Rakovina plic: Jak ji poznáte a jak se léčí? | Moje zdraví

Pacienti s rakovinou plic přicházejí pozdě! Jak poznáte, že vám nemoc hrozí?

10. června 2021 • 14:00

Nádorové onemocnění na plicích o sobě dlouhou dobu nedává vědět, proto se pacienti dostávají k lékaři pozdě, až když je nemoc rozsáhlá. Často se dokonce na ni přijde až jako na metastázy jiného nádoru.

Redakce časopisu a webu Moje zdraví se spojily, aby společně podpořily projekt Chraň se na podporu prevence některých závažných onemocnění, která v době koronavirové pandemie zapomínáme hlídat. Projekt vznikl ve spolupráci s iniciativou Loono (www.loono.cz). Ta sdružuje tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kterým záleží na tom, aby se lidé více zajímali o prevenci. V červnu vám přinášíme články o ochraně plic.

Plíce, i když se tomu nechce věřit, nebolí. To je důvod, proč si pacienti často ani nevšimnou, že se jim v těle něco špatného děje. Navíc příznaky svých problémů často přičítají banálním onemocněním. „Plíce jsou orgánem, který má v sobě málo nervových zakončení, proto nemoc v počátečních stádiích nebolí a první příznaky, jako jsou kašel, sípání či změna barvy vykašlávaného hlenu, lidé přecházejí bez povšimnutí. Často nádor objevíme v rámci jiných, například předoperačních vyšetření,“ říká profesorka MUDr. Jana Skřičková, přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno.

Co všechno by nás mělo varovat? Zejména změna charakteru kašle, špatné dýchání, dušnost, opakující se záněty plic, ale také únava, bolesti svalů, problémy s polykáním nebo také otoky obličeje a horních končetin.

Rakovina plic je nejnebezpečnější

Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Je to nejhorší rakovina ze všech, a to jak mezi ženami, tak mezi muži. Přibližně 85 procent těch, kteří přijdou k lékaři, již nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života. Podle profesora MUDr. Vítězslava Kolka, předsedy České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), je karcinom plic ve světě zodpovědný za 1 z 5 úmrtí na rakovinu. Nejvíce zasahuje lidi mezi 65.–69. rokem věku a častěji muže než ženy.

Podle plicních lékařů dosud neexistuje účinná metoda, která by zachytila karcinom plic v časném stádiu a dokázala přitom snadno vyšetřit velkou skupinu lidí. Například v USA zkoušeli plošně zkoumat pomocí CT vyšetření nejtěžší kuřáky, problém ale byl v tom, že o vyšetření nemělo mnoho lidí zájem. Jednou z možností, proč pacienti na vyšetření nepřišli, je podle odborníků strach z odhalení nemoci.

Přitom je zřejmé, že zhruba 90 procent ze všech pacientů, kteří mají plicní rakovinu, jsou kuřáci. Proto část lékařů doporučuje, aby praktičtí lékaři u rizikových silných kuřáků prováděli spirometrii a rentgen plic. Podle dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z let 1977–2015 se nejvíce lidí s karcinomem plic nachází v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejméně na Zlínsku.

Jak se rakovina plic léčí?

Plicní nádor se obvykle potvrdí při rentgenovém vyšetření plic, menší ložiska pak zejména výpočetní tomografií (CT). „Bohužel nádorů, které je možné radikálně operovat a odstranit z těla, je pouze 10 –15 procent. U většiny onemocnění je cílem prováděné léčby co nejdéle a přitom kvalitně prodloužit život,“ vysvětluje profesor MUDr. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK v Praze.

Co se týče léčby, mají i čeští lékaři nejnovější léky. I když oproti nejvyspělejší zemím se s nimi u nás léčí se zpožděním. „U vybraných nemocných umí moderní biologicky cílená léčba či imunoterapie prodloužit život pacienta až o roky. O tom se nám dříve ani nezdálo, podmínkou je, aby tato léčba byla soustředěna do komplexních onkologických center, kde je možné léčbu nejen podávat, ale především zajistit kompletní molekulární diagnostiku,“ uvádí profesor Petruželka. Přidělení úhrad od zdravotních pojišťoven pro nejmodernější léčbu ale trvá příliš dlouho a pacienti se k nim podle odborníků často vůbec nedostanou.

Pro volbu vhodné léčby je nejprve důležité rozeznat, o jaký typ plicního nádoru jde a jaký má rozsah. Když lékaři určí typ nádoru přesně, dokážeme říci, který lék by mohl být účinný. Tato diagnostika se ale stává stále náročnější a spolehlivě umí nádor určit jen v některých pneumologických centrech. Těch skutečně kompletně vybavených je v Česku přibližně 15.

Pro rozpoznání typu nádoru se na následnou léčbu do center dostaví jen 70 procent vhodných pacientů. Podle profesorky Skřičkové někteří odmítnou přijet, protože centra jsou příliš vzdálená od jejich bydliště. Část nemocných považuje tuto nepříznivou diagnózu za neřešitelnou a nechtějí již o život bojovat.

Pro určení typu plicního nádoru používají lékaři nejčastěji bronchoskopii spojenou s odběrem vzorku plicní tkáně (biopsií) a laboratorním vyšetřením.

Další podrobné informace si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví, které koupíte na stáncích. Předplatné pořídíte z pohodlí vašeho domova na www.ikiosek.cz/mojezdravi nebo přes predplatne.cnc@cpost.cz.

Červnová obálka časopisu Moje zdraví • Autor: CNC

MUDr. Martina Čermáková, garant odborného obsahu Loono je součástí týmu neziskové organizace Loono už pátým rokem a má na starosti odborný obsah. Již dva roky se stará o pacienty ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové  – aktuálně na Oddělení urgentní medicíny. Co dělat pro prevenci, vám pravidelně připomíná i nezisková organizace Loono. O týmu mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších profesionálů, kteří se aktivně zapojují do osvěty o prevenci, se více dozvíte na www.loono.cz nebo na sociálních sítích @loono.cz. Jejich činnost můžete podpořit prostřednictvím portálu Darujme.cz.

MUDr. Martina Čermáková je garantem odborného obsahu Loono • Autor: CNC

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.