Varování lékařů: Vážná nemoc srdce se stane novou epidemií. Hrozí i vám? | Moje zdraví

Varování lékařů: Vážná nemoc srdce se stane novou epidemií. Hrozí i vám?

Varování lékařů: Vážná nemoc srdce se stane novou epidemií. Hrozí i vám?
Autor: istock.com
9. února 2020 • 06:00

Odborníci upozorňují, že fibrilace síní bude trápit čím dál tím více lidí. Do roku 2030 se počet pacientů s touto poruchou srdečního rytmu pravděpodobně zvýší až o 70 procent. Nejenže to výrazně zatíží rozpočty, ale také zvýší riziko úmrtí na mozkovou mrtvici. 

Odborníci upozorňují, že fibrilace síní bude trápit čím dál tím více lidí. Do roku 2030 se počet pacientů s touto poruchou srdečního rytmu pravděpodobně zvýší až o 70 %. To nejen zvýší riziko úmrtí na mozkovou mrtvici, ake také výrazně zatíží rozpočty. Na problémy upozorňuje zpráva mezinárodní asociace Atrial Fibrillation Association. 

Fibrilace síní je charakteristická nepravidelným a často rychlým srdečním rytmem, který vede k nekoordinovaným stahům obou srdečních síní. Za její vznik může zejména vznik krevních sraženin. Kvůli nim se krev nemůže hromadit v srdci, než bude přečerpána do celého těla včetně mozku – a právě to může způsobit mozkovou příhodu. V Česku dochází ke 20 - 30 % všech mozkových příhod právě u pacientů s fibrilací síní. Postiženo je zhruba 300 tisíc pacientů. 

Nárůst nemocnosti souvisí se zvyšujícím se počtem těch, kteří mají metabolický syndrom, čili kila navíc a s nimi i vyšší krevní tlak. Jisté procento nárůstu onemocnění je ale také způsobeno tím, že lékaři mají lepší metody, jak nemoc odhalit.  

Jak se pozná fibrilace síní? 

Jak nemoc poznáte? “Prvními příznaky bylo občasné bušení srdce, hlavně po ránu, kterému jsem nepřikládal větší důležitost. Postupně se tyto epizody opakovaly častěji, trvaly i několik hodin, během nich jsem pociťoval nižší výkonnost a kratší dech při obvyklé námaze jako je třeba chůze do schodů. EKG potvrdilo fibrilaci síní. Odborný zákrok katetrizační ablace mně umožnil, že jsem se zbavil fyzických potíží, přestal brát léky na udržení pravidelného srdečního rytmu a ředění krve a žít plnohodnotný život,” vypráví svou osobní zkušenost prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Zkušený lékař dokáže dokonce fibrilace síní poznat podle pohmatu pulzu a měření krevního tlaku.

Jak nemoci předejít? 

„Významnou roli při prevenci onemocnění fibrilace síní hraje zdravý životní styl, všímání si příznaků, pravidelné měření pulsu a preventivní prohlídky včetně vyšetření EKG, protože včasné odhalení fibrilace síní může zachránit život. Při léčbě má stále největší potenciál trvalého odstranění onemocnění fibrilace síní katetrizační ablace,“ říká doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., primář Centra kardiovaskulární péče, Neuron Medical v Brně a předseda České asociace pro srdeční rytmus.

O tom, jak poznáte infarkt a jak mu předcházet, čtěte zde.

Jak se nemoc léčí?

Pokud už nemoc propukne, přicházejí na řadu nejdříve léky. Je ale pravda, že řada pacientů následky fibrilaci čili arytmii, nepravidelný srdeční rytmus vůbec nevnímá a není třeba ho řešit. Měli by ale užívat preparáty, které ředí krev. Z léků na arytmii jsou důležitá antiarytmitika, která mohou  potlačit arytmii až v 70-80 % případů. 

Fibrilace může probíhat jako jednotlivá epizoda, které přejde, v jiných případech ale sama neskončí, pak je třeba takzvaná kardioverze, čili přerušení fibrilace síní pomocí léků nebo elektrického výboje.

Dalším krokem je katetrizační ablace. Při této metodě se zavedou do srdce vpichem do cév v třísle a na krku ohebné nástroje, kterým říkáme katetry. Ty mohou snímat elektrické signály, stimulovat srdce a pomocí oblačního katetru lze aplikovat do srdce vysokofrekvenční proud, který zahřívá tkáň, dokud nedojde k jejímu zničení. Ne vždy se ale podaří ložisko, kde problém vzniká, najít, a často je třeba opakování operace. 

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.