Osteoporóza: Počet nemocných roste, léčených je jen desetina. Co hrozí? | Moje zdraví

Osteoporóza: Počet nemocných roste, léčených je jen desetina. Co hrozí?

Osteoporóza: Počet nemocných roste, léčených je jen desetina. Co hrozí?
Autor: istock.com
5. února 2019 • 06:00

Osteoporóza je nepříjemné onemocnění, při kterém kosti ztrácí pevnost a pružnost. Hrozí zejména ženám po přechodu, ale také starším mužům. Jak nemoc odhalit a jak jí předcházet?

Je to jedna z mála chorob, kde se nevyplatí být hubený. Kromě toho, že je tato nemoc dědičná, hrozí více právě ženám, které mají nepřiměřeně nízkou váhu. Proč? Zjednodušeně řečeno je to tím, že při nízké váze není kost trénovaná a nucená zhoustnout. “Stavba těla má na osteoporózu vliv. Hubenější ženy mívají i křehčí kosti s tendencí k lámavosti,“ uvádí profesor MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.

Osteoporóza je nebezpečné řídnutí kostí, které souvisí se stárnutím u žen, ale i u mužů. Ženy mají ale jednu velkou nevýhodu. V období přechodu jim prudce klesá tvorba vaječníkových hormonů, které do té doby chránily kostní hmotu.

Vyšší věk – to také znamená další rizika: nižší pohybová aktivita, snížený příjem vápníku a zhoršující se vstřebávání vápníku ve střevě. U mužů se na úbytku kostní hmoty podílejí podobné faktory, jen pokles produkce pohlavních hormonů s věkem je zpravidla mnohem pomalejší než u žen.

Věk se prodlužuje, počet nemocných roste

„Osteoporóza se projevuje u žen po menopauze, obvykle to bývá pět až osm let po klimakteriu. Vyšší počet případů postmenopauzální osteoporózy je bohužel evolučně logický. Za posledních 100 let se průměrné dožití prodloužilo o více než 20 let. Věk přechodu se ale nemění, a tak se jen prodlužuje doba života bez estrogenů,“ vysvětluje docent MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

V České republice trpí osteoporózou každá třetí žena a každý pátý muž. Léčí se však jen desetina z nich. Odhalení choroby přitom není nijak složité, a pokud k němu dojde včas, dá se velmi dobře léčit. V tomto směru hraje důležitou roli informovanost. Zejména ženám starším 50 let by měla být u praktického lékaře v tomto směru věnována větší pozornost.

„Na onemocnění se obvykle často přijde, až když dojde ke zlomenině, protože se do té doby nijak zásadně neprojevuje. Bohužel i v tomto případě není vždy prováděna osteologická léčba, která by snížila riziko dalších zlomenin,“ dodává praktický lékař Cyril Mucha.

Velké riziko zlomenin

Co to vlastně znamená, když je někomu diagnostikována osteoporóza? Především jde o to, že i při nepřiměřeně malém úrazu hrozí riziko zlomenin. Řada pacientů pak bývá po celý zbytek života závislá na pomoci. Zlomit se může kterákoli kost.

“Osteoporóza často vede ke zlomeninám obratlů, kyčle nebo stehenní kosti. Důsledky těchto úrazů jsou opakované zlomeniny, v polovině případů závislost na pomoci druhých a ve 20 procentech dokonce smrt během prvního roku po prodělaných komplikacích,“ uvádí MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., vedoucí subkatedry geriatrie LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Profesor Palička připomíná, že každý člověk se ale může na své riziko osteoporotické zlomeniny „podívat“ sám. Na této webové stránce lze nastavit český jazyk a vyhledat hodnocení pro ČR. Pak si každý zadá údaje, které zná, a kalkulátor mu spočítá riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud je vysoké, je třeba se neprodleně poradit se svým lékařem, případně požádat o odeslání ke klinickému osteologovi.

Vitamin D a pohyb

Jedinou možností, jak osteoporóze předejít, je starat se o své kosti ještě před tím, než se musí vyrovnávat s úbytkem hormonů a stárnutím. U dětí a v dospívání lze zvýšit kostní hmotu pohybovou aktivitou a zajištěním potřebného příjmu vápníku a vitaminu D. Mladí dospělí lidé mohou už jen předejít předčasnému zhoršování stavu kostí – dbát na dostatek vápníku v potravě, zatěžovat kosti pohybem a neničit kostní buňky nikotinem a narkotiky.

Lékaři uvádějí, že týdně by měl člověk chodit nejméně čtyři až osm hodin. Podobný efekt má půlhodina aerobního cvičení denně. Je však třeba zamezit přetěžování páteře a pádům.

Kromě přiměřené zátěže je pro kosti nezbytný vápník. Pokud nepijete mléko, pak ve stravě nemáte denně více než půl gramu vápníku. Pro udržení stavu kostí je však třeba každý den přijmout nejméně jeden gram, a u žen po menopauze a u starších mužů jeden a půl gramu vápníku. Půl gramu vápníku je obsaženo v půl litru mléka, 65 gramech tvrdého sýra či čtvrt litru bílého jogurtu.

Vápník v tabletách či hormony

Lidé, kteří mléko a mléčné výrobky nesnášejí, mohou užívat vápník v tabletách. Avšak aby se vápník ve střevě vstřebal do krve, je nezbytný vitamin D. Dostatečnou dávku si člověk vytváří během několik desítek minut při pravidelném pobytu na slunci. V kůži starších osob se však vitamin D tvoří hůře a v zimních měsících je pravidelné užívání doporučené denní dávky vitaminu D (800 jednotek) vhodné u většiny dospělých.

Pokud se nemoci nepodaří zabránit, nastupuje medikamentózní léčba. Pro ženy v čerstvě postmenopauzálním období je možnou variantou hormonální terapie, kdy léky obsahující estrogen nahrazují původní stav před menopauzou.

„Ve zvažování rizik a přínosu hormonální terapie je nutné si uvědomit, že osteoporotické fraktury jsou spojeny nejen s vysokým rizikem nesoběstačnosti, ale dokonce jsou i v přímé souvislosti s úmrtím. Nicméně ani u žen, které nemohou či nechtějí užívat hormony, nejsme bezbranní. Vedle pohybové aktivity a zvýšení příjmu vápníku existují i účinné a bezpečné léky pro stavy, kdy se již osteoporóza rozvíjí. Každopádně doporučujeme zejména ženám po menopauze, jejichž maminky osteoporózu měly, aby se důsledněji zajímaly o stav svých kostí,“ uzavírá docent MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.