Rakovina varlat: Jaké jsou příznaky kromě bulky a jaká je šance na vyléčení? | Moje zdraví

Rakovina varlat? Jakými příznaky kromě bulky se projevuje a jaká je šance na vyléčení?

23. března 2024 • 06:00

Nádory varlat jsou při včasném odhalení velmi dobře léčitelné a příznaky jako změny velikosti nebo tuhosti tkáně, zatvrdlá místa, uzlíky či bulky se dají zjistit pohmatem při samovyšetření. Na co si dávat pozor?  

Redakce časopisu a webu Moje zdraví se spojily, aby společně podpořily projekt Chraň se na podporu prevence některých závažných onemocnění, která v době koronavirové pandemie zapomínáme hlídat. Projekt vznikl ve spolupráci s iniciativou Loono (www.loono.cz). Ta sdružuje tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kterým záleží na tom, aby se lidé více zajímali o prevenci. V listopadu vám přinášíme články o mužských pohlavních orgánech.

Video se připravuje ...
Penis vašeho partnera může prozradit vážnou nemoc. Jak to poznáte?VIDEO 

Šance na vyléčení je u zhoubného nádoru varlat vysoká, 80–90%. „Bez léčby se však nádor rychle šíří, proniká do lymfatických uzlin a dalších orgánů. Uzdravení je sice možné i v pokročilejším stadiu, přesto se včasné zahájení terapie jeví jako rozhodující pro úspěch,“ vysvětluje přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph. D. Fakt, že nádory varlat postihují hlavně mladé, aktivní muže v plné kondici, je dvousečný.

Tito pacienti lépe snášejí léčbu, na druhou stranu mnoho z nich (kromě sportovců) vůbec nechodí k lékaři na pravidelné preventivní prohlídky a podceňuje příznaky. Navíc nemají tušení, že právě oni patří do ohrožené skupiny, a že by si tudíž měli varlata pravidelně vyšetřovat pohledem a pohmatem, aby odhalili případné varovné signály, mezi něž patří:

* nebolestivé nebo bolestivé zvětšení varlete

* nebolestivá nebo bolestivá zatvrdlina, tuhý uzlík či hrčka na povrchu varlete

* změna konzistence (tuhosti) varlete

* pocit tíže, „nepohody“ v šourku, bolest v podbřišku nebo tříslech. 

Pokročilejší stadia onemocnění se mohou projevovat zvětšením, otokem a citlivostí prsou v důsledku hormonální aktivity nádoru a celkovými příznaky: únavou, nechutenstvím, hubnutím, horečkou, chudokrevností, dušností, vysokým krevním tlakem či poruchami jaterních funkcí. Bolest v oblasti orgánů postižených metastázami už nemocného zpravidla přiměje k návštěvě lékaře. 

Vyšetření nebolí! 

Samovyšetření má zásadní význam v záchytu onemocnění, nemůže však nahradit prohlídku u specialisty-urologa. Stanovení diagnózy je snadné a bezbolestné, spočívá v pohmatovém a ultrazvukovém vyšetření šourku a varlat a odběru krve ke stanovení hladin některých hormonů. Pacienti se nemusejí obávat, že by jim někdo do varlete píchal bioptickou jehlou za účelem získání vzorku na vyšetření – tento postup je dokonce zapovězen. Potvrdí-li se podezření na nádor, následuje co nejdříve odstranění postiženého varlete (tzv. radikální orchiektomie) z řezu v tříselné oblasti, tedy nikoli na šourku. 

Samovyšetření krok za krokem 

1. Nejlepší je provádět samovyšetření jednou za měsíc po koupeli nebo sprchování vlažnou vodou, kdy je šourek uvolněný a vláčný. Zdravé varle má elastickou strukturu, je hladké, bez nerovností a zatvrdlin. 
2. Postavte se před zrcadlo a pátrejte po jakýchkoli změnách na kůži šourku a po změnách jeho objemu. 
3. Hmatem vyšetřujte každé varle zvlášť, a to oběma rukama. Ukazováky a prostředníky obou rukou vsuňte pod varle, palce umístěte na jeho přední stěnu. Velmi jemně vyšetřujte mezi palci a ostatními prsty povrch varlete, všímejte si jakýchkoli nepravidelností v konzistenci tohoto orgánu.

Je normální, když je jedno varle (zpravidla levé) větší a níže uložené. Je však nutné odlišit možnou bulku na varleti od nadvarlete, které je v šourku umístěno vzadu a nahoře (varle je vpředu a dole). Záměně pomůže zabránit vložení ukazováku a palce mezi varle a nadvarle. 

Chemoterapie není vždy nutná 

Zhruba za týden po operaci lékaři na základě histologického (mikroskopického) rozboru tkáně odstraněného varlete, CT vyšetření a hladin hormonů v krvi rozhodnou o dalším postupu. Především je třeba ověřit, zda již nádor nevytvořil dceřiná ložiska (nemetastázoval) ve spádových lymfatických uzlinách nebo jiných orgánech. „Jestliže se prokáže přítomnost metastáz nebo vysoké riziko jejich vzniku, následuje po chirurgickém odstranění varlete chemoterapie.

Míra rizika je dána zejména velikostí nádoru a jeho pronikáním do krevních a lymfatických cév. Platí tudíž, že pacient, který přijde včas, má větší šanci vyhnout se chemoterapii než nemocný, který s návštěvou lékaře dlouho otálí,“ zdůrazňuje docent Büchler. Další možnou léčebnou metodou, následující po orchiektomii, je radioterapie (ozařování) oblasti spádových uzlin. „Používá se u pacientů s nádorem typu seminomu (asi polovina nemocných) a vysokým rizikem metastáz do uzlin, ale v současnosti se obvykle nahrazuje chemoterapií, která je jednodušší a lépe snášená,“ upřesňuje onkolog.

Odborná spolupráce: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph. D. přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

LOONO PODPORUJEME PREVENCI

MUDr. Martina Čermáková, garant odborného obsahu Loono, je součástí týmu neziskové organizace Loono už pátým rokem a má na starosti odborný obsah. Již dva roky se stará o pacienty ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové – aktuálně na Oddělení urgentní medicíny.

Celý článek o mužských pohlavních orgánech si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví, které koupíte na stáncích. Předplatné pořídíte z pohodlí vašeho domova na www.ikiosek.cz/mojezdravi  nebo přes predplatne.cnc@cpost.cz.

Autor: Dita Váchová, Valentina Lebová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.