Preventivní péče: Máte na ni nárok! | Moje zdraví

Preventivní péče: Máte na ni nárok!

Preventivní péče: Máte na ni nárok!
Na preventivní prohlídku má právo každý. • Autor: istockphoto.com
18. srpna 2016 • 14:08

Prevence. Slovo, které znamená něčemu přecházet… Měla by zahrnovat především naši osobní snahu žít zdravě tak, abychom nemuseli následně podstupovat složitou, mnohdy zdlouhavou cestu zpět ke zdraví, které jsme poztráceli někde na cestě životem. Tak by měl vypadat ideál slova prevence – skutečně předcházet tomu, abychom vůbec onemocněli. V dnešním světě je tomu však trochu naopak. Prevencí obecně se v našem hektickém stylu života zpravidla myslí odhalení toho, zda již náhodou nějakou nemocí v zárodku netrpíme… Ale i to se počítá a často nám tato snaha úřadů, institucí i samotných lékařů může zachránit (a zachraňuje) život. Je však jen na našich bedrech, zda budeme vůči sobě a svému zdraví zodpovědní… 

Od začátku roku 2014 byl spuštěn nový systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění, tedy screeningové programy, za pomoci všech pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). „V naší zemi bohužel v současné době každoročně onemocní rakovinou prsu více než 6 tisíc žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1000 žen a rakovinou tlustého střeva asi 8 tisíc osob. Na rakovinu prsu každoročně umírají přibližně 2 tisíce žen, na rakovinu děložního hrdla pak okolo 400 žen a více než 4 tisíce mužů a žen umírají na rakovinu tlustého střeva.

Značné procento zjištěných karcinomů se bohužel nachází již ve třetím nebo čtvrtém (tedy nejtěžším) stadiu, kdy jsou vyhlídky pacientů na úplné vyléčení výrazně snížené! Všechny tyto nepříznivé ukazatele jsou ve vyspělých zemích Evropy na mnohem nižších hodnotách, a to právě díky celoplošně organizovaným screeningovým programům, které ročně navštíví až 90 procent cílové populace. V lednu proto bylo v naší republice zahájeno takzvané adresné zvaní, na němž participují všechny zdravotní pojišťovny, jež postupně oslovují vybrané pojištěnce s výzvou k účasti na preventivním screeningovém vyšetření.

Díky adresnému zvaní bude v následujícím roce a půl osloveno přibližně 3,5 milionu pojištěnců. Tento důležitý projekt je podpořen celorepublikovou informační kampaní, která by měla přispět ke zvýšení zájmu obyvatel o prevenci nádorových onemocnění obecně a o aktivní přístup k péči o vlastní zdraví,“ říká náměstek MZ pro zdravotní péči prof. MUDr. Josef Vymazal, D. Sc. 

Důležité je v každém případě pečovat o své zdraví aktivně. Součástí této snahy každého z nás nasměrovat svůj život správným směrem by měla být pravidelná účast na preventivních prohlídkách, které jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění, nezatíží tedy domácí rozpočet. Preventivní prohlídky zpravidla ukazují, zda jsme ještě zdraví, či se blížíme k určité hranici rizikových ukazatelů, nebo jsme je dokonce překročili. 

„Systém preventivních prohlídek u praktických lékařů, gynekologů a zubařů je u nás na špičkové úrovni a ve většině zemí světa nám ho mohou jen závidět. Prevence je důležitá nejen z hlediska zdravotního, ale také obecně z hlediska finančního. Proto je jen logické, že všechny zdravotní pojišťovny připravují pro své pojištěnce různé akce a bonusové programy, aby je do ordinací na preventivní prohlídky přivedly. Domnívám se, že do budoucna bude potřeba v tomto smyslu učinit ještě další kroky a klienty, kteří se o své zdraví aktivně starají, přímo finančně zvýhodnit. To však bude vyžadovat legislativní změny a trochu politické odvahy. Nicméně jsem přesvědčen, že je to jediná správná cesta,“ dodává profesor Vymazal. 

Co pro sebe lze dělat navíc? 

Jelikož u nás ročně umírá 28 tisíc obyvatel na nádorová onemocnění (!), a to i v mladších věkových skupinách, je čím dál tím důležitější komplexní onkologická prevence (zaměřuje se zejména na nejčastější typy nádorových onemocnění – maligní melanom, kolorektální karcinom, karcinom děložního čípku nebo karcinom prsu), kterou poskytují například odborníci z Centra individuální péče při VFN v Praze. Je též chvályhodné, že řada moudrých zaměstnavatelů investuje do zdraví svých zaměstnanců.

Příkladem jsou příspěvky na vitaminy či vakcíny proti chřipce, lázeňské a ozdravné pobyty, příspěvek na cvičení ve fitness centrech či hraní squashe a tenisu, poukaz na nejrůznější masáže… Zaměstnavatelé často bojují proti kouření na pracovišti, neboť zaměstnávání kuřáka je spojeno s vyššími náklady, které jsou způsobeny především důsledky kouření (vyšší nemocnost, častější absence). Samozřejmě také zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům řadu benefitů – jedná se o příspěvky na některá očkování, na prevenci rakoviny prsu pro skupinu žen, které tuto prevenci hrazenou nemají nebo na dietní léčbu některých onemocnění (celiakie). 

„Pokud budete na preventivní prohlídky chodit, lze včas odhalit například časná stadia nejběžnějších onemocnění jako vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru a cholesterolu. Tyto potíže nelze zjistit jinak než lékařským vyšetřením; subjektivně totiž člověk žádné příznaky nepociťuje… A čím dříve začnete s následnou léčbou, tím více se zvyšují vaše šance na rychlé vyléčení bez komplikací,“ shrnuje Josef Vymazal skutečnost, kterou si sice uvědomujeme, ale stále ji podceňujeme. 

„V Česku jsou preventivní prohlídky velmi podceňované, pravidelně je využívá pouze 20 procent obyvatel. To je také jedním z důvodů, proč na kardiovaskulární a nádorová onemocnění umíráme častěji než v zemích západní Evropy, přestože úroveň zdravotní péče je srovnatelná a rozsah preventivní prohlídek je širší než v okolních zemích. Až 60 procent lidí uvažuje tak, že pokud je nic netrápí, nemají potřebu chodit k lékaři… Z dlouhodobých lékařských statistik je přitom zcela zřejmé, že prevence má skutečně zásadní význam. Jestliže se nemoc zachytí včas, pacient má obvykle 95procentní šanci na vyléčení,“ podotýká prof. Vymazal. 


Odborná spolupráce: prof. MUDr. Josef Vymazal, D. Sc. náměstek MZ pro zdravotní péči, www.mzcr.cz

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.