Vdechnutí cizího tělesa | Moje zdraví

Vdechnutí cizího tělesa

Při vdechnutí cizího tělesa nastane situace, kdy množství vdechovaného kyslíku pro náš organismus je sníženo překážkou nebo u ostrého předmětu poraněním dýchacích cest a dochází tak zpravidla k životu ohrožujícímu stavu udušením.

K vdechnutí cizího tělesa nejčastěji dochází u malých dětí, například drobnými částečkami hraček, bonbóny nebo rychlým polykáním jídla. I u dospělých je častou příčinou dušení jídlo, oříšky nebo kost z ryby. U velmi starých nebo nemocných lidí může tento stav nastat z důvodu sníženého obranného reflexu dýchacích cest.

Příznaky vdechnutí cizího tělesa

Pokud vdechneme cizí těleso, naše tělo okamžitě reaguje:

Léčba vdechnutí cizího tělesa

V nemocnici lékař podle klinických příznaků provede odsátí nosohltanu, zavede nosogastrickou sondu, dále pak oxygenoterapii nebo u horších případů intubaci umělou plicní ventilací. Provedou se všechna potřebná vyšetření a pokud to je nezbytně nutné, tak se uvízlý předmět musí odstranit chirurgicky.

Domácí léčba a babské rady

V prvních momentech při vdechnutí cizího tělesa necháme postiženého kašlat, je to přirozený obranný mechanismus našeho organismu. V případě, že se mu nepodaří překážku vykašlat, pokuste se mu pomoci opakovaným úderem mezi lopatky nebo jste-li zdatnější tak Heimlichovým manévrem, při kterém v obětí zezadu postiženého předkloníte a prudce mu stlačíte nadbřišek sevřenou pěstí.

U kojenců se podobný manévr nazývá Gordonův a spočívá v otočení miminka tváří dolů na vaše předloktí tak, aby jeho hlava byla níže než tělo. Pak opatrně udeříme dlaní mezi lopatky. Po otočení zpět na záda provádějte kompresi hrudníku. Opakujte několikrát.

Pokud nic z toho nepomůže, volejte záchrannou službu. V případě ztráty vědomí provádějte masáž hrudníku, umělé dýchání a lepší průchodnost dýchacích cest zajistěte zakloněním hlavy a zvednutím brady.

Nikdy se nesnažte o vyjmutí vdechnutého předmětu.

Vyšetření

Vyšetření pacienta má za cíl co nejrychleji zjistit, kde se vdechnutý předmět nachází. K nejdůležitějším patří kontinuální monitoring respiračních funkcí a rentgen hrudníku. Dále pak například EKG, bronchoskopie, ultrazvuk trávicího traktu a krevní laboratorní testy. 

V těhotenství

U těhotné ženy stav negativně ovlivňující přívod kyslíku do plic, mozku a nervů řídících dýchání může způsobit vážné komplikace a tím i ohrožení života miminka, a proto je nutný co nejrychlejší transport do nemocnice. Heimlichův manévr se v žádném pípadě u těhotných žen nesmí provádět.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Možné komplikace

Možnými komplikacemi může být například:

  • ucpání dýchacích cest nejen vdechnutým předmětem, ale také zapadlým jazykem
  • bezvědomí
  • otok v hrdle z důvodu například alergie na vdechnutý předmět
  • poranění hrudní stěny nebo plic
  • různé typy záchvatu
  • horečka
  • otrava

Prevence

Při jídle nemluvte, jezte pomalu a dobře potravu rozkousejte, nejezte vleže. U malých dětí dávejte pozor na drobné hračky a úlomky z nich, ořechy nebo semínka z ovoce.

Kdy jít k lékaři

Pokud se nepodaří vdechnutý předmět vykašlat nebo nemůže být odstraněn jiným způsobem, postiženému se snižuje reakce, upadá do bezvědomí nebo modrá, pak je nutné volat okamžitě záchrannou službu. Do jejího příjezdu je třeba provádět resuscitaci.

Autor: laš
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.