Inkontinence: Příčiny, kdy pomůže cvičení, operace a co hradí pojišťovna | Moje zdraví

Inkontinence u žen. Jaké jsou možnosti léčby?

Inkontinence u žen. Jaké jsou možnosti léčby?
Pomočování při fyzické námeze je jedním z příznaků povolených svalů pánevního dna. • Autor: iStock.com
3. března 2020 • 06:00

Začíná to nenápadným únikem moči při kýchnutí, pokračuje to inkontinencí pří zvýšené námaze, někdy už ani nestihnete doběhnout na toaletu. Inkontinence, tedy nechtěný únik moči, trápí velkou část žen ve střednínm a vyšším věku. Jak se jí můžete zbavit? A co je vlasně příčinou poklesu pánevního dna, který ji způsobuje?

Jaké jsou druhy inkontinence?

Inkontinence se dělí na STRESOVOU, URGENTNÍ a SMÍŠENOU. Při stresové inkontinenci nejde o stres psychický, jak se mnozí domnívají, ale tlakový. Moč uniká při zvýšení nitrobřišního tlaku (běh, poskok, smích, kašel, chůze po schodech, vstání ze židle a podobně). V minimálních procentech případů má nedobrovolný únik moči jinou příčinu, kdy souvisí například s vrozenými vadami, přetékáním měchýře u prostatiků, nervovými nemocemi nebo úrazy.

Jaké jsou nejčastější rizikové faktory úniku moči?

K nejčastějším rizikovým faktorům patří BMI (body mass index) neboli stupeň obezity. V těsném závěsu následují další, přidružené diagnózy, těžké porody, stavy po operacích v malé pánvi, po ozáření a podobně, dále vyšší věk a ke zhoršení stavu také může přispět dlouhodobá zácpa.

Příznaky se mohou velmi lišit. Inkontinence může mít lehkou formu, při které dojde k úniku moči jednou nebo dvakrát denně, například při vyšší tělesné námaze nebo při zakašlání. Při střední inkontinenci dochází k úniku od 100 do 200 ml moči za 4 hodiny. Pokud unikne za 4 hodiny více než 200 ml moči, hovoří lékaři o inkontinenci těžké. K projevům dále může patřit pálení a řezání při močení nebo časté močení v noci.

Hodně se mluví o takzvaném hyperaktivním močovém měchýři – o co jde? Zhoršují se potíže při stresu?

Při této poruše jsou narušeny nervové dráhy mezi močovým měchýřem, mikčním centrem v mozku a sakrální míše a následný mikční reflex. Na této poruše se podílí veškeré nervstvo, které v těle máme. Pokud je porucha v nervových drahách nebo v receptorech, které se nacházejí v močovém měchýři, případně ve vlastním mikčním reflexu, dochází k nepotlačitelnému nucení k vymočení (urgenci). Pak záleží na stavu pánevního dna, zdali i přes toto velké nucení přece jenom moč zvládneme udržet, nebo nám samovolně unikne.

Vlastní mikční reflex si však také můžeme narušit dlouhodobými psychickými problémy. Problém se může zhoršit i při zdánlivě banální aktivitě – pokud se snažíme přerušovat již jednou spuštěné močení ve víře, že si tím posílíme svaly pánevního dna. Někdy, zvláště u mladých děvčat, se může objevit dysbalance v tlaku uvnitř měchýře a napětí svěrače. Ten je pak v dlouhodobé křeči a pacientka cítí nepohodu v oblasti močového měchýře. Zde ještě zmíním poměrně častý výskyt striktury uretry – zúžené močové trubice. Hyperaktivní močový měchýř má sníženou kapacitu, často močíte (více než 8x za den) a obvykle se i více než dvakrát probudíte na vymočení v noci. Vlastní akce navíc nepřináší pocit úlevy. Tlakový stres obtíže samozřejmě dále zhoršuje.

V Česku přibývá obézních dětí. Hrozí jim podle vás časná inkontinence více než dětem před dvaceti lety?

Ano, pokud tento trend obezity našich dětí bude pokračovat, inkontinentních jedinců výrazně přibude v mladších věkových kategoriích.

Mohou inkontinencí trpět i velmi mladé ženy?

Po několika letech užívání antikoncepce dochází k laxicitě vaziva – to znamená, že vazivo v celém těle je rozvolněné, ztrácí svoji původní pevnost a pružnost. Zatím se neví, zda se po vysazení opět vrátí do původního stavu a kolik let to bude trvat. Pánevní dno je možné si představit jako trampolínu, kde pružiny na trampolíně odpovídají vazům a svalům. Takže svaly jsou ochablé z nedostatku pohybu a sedavého způsobu života a vazy jsou rozvolněné. Velmi mladé ženy by tedy měly více sportovat a zahájení sexuálního života posunout na později.

Jak je tomu u mladých mužů?

Mladí muži až na vzácné výjimky inkontinencí netrpí. Obezita v mladém věku má však i u nich mnoho negativních dopadů.

A co inkontinence po operaci prostaty – vymizí časem potíže samy od sebe?

Dříve se prováděly otevřené operace, prostata se vyloupla, jako když vyloupnete pecku z meruňky, a při tom se někdy stalo, že se narušil svěrač. Pak byla inkontinence nevratná. Dnes se operace dělají šetrněji, potíže s udržením moči trvají jen několik dnů a pak se upraví.

Je pravda, že když zhubnu, moje potíže s udržením moči se zmírní?

Ano, u stresové inkontinence má nadváha markantní vliv. Samozřejmě spolu s hubnutím je potřeba upravit i životní návyky – to znamená cvičit, hlavně při sedavém zaměstnání, a mít i dostatek pohybu při sportu nebo provozovat alespoň prostou pravidelnou chůzi.

Může dlouhodobé sedavé zaměstnání zvýšit riziko vzniku inkontinence?

Sedavé zaměstnání patří mezi civilizační problémy populace. Při absenci cvičení a vůbec pohybových aktivit má přímou souvislost jak s inkontinencí, tak s dalšími negativními důsledky.

Dá se lehký únik moči eliminovat správným cvičením?

Z našich zkušeností lze stresovou inkontinenci prvního stupně v naprosté většině případů odstranit cvičením. Dokonce i u druhého stupně dochází cvičením k markantnímu zlepšení.

Jaké cviky nejvíc pomáhají? Můžeme cvičit i v zaměstnání?

Existuje řada doporučených cvičení, já po letitých zkušenostech s řešením ženské inkontinence preferuji cvičení SM-systém MUDr. Smíška doplněné cvičením se zdravotní pomůcku MediLady. SM-systém lze cvičit i v zaměstnání – pokud se pro něj podaří vytvořit podmínky. Se zdravotní pomůckou MediLady je potřeba cvičit doma v soukromí. Ovšem vzhledem ke konstrukci pomůcky a způsobu cvičení stačí cvičit 3 minuty každý druhý den a výsledky jsou velice dobré. U inkontinence I. stupně úspěšnost u opravdu cvičících žen přesahuje 90 procent. Oproti jiným metodám, kde je vyžadováno každodenní cvičení až 3x denně 20 minut, je to časově nenáročné a ženami akceptovatelné i v dnešní uspěchané době.

Můžeme se v rámci prevence naučit cvičit svaly pánevního dna už v dětství?

Pokud necháme děti volně se pohybovat, zapojí všechny své svalové skupiny při veškerém pohybu, kdy musí udržet rovnováhu. Zapojí svůj hluboký stabilizační systém, kam patří bránice, šikmé břišní svaly, svaly kolem páteře a pánevní dno. Neříkejme jim: „Neběhej, sedni si!“ Děti si pak skutečně sednou a už je nikdy nedonutíme ke zdravému pohybu. V dětství je tedy vhodné posilovat všechny svalové skupiny. Hlavně je důležité u dětí vypěstovat kladný vztah k pohybovým aktivitám, odtrhnout je od pasivního sledování televize a trávení času u počítače.

Jak posilovat pánevní dno ve stáří?

SM-systém je vhodný v každém věku, cvičení s MediLady doporučuji od počátku sexuálního života bez omezení věku. Důležité je cvičit pravidelně, ale to opět platí v každém věku a je lepší cvičit preventivně, tedy ne až v momentě, kdy se přihlásí první potíže.

Komu byste doporučila speciální vložky a pro koho se hodí spíš operace (zavedení TVT pásky, plastika močového měchýře)?

Je potřeba preferovat jako první volbu cvičení svalů pánevního dna, potažmo celého hlubokého stabilizačního systému. Použití vložek doporučuji jen do doby řešení problému inkontinence cvičením. Teprve pokud se problém nevyřeší cvičením, přichází v úvahu invazivní zákrok (zavedení pásky) nebo u složitějšího případu další operativní zásah. Trvalé použití vložek doporučuji tam, kde předešlé možnosti selžou nebo je ze zdravotních důvodů nelze provést.

Jak by měl vypadat pitný režim inkontinentního člověka? Mohlo by při omezení příjmu tekutin dojít k zánětu močových cest, měchýře…?

Jak jste správně uvedla, omezení pitného režimu z důvodu inkontinence přináší mnohá závažná onemocnění nejen močového měchýře a močových cest, ale i závažná poškození ledvin a kardiovaskulárního systému – zvýšené nebezpečí infarktu či mozkové příhody. Je tedy nutné i při problémech s inkontinencí dodržovat standardní pitný režim.

V jakých případech zdravotní pojišťovna proplácí pomůcky pro inkontinentní pacienty?

Pojišťovny z prostředků zdravotního pojištění vynaloží ročně kolem 2 miliard korun. Tyto peníze jsou mnohdy utraceny zbytečně hlavně u inkontinence I. stupně a někdy i u II. stupně, kde existují dříve zmiňované způsoby cvičení, a co se týče výskytu, jsou nejčastější. Jde jen o to vhodně ženy ke cvičení motivovat, třeba i ekonomicky. 

Existují nějaké léky na podporu udržení moči? Jaký je mechanismus jejich působení?

Na stresovou inkontinenci prakticky farmakologická léčba není. Na urgentní inkontinenci léky máme, ale neměly by se používat bez změření tlaku v močovém měchýři (cystometrie). Nejčastěji se podávají anticholinergní léky. Blokují určité receptory ve svalovině močového měchýře a tím snižují jeho kontrakce. To vede ke zmírnění nucení i ostatních příznaků syndromu hyperaktivního močového měchýře.

INCOFORUM JAKO POMOCNÍK:

Problematikou inkontinence moči se zabývá mezioborové sdružení odborníků Incoforum, jež pořádá konference a akce pro odborníky i veřejnost, vydává řadu publikací i názorných DVD. Více na: www.incoforum.cz 

Chci začít cvičit. S kým se mám poradit?

Pokud chcete začít cvičit, měla byste se obrátit na svého lékaře (obvodní lékař, gynekolog), který vás nejdříve vyšetří, určí typ poruchy udržení moči a doporučí odpovídající léčbu. V případě, že základem léčby bude posilování svalů pánevního dna, dostanete informaci o vhodných cvicích a jejich provádění.

A pokud pacientka ví, že cvičení kvůli pokročilejšímu problému sama nezvládne?

V ideálním případě by žena, které specialista (gynekolog, urolog, urogynekolog) doporučí posilování svalů pánevního dna, měla absolvovat vyšetření rehabilitačním lékařem nebo alespoň zahájit cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Pánevní dno je zavěšeno v pánvi, která nemá vždy vhodné postavení. Při rehabilitaci se tedy nejedná pouze o nácvik stahu svalů pánevního dna; cílem je cvičením připravit podmínky pro jejich dobré fungování. Dobu rehabilitace určuje lékař dle nálezu a průběhu rehabilitace.

Markéta Ostřížková, odborná spolupráce: MUDr. Soňa Hlavová urologické ambulance Týniště nad Orlicí, Vysoké Mýto, Lanškroun, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk MUDr. Jana Vlková ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny Medea Therapy, s. r. o.

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.