Bronchoskopie | Moje zdraví

Bronchoskopie

Bronchoskopie je vyšetření dýchacích cest. Provádí se za pomoci flexibilního bronchoskopu. To je přístroj, který se podobá tenké hadičce o průměru 0,5 cm. Uvnitř má optická vlákna, pomocí nichž se přenáší obraz z vašich dýchacích cest k oku lékaře. Pomocí bronchoskopu může lékař posoudit stav vašich dýchacích cest, odebírat vzorky nebo provést léčebný zákrok.

Co je bronchoskopie

Vyšetření probíhá ambulantně nebo během hospitalizace a je před ním nutné podepsat informovaný souhlas. Vyžaduje-li to stav pacienta nebo diagnóza, provádí se rigidní bronchoskopie neohebným bronchoskopem a v celkové anestezii.  Během bronchoskopie lékař hodnotí vzhled sliznice dýchacích cest, změny v jejich průsvitu, hledá cizí tělesa a může provádět odběr materiálů pro cytologické či histologické vyšetření. Bronchoskop může posloužit k tzv. bronchoalveolární laváži, kdy se do části plic aplikuje a poté aspiruje ohřátý fyziologický roztok. Léčebná bronchoskopie slouží k odstranění nějaké poruchy (odstranění cizích těles, odsátí nadbytečné tekutiny, krevních sraženin, hlenů, stavění krvácení, zavedení stentů do dýchacích cest atd.) či jako lokální terapie nádorů.

Jak probíhá bronchoskopie

Bronchoskopie se provádí na bronchoskopickém sálku, většinou v poloze vsedě. Jsou však případy, kdy je vhodné provést zákrok vleže. Lékař vám po úvodním rozhovoru provede místní znecitlivění oblasti krku, hlasivek a nosního průchodu. Může vám také podat sedativum. Poté opatrně zavede bronchoskop nosem nebo ústy. Již během zavádění může lékař hodnotit průsvit a pohyblivost dýchacích cest a vzhled sliznice. Po zavedení endoskopu lékař oblast opticky zhodnotí, případně odebere vzorky nebo místo ošetří. Poté bronchoskop odstraní. Během vyšetření je sledována srdeční činnost a okysličení – pokud bude nízké, bude vám v průběhu vyšetření podáván kyslík. Během vyšetření můžete pociťovat mírný tlak na hrudníku a dráždění ke kašli.

Samotné vyšetření není bolestivé. Po jeho ukončení budete krátkou dobu sledováni. Nemáte-li žádné potíže, můžete být odesláni do domácího ošetřování nebo zpět na oddělení (v případě hospitalizace). Po zákroku nesmíte 2 hodiny jíst ani pít (kvůli znecitlivění v dýchacích cestách existuje nebezpeční vdechnutí). V den vyšetření nesmíte řídit motorové vozidlo.

Komplikace výkonu

Závažné komplikace jsou velmi vzácné. Nejčastěji můžete pociťovat bolest v hrdle a chrapot, někdy se objeví zimnice nebo zvýšená teplota. Během zákroku nebo po něm se vám může hůře dýchat. Pokud vám lékař odebíral tkáň, můžete vykašlat krev. Přechodně se může dostavit změna tlaku. Všechny příznaky většinou do 24 hodin odezní. K závažným komplikacím patří silnější krvácení z dýchacích cest nebo kolaps plíce. Tyto stavy vyžadují hospitalizaci.

Bronchoskopie a další onemocnění

Před plánovanou bronchoskopií musí být lékař informován, jste-li alergičtí na léky či jiné látky, užíváte-li léky proti srážení krve (Warfarin apod.), pokud jste léčeni pro onemocnění se zvýšeným rizikem krvácení, léčíte-li se s cukrovou nebo poruchami srdečního rytmu nebo máte zelený zákal.

Co dělat před vyšetřením

Užíváte-li protisrážlivé léky, v některých případech vám lékař doporučí je několik dní před zákrokem neužívat. Podáváte-li si je injekčně, ráno před bronchoskopií si je neaplikujte. Večer před vyšetřením užijete lék na uklidnění. Těsně před bronchoskopií dostanete lék na tlumení kašle. Ráno užijte všechny pravidelně užívané léky, které zapijte malým množstvím vody, v užívání inhalačních léků můžete pokračovat. Léčíte-li se s cukrovkou, neužívejte ranní dávku léků (včetně inzulinu). S sebou si přineste slazený nápoj. Máte-li zubní protézu, před vyšetřením ji vyjměte.

Co nedělat před vyšetřením

5 hodin před výkonem nekouřit a 3 hodiny nepít.

V těhotenství

Bronchoskopie se během těhotenství běžně neprovádí.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.