Požár, topení v řece, mdloby: Jednoduché rady, které vás zachrání při katastrofě! | Moje zdraví

Požár, topení v řece, mdloby: Jednoduché rady, které vás zachrání při katastrofě!

24. července 2018 • 08:54

Jsou to obyčejné situace, které se najednou mohou změnit v ošklivý sen. A není to jen o dovolené. Přinášíme vám několik jednoduchých rad, které by vám nebo vašim blízkým mohly pomoci tyto nenadálé situace zvládnout.

Jak si pomoci, když se dusíte a jste u toho sám

METODA č.1

Položte pěst pod hrudní kost a rychlým prudkým pohybem ji „vražte“ směrem nahoru proti hrudnímu koši.

METODA č. 2

Postavte se zezadu k opěradlu židle. Učiňte rychlý pohyb, jako byste si jej chtěli vrazit do žaludku.

METODA č. 3

Položte se na zem do polohy, jako kdybyste chtěli cvičit kliky. Zvedněte hlavu, paže dejte dozadu a udeřte hrudníkem na zem.

Co nedělat:

* Nemluvit.

* Nepít.

* Zhluboka se nenadechovat.

Jak se zachránit, ocitnete-li se v prudkém vodním proudu

V řece: Proud vody je silnější u obou břehů. Dostaňte se doprostřed mezi oba proudy a pak plavejte našikmo směrem ke břehu. Nesnažte se zkrátit si cestu kolmo ke břehu, zbytečně byste se vysílili.

V moři směřují proudy obloukem směrem k sobě a do moře. Jestli jste se dostali z dosahu proudu a ocitli se na širém moři, nesnažte se dostat zpět nejkratší cestou kolmo ke břehu: Proud, který se stáčí, je třeba obeplavat.

Jak se zachovat v situaci, kdy někdo ve vaší blízkosti omdlí?

Přistupte k postiženému a pohledem zjistěte, co se mu stalo a jaké nebezpečí mu, případně vám, v dané chvíli hrozí. Vyzvěte někoho z davu, aby volal záchranku. Vyšetřete, zda člověk dýchá a je při vědomí. Nereaguje-li na oslovení či bolestivý podnět, je nejspíš v bezvědomí.

Zkontrolujte dýchání. Přiložte ucho k ústům a pohledem a rukou zkontrolujte, zda se mu zvedá hrudník. Nedýchá-li, začněte s resuscitací (srdeční masáž, eventuálně dýchání z úst do úst, v poměru 30 : 2). Při následném vyšetření hledejte krvácení a možná viditelná zranění. Jsou-li životní funkce úspěšně obnoveny, ale postižený je stále v bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy a vyčkejte příjezdu záchranářů. Ti vás budou zatím instruovat, jak máte provést první pomoc.

Jak si pomoci při bouřce

K zásahu bleskem dochází zpravidla na otevřených prostranstvích v přírodě, jako jsou pole a louky. Elektrický proud poté prochází místem nejmenšího odporu a člověk v krajině může působit jako hromosvod. Nacházíte-li se ve volné přírodě, posaďte se do skrčené polohy na bobek ve vyhloubenině, díře, můžete být i pod stromy, které však musejí být ve skupince. Blesk udeří vždy do nejvyššího stromu, vybírejte si tedy pro úkryt co nejnižší strom.

Nekoupejte se (tělo je vodivější než sladká voda), neběhejte, nedotýkejte se vodivých předmětů a neschovávejte se pod osamělé stromy a pod silné větve. Bezpečná vzdálenost je více než 3 metry od kmene stromu. Je-li v blízkosti budova a má funkční hromosvodní ochranu, skryjte se uvnitř.

Schovat se lze i v autě se zataženými okénky. Raději neřiďte, zastavte a počkejte, až bouřka přejde. Jste-li ve stanu, zaujměte polohu v podřepu s nohama přitaženýma k hrudi. 

Co nedělat:
* V žádném případě nepoužívejte mobilní telefon.
* Nepohybujte se v blízkosti stožárů vysokého napětí (elektrických stožárů).
* Nekoupejte se za bouřky.
* Nacházíte-li se v budově, nedotýkejte se kovových rozvodů, potrubí, rozvodů ústředního topení, elektroinstalací, anténních kabelů, telefonního vedení.

Jak pomoci v případě popálenin

V případě požáru je důležité dostat zraněného do bezpečí. Když postiženému hoří oděv, položte ho na zem a uhaste ho nehořlavým materiálem. Oděv, který je přilepený na pokožce, nikdy neodstraňujte.
Popálené místo nechte pod tekoucí studenou vodou alespoň 10–20 minut. Přiložte sterilní obvaz a přikryjte čistou tkaninou. Zabezpečte protišokové opatření 5T – ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport do nemocnice.

V případě menších popálenin: Odstraňte veškeré šperky a prsteny, přiléhavé oblečení odstřihněte co nejdříve, než se rozvine otok.

Popálenina způsobená teplem: 10–20 minut chlaďte popáleninu pod tekoucí studenou vodou. Poté ji obvažte sterilním obinadlem.

Co nedělat:
* K ošetření popáleniny nepoužívejte olej, bavlněné tyčinky, led ani jod.
* Na popáleniny nedávejte žádné krémy, vajíčka, hořčici ani máslo.
* Nepoužívejte tekoucí vodu, pokud jste se spálili nehašeným vápnem.
* Okamžitou pomoc volejte v případě hluboké popáleniny nebo popáleniny velké plochy těla.

Jak najít vodu v lese

Zdrojem první volby je samozřejmě proudící řeka, následuje jezero, rybník, studánka. Tam, kde voda stagnuje, existuje nebezpečí její kontaminace bakteriemi. S tím byste měli počítat. Není-li v dohledu žádný zdroj vody, pokuste se ji získat jinak.

METODA č. 1
Přivažte plastový nebo mikrotenový sáček na větev nejedovatého listnatého stromu, stáhněte šňůrkou nebo gumičkou a ponechte přes noc. Ráno jej najdete mírně naplněný vodou (rosou).

METODA č. 2
Vyhlubte otvor do země. Na jeho dno postavte jakoukoli nádobku.
Otvor přikryjte igelitem, který na všech stranách zatížíte kameny.
Ráno bude střed igelitu plný vody, kterou můžete přelít do nádobky.

METODA č. 3
Brzy ráno se s kotníky obalenými savou tkaninou (vlněná šála, šátek, froté ponožky) projděte ranní rosou po mýtině nebo trávníku. Vyhněte se jedovatým rostlinám. Rosu vyždímejte do nádobky (nebo do úst).

Co nedělat:
* Nepijte alkohol (dehydratuje a zastírá úsudek), moč (obsahuje až 2 % soli, která dehydratuje) ani krev (může být infikovaná a obsahuje velké množství soli).

Jak najít cestu z lesa

Jakmile se vydáte do lesa, všímejte si všeho, co byste mohli později využít k nalezení cesty zpět: nerovností v terénu, cestiček, kolejí atd., ale i směru, kterým vedou.

Kdo má rád klasické hodinky s analogovými ručičkami, ten je ve výhodě – s jejich pomocí určí alespoň jednu světovou stranu.

Co nedělat:
* Nespoléhejte se příliš na větve stromů, mraveniště ani lišejník, přesný směr vám neukážou.

Jak pomoci při úpalu či úžehu

Úžeh představuje podráždění mozku a mozkových blan přímým slunečním zářením. Většinou nevznikne sám o sobě, ale jedná se spíš o obojí (úžeh i úpal – přehřátí organismu).
Příznaky úžehu jsou podobné jako u úpalu, na rozdíl od něj se příznaky mohou objevit se zpožděním (například v noci). U úžehu bývá někdy přítomno ztuhnutí šíje a příznaky jsou podobné jako u zápalu mozkových blan.

Postiženého úpalem přeneste na chladné, stinné místo, podložte mu dolní končetiny. Při úžehu zvedněte naopak hlavu! Uvolněte oděv. Postupně jej ochlazujte, především hlavu!

Současně jej ochlazujte proudícím vzduchem (ventilátorem, studeným fénem). Opatrně doplňujte tekutiny – spíše v malém množství (lepší než čistá voda je iontový nápoj nebo osolená voda – 1 lžička na 1 litr tekutiny nebo velmi mírně oslazený čaj s citronem).

Při bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy, při selhávání životních funkcí zajistěte jejich podporu a transport k lékaři.

Jak si pomoci při požáru

Menší požár zkuste nejdříve uhasit dostupnými prostředky. Pozor, elektrické přístroje a vedení nikdy nehaste vodou. Větší požár ohlaste na ohlašovnu požárů, spusťte požární alarm nebo volejte číslo 150 či 112 a následně opusťte budovu. Při evakuaci se nezdržujte sbíráním osobních věcí a nepoužívejte výtah.
K nejbližšímu nouzovému východu vás dovede výstražné označení. Je důležité vyhnout se zakouřeným prostorám, mohli byste v nich ztratit orientaci a uvíznout v hořící budově. Nadýcháte-li se kouře, hrozí také, že omdlíte.

Během evakuace se snažte pomoct ostatním v úniku z budovy. Držte se při zemi a opusťte, nejlépe po všech čtyřech, místo požáru co nejrychleji, jak jen to je možné.

Co nedělat:
* Nepokoušet se hasit hořící počítačové vybavení vodou.
* Neotevírat okna, oheň by se zbytečně ještě více roznítil.
* Neschovávat se pod stolem či postelí uvnitř budovy, kde hoří.


Odborná spolupráce: Miroslav Nagy, hlavní instruktor první pomoci zdravotnických záchranářů Falck, Ľubomír Thinschmidt, velitel hasičské jednotky Falck Fire Services

VIDEO: Jak určitě poznáte, že se blíží velká bouřka? Takhle: Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.