Některé ženy mají rakovinu v genech. Chraňte své zdraví a otestujte se | Moje zdraví

Některé ženy mají rakovinu v genech. Chraňte své zdraví a otestujte se

Některé ženy mají rakovinu v genech. Chraňte své zdraví a otestujte se
Autor: istock.com
7. března 2020 • 06:00

Až 10 % nádorů prsa a vaječníku je dědičných, protože nemocné jsou nositelky mutace genů, které nemoc způsobují. Důležité je, aby o tomto riziku věděly, to ale stále není pravidlem. 

Dědičnost rakoviny prsu a vaječníků způsobují genetické mutace BRCA1 a BRCA2, které byly objeveny v roce 1994 a 1995. Pokud jsou v těchto genech nalezeny chyby, znamená to, že je třeba klienta celoživotně sledovat. Kromě podrobných vyšetřovacích metod jsou pak vhodné i další zákroky, respektive preventivní operace. Například ve čtyřiceti letech je vhodné odstranění vaječníků u vysoce rizikových žen. Stále více je také využíváno preventivní odstranění prsou a následná rekonstrukce plastickým chirurgem.

Odhadem polovina pacientek se zhoubným onemocněním vaječníků v České republice stále není geneticky testována na genetickou mutaci BRCA1 a BRCA2. „Nositelky těchto mutací mají celoživotně významně zvýšené riziko vzniku rakoviny, a to především prsu – až desetkrát a vaječníků – až třicetkrát. V České republice nese tuto genetickou dispozici každý 750. člověk,“ uvádí prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice na Bulovce. 

Více informací o průběhu a léčbě rakoviny prsu čtěte zde. 

Vyhledávání postižených mutací

U příležitosti únorového Světového dne boje proti rakovině proto zahájil Nadační fond Hippokrates společně s ONKO Unií, o.p.s. osvětovou kampaň, kterou chtějí upozornit na důležitost genetického testování u indikovaných pacientek.

„Nějakou formou zhoubného nádoru onemocní v Česku každý třetí člověk. U menší části pacientů, zhruba u 5 až 10 %,  u rakoviny vaječníků dokonce až u 30 %, víme, proč nádory vznikají – je to na základě dědičné dispozice, genetického defektu. V gynekologii jde především o riziko vzniku rakoviny vaječníků, prsů a děložní sliznice,“ uvádí profesor Zikán.  

Jen polovina žen absolvuje testy

RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. z Institutu biochemie a experimentální onkologie při 1.LF a VFN v Praze vysvětluje, že testy se dělají všem pacientkám, které mají zhoubné onemocnění vaječníků, tedy každý rok více než 900 ženám. Pokud se zjistí mutace genů, testují se ženy v rodině nemocné.

Tipy, jak snížit riziko rakoviny prsu, najdete zde. 

„Lze odhadnout, že ke genetickému vyšetření v Česku se v roce 2018 dostalo zhruba 40 % ze všech nově diagnostikovaných pacientek, v roce 2019 stále asi jen 50 % pacientek, ačkoliv dle stávajících doporučení by měly být vyšetřeny všechny,“ doplňuje nepěkné statistiky doktorka Soukupová.

Sledování všech žen s mutacemi genů BRCA1 a BRCA2 – zdravých i s onkologickou diagnózou, by mělo probíhat ve specializovaných poradnách v Onkogynekologických centrech (seznam k dispozici na www.onkogyn.cz). Pravidelné sledování dosud zdravých žen s mutací nezabrání vzniku nádoru, ale má za cíl najít jej včas a zahájit co nejdříve léčbu.

Nechte se otestovat

U žen, které již rakovinou vaječníků onemocněly, je odhalení mutace BRCA1 a BRCA2 zcela zásadní. Dramaticky se totiž změnily možnosti léčby a pacientky mají konečně naději na výrazné prodloužení života. 

Pro ženy, u kterých byla prokázána genetická mutace BRCA1 a BRCA2, byla založena Pacientská organizace VERONICA, která rovněž podporuje pacientky, jež onemocněly zhoubným gynekologickým nádorem. Další informace o genetické mutaci BRCA naleznete na: www.pacientska-organizace.cz/brca.

I když u vás v rodině nejde o zmíněné mutace, stejně je dobré zbystřit, pokud se u vás  vyskytli nejméně dva blízcí příbuzní s nádorem prsu nebo vaječníků či s nádorem tlustého střeva. Zároveň je ale třeba zvýšit opatrnost i ve chvíli, kdy se v rodině vyskytlo více jiných nádorů, a to obzvláště v mladším věku. Takoví lidé a koneckonců všichni, kdo se své genetické výbavy obávají, se mohou na doporučení svého lékaře objednat na genetické vyšetření. Lékař pak rozhodne, zda u nich má genetické testování smysl. 

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.