Tříska, úraz oka či korálek v uchu. Naučte se účinnou první pomoc | Moje zdraví

Tříska, úraz oka či korálek v uchu. Naučte se účinnou první pomoc

Tříska, úraz oka či korálek v uchu. Naučte se účinnou první pomoc
Drobná tělesa se můžete pokusit vyndat čistými prsty, sterilní jehlou nebo pinzetou. Místo předem omyjte • Autor: istock.com
15. srpna 2018 • 06:00

Cizí drobná tělesa nejčastěji uvíznou v kůži rukou, rizikovým místem bývají i plosky nohou. Jejich vyjmutí se nám obvykle zdaří. Závažnější je vniknutí větších těles, která musíme ponechat na místě a urychleně vyhledáme lékařskou pomoc.

Třísky, špony a další

První pomoc: Drobná tělesa se můžete pokusit vyndat čistými prsty, sterilní jehlou nebo pinzetou. Místo předem omyjte. Před i po vytažení dezinfikujte poranění i okolí rány, aby se patogeny na kůži nedostaly přímo do ní. Na závěr ranku znovu dezinfikujte a případně zalepte náplastí s polštářkem.

Co dělat v případě, když si nejste jisti, zda jste cizí těleso vyjmuli celé? Pokud se vám nepodaří těleso vyndat bezezbytku, je vhodné navštívit lékaře, který je schopen vyjmout i jeho špatně odstranitelné části.
Kontrolujte, zda nevzniká otok a zarudnutí či infekce. V takovém případě vyhledejte lékařskou pomoc.

Těleso pod nehtem

První pomoc: Postup ošetření je stejný jako u kůže, ovšem vyjmutí jde mnohem hůře. V případě neúspěchu je nutné alespoň provést dezinfekci a vypravit se k lékaři.

Předmět zaražený v plosce nohy

V případě, že šlápnete na něco ostrého a lze to bez problému vyndat, postupujte stejně jako u cizího tělesa v kůži.

Pokud těleso nevidíte a místo poranění je stále bolestivé, vydezinfikujte místo poranění i jeho okolí a v případě, že bolest přetrvává či vznikne otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Tradované putování jehly tělem, která se zapíchla do chodidla, je ale nesmysl. Pozor na tělesa uvízlá v hrudi a v břiše.

Vážnější zranění

Vnikne-li do těla větší předmět a zejména do větší hloubky (nabodnutí na tyč, větev apod.), kdy těleso zůstává v ráně pevně zaklíněno, nevyndávejte ho sami.

První pomoc: Jak postupovat, než přijede záchranka? Je-li předmět zabodnutý či zaseknutý do těla, vyčnívá-li zlomená kost, jsou vyhřezlé střevní kličky nebo mozková tkáň, první pomoc je v těchto případech v podstatě stejná. Tělesa se nedotýkejte, nehýbejte s ním, nesnažte se ho dostat ven ani dovnitř. Čistě ho ze stran obložte a lehce překryjte, abyste na něj netlačili (ideálně sterilním obvazem či čtvercem).

Volejte záchrannou službu.

• Je-li zranění na končetině spojeno s masivním krvácením z rány, je třeba ho zastavit škrtidlem nad místem poranění, protože přes cizí těleso nelze aplikovat tlakový obvaz.

• V případě krvácení z rány v místě, kde nelze použít škrtidlo (kdekoli jinde než na končetinách), lze jen přiložit sterilní krytí (viz výše) a přidávat další vrstvy a snažit se kolem tělesa krvácení „utěsnit“.

Cizí těleso v oku

Zanesení cizího tělesa do oka je častý a nepříjemný problém, který může být i nebezpečný. Nejčastěji se jedná o smítko, řasu nebo mušku uvízlou ve spojivkovém vaku, ale může jít i o vážné poranění oka zabodnutým předmětem, jako je sklo, špona, kovový předmět apod.

První pomoc: Odstraňujte pouze drobné nečistoty ležící ve spojivkovém vaku nebo na oku. Následující postup platí pouze pro drobné cizí předměty, které nejsou ostré. Před ošetřením si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Připravte si čistý kapesník navlhčený čistou vodou, oční kapky nebo borovou vodu. Vyzvěte poraněného, aby se oka nedotýkal – nemnul si jej a netřel. Palcem a ukazovákem rozevřete víčka, prohlédněte spojivkový vak stáhnutím dolního víčka  právě tam nejčastěji vnikají cizí tělesa.

Horní víčko prohlédněte tak, že ho uchopíte za řasy, stáhnete lehce dolů a přes přiložený palec druhé ruky víčko obrátíte nahoru, tělísko odstraníte sterilním čtverečkem nebo okrajem kapesníku. Nikdy ovšem tvrdým nebo nesterilním předmětem. Vykapejte oko borovou vodou nebo očními kapkami. Pokud máte Opthal s vaničkou, můžete provést výplach oka.

Pokud není možné předmět bezpečně z oka vyndat, lehce překryjte OBĚ oči postiženého (pokud zakryjete pouze poraněné oko, druhým okem pacient pohybuje a kvůli očnímu souhybu se pohybuje i zakryté oko), uklidněte ho a zajistěte lékařské ošetření.

Těleso v uchu

Tyto případy bývají běžné u malých dětí, které si do ucha zastrčí drobné předměty. Nelze-li předmět vytřást, vyklepat, ucho jen překryjte obvazem a zajistěte odborné ošetření. Nikdy se nesnažte těleso vymýt vodou nebo olejem ani vyndávat pinzetou či jinými ostrými předměty. Při chybě hrozí až nevratné poškození sluchu.

Cizí objekt v nose

Rovněž jde o nehodu vyskytující se nejčastěji u malých dětí. Hrozí zde vdechnutí, infekce i poranění sliznice. Pokud nejde předmět samovolně vyfouknout, vypravte se k lékaři. Nikdy nesmíte použít na odstranění předmětu z oka jehlu, pinzetu či podobné ostré předměty.

Ostré nebo zabodnuté předměty, jako jsou sklo, třísky nebo kovové úlomky, jsou velmi rizikové a musí je odstranit odborník. Vždy zabezpečte převoz do nemocnice.

Naučte se dávat první pomoc

„Provádíme kurzy pro jednotlivce, firmy, školy či profesionální zdravotníky s cílem naučit je vše tak, aby byli schopni pomoci kdykoli a v podstatě kdekoli. Lektoři jsou profesionální záchranáři s dlouholetou zkušeností z každodenní praxe. Díky tomu každý získá opravdu ucelený přehled o dané problematice a zároveň bude mít dostatek prostoru pro nácvik praktických dovedností. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat, a to nejen pro své blízké,“ vzkazuje vedoucí školicího střediska, záchranář Bc. Martin Smolík, Dis, www.skoleniprvnipomoci.cz.

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.