Nový příznak koronaviru: Který to je a jak moc poškozuje mozek? | Moje zdraví

Nový příznak koronaviru: Který to je a jak moc poškozuje mozek?

Nový příznak koronaviru: Který to je a jak moc poškozuje mozek?
Autor: istock.com
16. listopadu 2020 • 06:00

Koronavirus Covid-19 řeší téměř celá planeta už téměř rok. Většina příznaků nakažlivého viru je dobře známa, od horečky, kašle, bolestí hlavy až po ztrátu chuti a čichu. Teď se ale ukazuje, že koronavirus i přesto dokáže lékaře překvapit. Do seznamu oficiálních příznaků nákazy se totiž přidal další.

Podle nejnovějších informací, které přicházejí z celého světa, se zdá, že virus Covid-19 napadá nejen chuťové a čichové nervy, ale i sluchové. Objevuje se totiž čím dál víc pacientů, kteří vlivem koronaviru začali trpět tinnitem a dalšími poruchami sluchu. Studie, do které bylo zapojeno 3 103 účastníků ze 48 zemí, zjistila, že u 40 % z těch, kteří vykazují příznaky Covid-19, dochází současně ke zhoršení jejich tinnitu.

Další informace o tinnitu čtěte zde.

V průměru čtyři z deseti účastníků studie uvedli, že se jejich tinnitus zhoršil ve stejnou dobu, kdy se u nich rozvinuly příznaky Covid-19. Zjištění naznačují, že tinnitus může být dalším dlouhodobým příznakem vedle dříve hlášených problémů, jako jsou například kožní vyrážky. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Frontiers in Public Health.

Ačkoli se studie zaměřila na lidi s již existujícím tinnitem, malý počet účastníků uvedl, že jejich stav byl původně vyvolán rozvojem příznaků onemocnění COVID-19. To by mohlo postavit pískání v uších do pozice dalšího dlouhodobého příznaku.

Někteří z dotázaných uvedli, že problémy se sluchem měli už před nákazou Covidem-19, ale v průběhu nemoci se jejich stav zhoršil. Další pak prozradili, že pískání, bzučení a zhoršený sluch přišly poté, co onemocněli Covidem. Odborníci proto došli k závěru, že tinnitus je pro řadu lidí jedním z dlouhodobých příznaků nemoci.

Hlavní autorka studie Eldre Beukes, která je specialistkou v oboru audiologie, uvedla: „Vypadá to, že některé ze změn, které přinesl Covid-19, měly negativní dopad na život lidí s tinnitem. Účastníci této studie uvedli, že příznaky Covid-19 zhoršují nebo v některých případech dokonce iniciují tinnitus a ztrátu sluchu. To je něco, co je třeba pečlivě prozkoumat jak klinickými, tak podpůrnými pracemi.“

Oficiální seznam příznaků koronaviru najdete zde.

Tinnitus je nepříjemné pískání, zvonění nebo hučení v uších, které je v poslední době považováno za novou civilizační chorobu. Jeho původce je často nejasný, a proto je velmi obtížné ho léčit. V některých případech může za vznik tinnitu poslech hlasité hudby (trpí jím účastníci koncertů i hudebníci), může se ale objevit i jako důsledek úrazů, problémů s krční páteří, ucpání ucha mazovou zátkou či jako průvodní jev stařecké nedoslýchavosti.

Obecně se uvádí, že pokud tinnitus přejde z akutní do chronické formy (to znamená, že trvá déle než 6 měsíců), je téměř neléčitelný. Škála zvuků, které nemocný slyší, přitom může být velmi různorodá, často se objevuje dokonce několik zvuků naráz. Tinnitus je spojován také se zhoršeným sluchem v postiženém uchu.

Další důležité informace o koronaviru čtěte zde.

Vzhledem k tomu, že na tinnitus neexistuje žádný spolehlivý lék, se lékaři zaměřují především na zmírnění příznaků nemoci. Tinnitus je úzce spojován s depresemi a sníženou emocionální pohodou, které nemocný pociťuje kvůli neustávajícím zvukům v uších. 

Autor: Marie Bezděková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.