Vady sluchu | Moje zdraví

Vady sluchu

K různým vadám sluchu dochází, je-li poškozena jedna nebo více částí vnějšího, středního nebo vnitřního ucha.

Podle typu nedoslýchavosti jsou známé čtyři vady sluchu:

  • senzorineurální neboli percepční, kterou způsobují chybějící nebo poškozené vláskové buňky uvnitř kochley
  • převodní, při které vznikají problémy ve vnějším nebo středním uchu a brání tak správnému přenosu zvuků do vnitřního ucha
  • kombinovaná vada sluchu je kombinací předešlých dvou vad
  • neurální, při které nedochází k přenosu zvukové informace do mozku díky postižení sluchového nervu

Další informace o nedoslýchavosti čtěte zde.

Příčiny

Sluchové vady jsou z velké většiny dědičnou záležitostí, způsobuje je také nejčastěji špatná stavba vnějšího nebo středního ucha, komplikace v průběhu těhotenství, předčasný porod nebo nedostatek kyslíku při něm, ale příčinou mohou být i další rizikové faktory jako jsou infekční onemocnění, otravy, úrazy, nadměrný dlouhodobý hluk apod. Také ke stáří patří různé typy vad sluchu.

Vše o úplné ztrátě sluchu čtěte zde.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Léčba

U sluchových vad musí odborný lékař nejprve váš sluch vyšetřit a stanovit příčinu a rozsah případného poškození (nízké, střední nebo vysoké). Pokud se jedná o nedoslýchavost ať už z jakékoli příčiny, řeší se problém dle stupně vady pomocí sluchadla, středoušním, kochleárním nebo kostním implantátem.

V případě neurální sluchové vady je nutný v mnoha případech implantát do mozkového kmene.

Úplná hluchota nelze vyléčit, a proto je nutné se naučit znakovou řeč a odezírání.

Léky

Léky a ušní kapky, homeopatika nebo jakékoli jiné přípravky např. na čištění ucha vždy užívejte pouze po konzultaci s lékařem, který po určení diagnózy vám předepíše pro vás ty nejvhodnější.

 

Vyšetření

Lékař na ORL vadu sluchu objeví už při pouhém vyplnění jednoduchého dotazníku, jehož obsahem jsou otázky směrované na dotazy ohledně schopnosti vašeho sluchu v běžných životních situacích. Další vyšetření je poslech, kdy lékař z různých vzdáleností na vás bude šeptat slova a podle vaší reakce a schopnosti je opakovat poměrně lehce posoudí míru nedoslýchavosti. Audiometrické vyšetření, které měří vnímavost tónů různých frekvencí, je pro určení diagnózy nejpřesnější. U nejvážnějších případů je nutné CT vyšetření mozku.

V těhotenství

U těhotné ženy může vlivem hormonálních změn a celkového zatížení organismu dojít také k různým poškozením sluchu. Tuto situaci je třeba řešit s ošetřujícím ženským lékařem.

Možné komplikace

Komplikací při špatné diagnostice ušních vad mohou být různé záněty např. středního ucha, bubínku, zvukovodu nebo kostí za uchem. Avšak nejhorší komplikací u jakéhokoli neléčeného problému je trvalá hluchota.

Prevence

Sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů pro život člověka. Proto pro prevenci vzniku nebo zhoršení sluchové vady se vyvarujte častému pobytu v hlučném nebo rizikovém prostředí, kde by mohlo dojít k úrazu hlavy. Nepijte nadměrné množství především tvrdého alkoholu, nekuřte a vyvarujte se dlouhodobého užívání silných a návykových léků, pokud to není nutné.

Kdy jít k lékaři

Pokud máte dlouhodobé problémy se sluchem nebo se vám potíže objevily po úraze, infekci nebo otravě, navštivte co nejdříve ORL nebo audiologa. Včasnou a správnou diagnostikou tak můžete předejít velmi závažným sluchovým problémům.

Autor: laš
 

Nejnovější články

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.