Změny v očkování: Hexavakcína, pneumokok, HPV | Moje zdraví

Ubude jedna dávka hexavakcíny: Změny v očkovacím kalendáři od ledna 2018

Ubude jedna dávka hexavakcíny: Změny v očkovacím kalendáři od ledna 2018
Dětem ubude jedna dávka hexavakcíny • Autor: iStock.com
17. ledna 2018 • 10:00

Očkovací politika České republiky se od ledna 2018 opět mění. Pro někoho zásadně, pro někoho jen okrajově. Hlavní změnou je počet a rozvržení očkovacích dávek a také navýšení úhrad vybraných očkování od zdravotních pojišťoven. Koho se to týká?

Změnou, v laických kruzích poněkud kontroverzní, je nově úhrada očkování proti HPV viru (způsobujícího zejména, ale nejen rakovinu děložního čípku) i pro chlapce od 13 let. Dosud bylo toto očkování hrazeno jen dívkám.

„Důvodem tohoto rozšíření dobrovolného plošného očkování chlapců je genderová vyváženost i rychlejší populační dopad v případě, že jsou obě pohlaví očkována souběžně,“ vysvětlil tento krok náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Další změny v očkování se týkají novorozených dětí i seniorů.

Hexavakcína bude mít o dávku méně

Mění se očkovací schéma u povinného očkování hexavakcínou. Hexavakcína obsahuje očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B

Od ledna 2018 se bude očkovat od započatého devátého týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Ubyla tak jedna dávka očkování a očkovací schéma je 2+1. U nedonošených dětí zůstává nadále v platnosti očkovací schéma 3+1.

Očkování proti pneumokokovi

U očkování proti pneumokokovým onemocněním je možné nově uhradit také dvě dávky základního očkování pro kojence ve věku do sedmého měsíce věku dítěte. To ve své podstatě znamená přechod na očkování ve schématu 2+1.

Novinkou je také zavedení úhrady takové vakcíny proti pneumokokovým onemocněním u osob ve věku 65+, kterou schválí Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě doporučení Národní imunizační komise (NIKO).

Posun očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Zásadní změnou je stanovení horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a posun druhé dávky. Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do osmnáctého měsíce věku dítěte.

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte. Dříve se druhá dávka podávala dětem už ve dvou letech.

Hrazené očkování pro chronicky nemocné

Nově se zavádí úhrada očkování u vybraných, chronicky nemocných, rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Jedná se o úhradu očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, pneumokokovým onemocněním, onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce u pacientů s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pacientů po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pacientů se závažným imunodeficitem nebo u pacientů po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. Více informací na www.mzcr.cz.
Autor: Kateřina Erbsová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.