Když zlobí pánevní dno: Jak se vyhnout inkontinenci a dalším potížím? | Moje zdraví

Když zlobí pánevní dno: Jak se vyhnout inkontinenci a dalším potížím?

Když zlobí pánevní dno: Jak se vyhnout inkontinenci a dalším potížím?
Autor: istock.com
21. prosince 2019 • 06:00

Sestup pánevních orgánů, poranění pánevního dna v důsledku porodu, inkontinence… To všechno jsou pro ženy citlivá témata, bohužel ale nadmíru důležitá, ať již v mladším či pozdějším věku. Pokud trápí problémy s pánevním dnem i vás, čtěte dále.

Prolaps, inkontinence, volnost pochvy… Proč k nim vlastně dochází? Jaké jsou zákonitosti výskytu? Povídáme si s as. MUDr. Kamilem Švabíkem, Ph. D., vedoucím lékařem Centra urogynekologie a pánevní rekonstrukční chirurgie při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. „Dysbalance v oblasti pánevního dna jako takového může vést k poklesu (sestupu, prolapsu) močového měchýře a všech orgánů malé pánve, poševních stěn a dělohy. Velký vliv na následné problémy v této oblasti má mimo jiné porodní traumatismus, takzvané poranění pánevního dna v průběhu porodu, kdy se daný sval odtrhne od úponu kosti – tento stav výrazně zvyšuje riziko následného prolapsu. Své samozřejmě sehrávají též hormonální vlivy,“ vysvětluje lékař.

Problémy se projeví později

Podle něj ovšem žena může mít problémy až s odstupem času, za 20–30 let. „Postupnou ztrátou ženských hormonů (například s věkem) nebo časnou ztrátou ženských hormonů (následkem určitého onemocnění) totiž dochází k atrofii závěsných i podpůrných struktur, mění se jejich kvalita a elasticita,“ uvádí lékař. Riziko zmíněných zdravotních obtíží se podle něj zvětšuje v důsledku vysoké zátěže na danou oblast. Nejde zdaleka jen o fyzicky náročnou práci nebo tělesnou aktivitu jako takovou, ale též například o dlouhodobější prudký kašel (jako důsledek astmatu či kuřáctví), svou míru zodpovědnosti nese též obezita a nedostatek vhodného pohybu. Také operační zákroky (například odstranění dělohy) mohou zvýšit riziko určitého druhu sestupu (prolapsu). „Mnohdy si však musíme popravdě přiznat, že není možné skutečnou příčinu zmíněných obtíží přesně vystopovat a všechny rizikové faktory se zde podílejí společně. Důležité však je, že ve většině případů dokážeme ženě pomoci,“ dodává urogynekolog.

Prolaps a inkontinence

Dysbalance pánevního dna může mít skutečně rozličné příčiny a ne vždy na ni musí nutně navazovat inkontinence jako taková, přestože tyto záležitosti spolu mnohdy úzce souvisejí. Sestup (prolaps) se projevuje u každé ženy trochu odlišně, někdy pocitem tlaku na daném místě, zpravidla lze nahmatat určitou bulku či malé vajíčko, které jakoby sestupuje z pochvy dolů. Může ženu obtěžovat při chůzi a též při pohlavním styku, objevují se potíže s vyprazdňováním stolice či moči (nebo také nepravidelným únikem).

Rozlišujeme dva základní typy inkontinence. Jejich řešení je rozdílné, a je proto nezbytné správně diagnostikovat, o jaký druh se jedná.

Inkontinence urgentní: Týká se především žen vyššího věku, ale může nastat i u mladších ročníků. Jde o hyperaktivitu močového měchýře, kdy ženy zpravidla „nestihnou“ doběhnout na toaletu (nechtěný únik moči). Nutkání na moč (urgence) bývá časté a žena „musí“ několikrát i během noci. Medicína nabízí farmakologické řešení.

Inkontinence stresová: Tento typ inkontinence bývá nejhojnější, často jako důsledek defektu pánevní oblasti a porodních poranění, trápí proto též mladé ženy. Únik moči nastává bez varování, v důsledku námahy, kýchnutí, kašle, zvedání dítěte. Řešením bývá chirurgický zákrok.

Fyzioterapie, či zákrok?

„Drobné problémy (prolaps, mírná inkontinence) lze stabilizovat nebo částečně upravit kupříkladu pomocí fyzioterapie. Samozřejmě, je-li zde anatomický defekt, fyzioterapií nezmizí, ale pomocí specifického cvičení je možné docílit odložení radikálního řešení, tedy chirurgického zákroku. Pokud se ženy nejprve zaměří na změnu životního stylu a začnou se věnovat cvičení ve spolupráci s fyzioterapeutem, je vcelku možné, že se až k nám nakonec ani nedostanou a potíže se tím upraví. To považuji za ideální stav. Vše je hodně o vědomí odpovědnosti ke svému tělu a životu. Mnohé pacientky raději svěří ‚kormidlo‘ léčby pouze lékaři a čekají, že dostanou finální řešení. A naopak, jsou ženy, které přes rozsáhlé problémy v oblasti inkontinence k lékaři bohužel nezamíří. U některých převládá strach z chirurgického zákroku (nebo dávná zkušenost někoho blízkého z doby, kdy tyto zákroky byly mnohem komplikovanější). Mohu však ujistit, že dnes samotný zákrok pro řešení stresového typu inkontinence trvá cca 15 minut (používáme takzvané pásky), což je obrovský rozdíl, a co víc – efekt žena vidí prakticky ihned,“ vysvětluje MUDr. Švabík.

Aktivujte svaly

Cvičení „aktivace pánevního dna“ posiluje danou oblast a přispívá k prevenci zranění. Cvičení je třeba provádět pravidelně, se zaměřením na dech a správnou techniku. Není až tak jednoduché (ze začátku) tyto hluboce položené svaly zapojit. Chce to čas a trpělivost… Pokud cvičíte v průběhu těhotenství, zlepšujete mimo jiné schopnost udržet moč, cvičení má příznivý účinek i na samotný porod. Změny se projeví cca po 2–4 měsících pravidelného cvičení.

Více o cvičení a návod na speciální Kegelovy cviky najdete ZDE.

Řešení existuje

Můžeme si položit otázku, zda pokud by žena cvičila preventivně a žila zdravým způsobem života, měla by snadný porod, nedocházelo by k poranění pánevního dna, sestupu orgánů malé pánve a potažmo též inkontinenci. „Měli jsme snahu najít směrodatné prediktivní důvody, ale závěry nejsou jednoznačné, tedy ani předpoklad zdravého stylu života a preventivního cvičení není zcela jasně určující. Mnohdy se těmto problémům nelze stoprocentně dopředu vyhnout. Pokud tedy ženu skutečně trápí silný prolaps nebo výrazná inkontinence, dnešní medicína nabízí dostatek možností léčby či nápravy, které jí dovedou pomoci znovu prožívat život bez těchto omezujících faktorů,“ uzavírá MUDr. Švabík.

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.