Infarkt, mrtvice, slepák: Velký přehled akutních stavů, jak je poznat a co dělat! | Moje zdraví

Infarkt, mrtvice, slepák: Velký přehled akutních stavů, jak je poznat a co dělat!

Infarkt, mrtvice, slepák: Velký přehled akutních stavů, jak je poznat a co dělat!
Když se vám udělá náhle zle, svěřte se co nejdřív někomu v okolí • Autor: iStock.com
16. února 2018 • 10:00

„Co se to děje? Je mi zle, ta bolest, umírám?“ V takové vypjaté situaci se můžete ocitnout sami nebo někdo vedle vás. Ve všech případech však pro laiky platí, že méně je někdy více. Zásada první pomoci zní: Dělejte raději pořádně základní věci než nepořádně složitosti. Nebo to, co dobře neovládáte. A pokud je zle vám samotným, svěřte se s tím někomu hned a včas. Dokud jste toho schopni. Jaké akutní stavy vás mohou postihnout, jak je poznat a jak zareagovat?

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je způsoben ucpáním cévy srdečního svalu. Srdce nebo jeho část je pak nedostatečně zásobena kyslíkem. Dochází k odumírání tkání, které může vést až k zástavě srdce.

Jak ho poznáme?

Bolesti nebo pálení za hrudní kostí trvající 3–5 minut (mohou být slabé, ale i velice silné), přicházejí bez varování. Šíří se do ramenou, zad, čelisti, levé paže. Přidružují se problémy s dýcháním, pocení, zvracení. Mohou se přidat křeče, může dojít ke ztrátě vědomí.

S čím si jej můžeme splést?

Příznaky podobné infarktu se mohou objevovat při problémech se zády. U těch však bolest zpravidla vystřeluje do středu hrudníku a má bodavý charakter.

Co pro jistotu udělat?

  • Nejprve volat záchrannou službu (155, 112).
  • Postiženého uklidnit (posadit, nepokládat!).
  • Nechat jej rozžvýkat aspirin/acylpyrin. Tyto léky ředí krev, mohou uvolnit krevní sraženinu a zprůchodnit tak cévu. Proč rozžvýkat? Protože se přes sliznici dostane rychleji do těla.
  • Podat nitroglycerin (má­-li jej nemocný u sebe).
  • Pozor: Léky podávat, jen když je nemocný schopný si je sám vzít!

Cévní mozková příhoda 

Cévní mozková příhoda (lidově mrtvice) může být zapříčiněna ucpáním cévy v mozku (infarkt) nebo krvácením do mozku (prasknutí cévky).

Jak ji poznáme?

Zapamatujte si zkratku ROMČa:

  • Ruce a nohy – ochablost horní a dolní končetiny, popřípadě jedné z nich.
  • Obličej – povislá jedna strana obličeje, necitlivost tváře či problémy se zrakem.
  • Mluvení – neschopnost mluvit, odpovídat, rozumět.
  • Čas – co nejdříve volej 155.

Oběť při mrtvici vyplazuje jazyk na stranu, není schopna zopakovat větu či nezvedne horní či dolní končetinu. Dalšími projevy mrtvice mohou být zmatenost, nevolnost, motolice či potíže s chůzí.

S čím si ji můžeme splést?

S ortostatickým kolapsem nebo stavem při silné hypoglykemii (kolaps při nedostatku cukru v krvi).

Co dělat?

Mrtvice spěchá, i když nebolí. Uložte postiženého do stabilizované polohy a ihned volejte záchrannou službu.

Více mrtvici a tom, jak můžete zachránit blízkým život, čtěte zde:

Mdloba

Porucha vědomí.

Jak ji poznáme?

Dotyčný se náhle zhroutí, přestane reagovat na podněty. Jde o krátkodobý stav.

S čím si ji můžeme splést?

S bezvědomím. Při něm na rozdíl od mdloby dochází k povolení svalstva a hrozí zapadnutí jazyka.

Co dělat?

Pokud je to v našich silách, snažíme se, aby dotyčný dopadl do měkkého. Leží­-li na zemi a je při vědomí, je třeba mu zvednout nohy a ruce a položit je například na židli, tak se odteklá krev dostane do hlavy. Ponechat jej v klidu. Většinou se po několika minutách dotyčnému uleví, postupně mu dovolte vstávat. Pokud nereaguje na žádný podnět a během několika minut se neprobere, jde o bezvědomí. Vždy je nutné zkontrolovat, zda postižený dýchá, a pokud ne, je třeba mu uvolnit dýchací cesty.

Žlučníkový záchvat

Žlučníkový záchvat – koliku – způsobují kaménky, které se tvoří ve žlučníku. K jejich tvorbě přispívá nezdravý životní styl spojený s přílišným množstvím tuku v potravě, drastické diety, nestřídmé pití alkoholu. Náchylnost ke vzniku žlučníkových kamenů bývá také dědičná.

Jak ho poznáme?

První příznaky se většinou objeví několik hodin po (nejčastěji tučném) jídle. Postižený má pocit plnosti a nafouknutého tvrdého břicha. Objevuje se silná bolest v pravém podžebří, která vystřeluje do zad. Bolest bývá provázena říháním a pocitem na zvracení. Oční bělmo se může zbarvit trochu dožluta. Při stlačení břicha na pravé straně může dojít ke zvracení. Může být přítomna krev ve stolici nebo zvratcích. Bolesti se stále stupňují.

S čím si jej můžeme splést?

Například s těhotenskými křečemi, ledvinovou kolikou, zánětem slepého střeva, akutní peritonitidou…

Co dělat?

Postiženého uložte do polohy, ve které cítí co největší úlevu, zpravidla na boku. Nenechávejte jej bez dozoru, mohl by se udusit vlastními zvratky. Co nejrychleji volejte sanitku. Pokud má žlučníkové záchvaty často, zpravidla má u sebe i příslušné léky, po kterých se mu uleví. I tak je žádoucí co nejdříve navštívit lékaře.

Akutní zánět slinivky břišní

Jde o velmi závažný stav. Příčinou akutního zánětu slinivky mohou být žlučové kameny, alkoholový exces, poranění slinivky či dlouhodobě neléčený žaludeční vřed.

Jak ho poznáme?

Podle náhlých a prudkých bolesti v nadbřišku nebo levém podžebří, někdy se mohou objevit v celém břiše nebo vystřelovat do jiných částí těla (zad, levé lopatky, levého ramene). Jsou provázeny zvracením. Přidružuje se nevolnost, může dojít k zástavě plynů nebo stolice. Přidává se těžká schvácenost, zrychluje se tep, dech, vysoko stoupá horečka, která se nedá srazit, přidává se porucha orientace. Zhoršuje se srdeční činnost.

S čím si jej můžeme splést?

Například se zánětem slepého střeva, akutní peritonitidou, žlučníkovou či ledvinovou kolikou…

Co dělat?

Nic neodkládejte a volejte ihned sanitku! Nemocnému nedávejte nic jíst ani pít! Pomozte mu zaujmout úlevovou polohu v předklonu nebo vkleče na všech čtyřech.

Ledvinová kolika

Nejčastěji ji způsobují kamínky v močových cestách. Obvykle tvoří překážku v odtoku moči z ledvin do močovodu. Nad kamenem se tak začne hromadit moč, což vede ke zvýšení tlaku na stěny močových cest a k jejich rozšiřování. Zároveň může dojít k pomnožení bakterií a ke vzniku akutního zánětu.

Jak ji poznáme?

Bolest nemocný cítí nejčastěji v oblasti beder, někdy zasahuje do třísel, u mužů není vzácností bolest ve varlatech. Má křečovitý a řezavý charakter, přichází ve vlnách vždy, když se kamínek posouvá močovými cestami. Bolest bývá charakterizována jako jedna z nejhorších vůbec. Přidává se nevolnost, zvracení, střídání pocitů horka a chladu, časté nucení na močení střídané s nemožností odtoku moči.

S čím si ji můžeme splést?

Bolesti v téže oblasti může způsobit i zablokovaná páteř či „plotýnky“. Nebývají však doprovázeny zvracením či nevolností.

Co dělat?

Podejte nemocnému čípek proti bolesti, uložte ho do úlevové polohy do postele, zajistěte mu dostatečné množství tekutin a dopravte jej co nejdříve do zdravotnického zařízení.

Akutní zánět slepého střeva

Náhlá příhoda břišní spočívající v zanícení červovitého přívěsku (apendixu). Není-li včas podchycena, může dojít k perforaci – proděravění apendixu – a k zánětu dutiny břišní. A to už je život ohrožující stav.

Jak ho poznáme?

Nemocný trpí silnou bolestí v nadbřišku, která se zhruba za 6 hodin přesouvá do pravého podbřišku. Přidružuje se nevolnost, zvracení, nadýmání.

S čím si jej můžeme splést?

Podobné projevy může mít například akutní gynekologický nebo urologický problém.

Co dělat?

Co nejrychleji nemocného dopravte k lékaři. Zánět apendixu může v řádu desítek minut přerůst do peritonitidy a to už na laickou pomoc bývá pozdě.

Astmatický záchvat

V důsledku stažení stěn průdušnice dochází ke ztíženému dýchání (jako kdyby postižený dýchal brčkem). Může být alergického či nealergického původu.

Jak ho poznáme?

Postižený těžce a sípavě dýchá, potíže má zvláště během výdechu, který je prodloužený. Zhoršují se při vodorovné poloze a při sebemenší námaze.

S čím si jej můžeme splést?

Problémy s dýcháním může zapříčinit například zúžení či ucpání dýchacích cest částečkou potravy, nápojem nebo drobným předmětem, případně infarkt myokardu, plicní embolie či bezvědomí, při kterém zapadne jazyk.

Co dělat?

Nemocného se snažte dostat co nejdál od toho, co astmatický záchvat způsobilo (například kvetoucí stromy, květiny). Posaďte jej se zapřenýma rukama, podejte mu léky, které mají astmatici většinou u sebe (antihistaminikum v množství maximálně dvě tablety, sprej k rozšíření průdušek podle návodu), kontrolujte dech a vědomí a volejte záchrannou službu.

Hypoglykemický záchvat

Pokles hladiny krevního cukru je nejčastější komplikací cukrovky. Může k němu však dojít i v důsledku vyčerpání po velkém fyzickém výkonu, během těhotenství nebo po alkoholovém excesu.

Jak ho poznáme?

Postižený trpí nevolností, zmateností, může být agresivní, silně se potit, třást. Nakonec může upadnout do bezvědomí.

S čím si jej můžeme splést?

Například s epileptickým záchvatem, křečemi po úrazu elektrickým proudem, ale i s otravou jedovatým plynem.

Co dělat?

Položte nemocného do stabilizované polohy a podejte jakékoli sladké jídlo, cukr, šťávu, limonádu, čokoládu. Cukr můžete podat, i když je postižený diabetik. Při poruše vědomí nic nepodávejte (hrozí riziko vdechnutí).

Křeče

Mohou být způsobeny otravou, infarktem, epilepsií, mrtvicí, cukrovkou… Tělu se během nich nedostává kyslík, který k pohybům potřebují svaly, a dotyčný se přestává třást.

Jak je poznáme?

Příznaky vypadají velmi dramaticky. Mohou nastat svalové záškuby až křeče všech svalů nebo naopak ztuhlost svalů, zrychlené a zhoršené dýchání až náhlé bezvědomí.

!!! Při epileptickém záchvatu křeče ustávají zhruba do minuty, protože tělo se vyčerpá. Pak je ztuhlé stejně jako všechny svaly včetně jazyka. Postižený je vyčerpaný, ale může být také agresivní nebo upadnout z vyčerpání do bezvědomí.

S čím si je můžeme splést?

Stavů, které jsou doprovázeny křečemi, existuje mnoho. Téměř všechny mohou postiženého ohrozit na životě. Proto platí: Rychle volat odbornou pomoc!

Co dělat?

Nezkoušejte člověka v křečích chytat, držet, zaléhat – ničemu tím neprospějete, naopak mu můžete ublížit. Svaly jsou napnuté a jeho tělo je neovládá – mohl by si způsobit vykloubení kloubů nebo zlomeninu. Násilím nemanipulujte s čelistí a nesnažte se vytáhnout jazyk. Chraňte postiženému hlavu, volejte záchranku a kontrolujte dech a vědomí.

Odborná spolupráce: Mgr. Vlastimil Mrákava Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.