postižený tachyarytmií má pocit palpitace, rychlého nebo usilovného bušení srdce. V řadě případů jde jen o „vynechání“ srdeční akce. Značná část nemocných trpí tzv. fibrilací síní, kdy dojde k poruše normálního šíření elektrických vzruchů a tyto krouží v síních po mnoha měnících se okruzích.

Léčba arytmie

Arytmie se léčí léky antiarytmiky, případně chirurgicky či laparoskopicky – kardiostimulátorem, kardiovetetrem – defibrilátorem, katetrizační či chirurgickou ablací.

Bradyarytmie se úspěšně léčí zavedením kardiostimulátoru. Metoda spočívá v tom, že se z malého řezu pod klíční kostí zavede přes podklíčkovou žílu ohebná elektroda do srdce (do hrotu pravé komory a je-li to potřeba, druhá elektroda do výchlipky ve stěně pravé síně) a napojí se na kardiostimulátor, který se zašije do předem vytvořené malé kapsy v podkoží. Po zašití rány se další kontroly a programování kardiostimulátoru dějí přenosem radiových vln z programovacího přístroje přes kůži.

Trachyarytmie se léčí antiarytmiky a v posledních letech velmi úspěšně katetrizační ablací. Při ní je napíchnuta žíla nebo tepna v třísle při lokální anestezii a do srdce jsou zavedeny speciální tenké elektrodové katétry (ohebné trubičky o průměru okolo 2 mm) a umístěny tak, aby mohly snímat elektrické signály z jednotlivých dutin srdce. Po stanovení místa vzniku arytmie je do této oblasti zaveden hrot speciálního řiditelného elektrodového katétru. Poté je daná oblast v rozsahu jen několika málo milimetrů spálena prostřednictvím energie aplikované katétrem.

Léky

Používají se antiarytmika.

Bylinky 

Pomáhá čaj z kozince, dřišťálu nebo anděliky. Účinný je také hloh a jinan dvoulaločný, které zlepšují přítok krve do srdce.

Homeopatika

Argentum nitricum 15 – základní lék na arytmie. Dle mých odhadů pokryje cca 80 % nemocných. Nejlépe se osvědčuje při tzv. extrasystolách, tedy dochází-li k srdečním stahům mimo rytmus. Příčiny bývají stresové.
Staphysagria 15 (nebo i více dle hloubky psychické příčiny) – léčí potíže způsobené potlačením silných emocí včetně arytmií.
Arsenicum album 15 – jsou-li arytmie po půlnoci. Pacient bývá neklidný a vystrašený.
Lycopodium 15 – poruchy rytmu přicházejí typicky po jídle.
Lachesis mutus 15 – vyloženě ženský lék. Potíže jsou vázány na menstruaci nebo provázejí přechod. Poruchy rytmu jsou spojeny často s návaly a pocením.
Spigiela 9 – bušení srdce je spojeno s bolestmi na hrudi a potíže jsou zhoršovány pohybem. Tyto arytmie bývají nebezpečné.
Kalium carbonicum 15 – arytmie jsou výraznější v noci. Nemocný má pocit, jakoby jeho srdce viselo na nitce.
Aurum metallicum 15 – arytmie jsou většinou spojeny s vysokým krevním tlakem a nemocný má pocit, jakoby se srdce na okamžik zastavilo. Po následném srdečním úderu má pocit víru s propadáváním srdce.

Očkování

ne

Délka léčby

Doživotní
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Domácí léčba a babské rady

Doporučuje se jíst rybí tuk, hořčík a minimálně třikrát týdně ryby kvůli omega 3 mastným kyselinám.

Vyšetření

Lékař diagnostikuje arytmii za použití EKG (elektrokardiografie). Pokud se arytmie u pacienta vyskytují jen přechodně, používá se Holterovy monitorace, což je malý EKG přístroj, který si pacient nosí po určitou dobu (nejčastěji 24 hodin) s sebou a ten konstantně zaznamenává křivku EKG. Pacient si pak zapisuje případně vzruchy, které mohly zaznamenat vzestup srdeční činnosti.

Prevence

Jako prevence funguje vyhýbat se stresu, kouření, pití kávy nebo jiných nápojů s kofeinem, nadměrné tělesné zátěži. Srdeční funkce se posilují pravidelným sportem.

Kdy jít k lékaři

Lékaře navštivte při záchvatu bušení srdce, dušnosti, při výpadcích vědomí.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.