Příznaky a prognóza kolorektálního karcinomu, rakoviny tlustého střeva | Moje zdraví

Rakovina tlustého střeva: Příznaky, diagnostika a léčba

Rakovina tlustého střeva: Příznaky, diagnostika a léčba
V České republice probíhá u mužů i žen starších 50 let celoplošný screening zaměřený na odhalení kolorektálního karcinomu. Testy se dají koupit i v lékárně • Autor: Shutterstock.com
21. října 2017 • 06:00

Nádor tlustého střeva je v České republice nejčastějším druhem nádorového onemocnění trávicí soustavy a druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním vůbec. Česká republika se – bohužel – potýká také s vysokou úmrtností na toto onemocnění. Příčinou tohoto stavu je ve značné míře pozdní odhalení této nemoci. Přitom včasná diagnostika a odstranění adenomů jsou možné. 

„U mužů se častěji vyskytuje pouze nádor plic a u žen karcinom prsu. Výskyt kolorektálního karcinomu v české populaci během posledních let dosáhl 75 případů na 100 tisíc obyvatel, přičemž jeho výskyt u mužů a žen se významně neliší,“ vysvětluje vedoucí gastroenterolog Interní kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol doc. MUDr. Radan Keil, Ph. D. 

Rizikové faktory vedoucí k rozvoji kolorektálního karcinomu lze rozdělit do několika skupin. Mezi ty ovlivnitelné patří především nevhodný životní styl. Zejména jde o vysoký příjem živočišných tuků, masa, uzenin a smažených jídel.

V případě nádorového onemocnění konečníku je rizikovým faktorem zvýšená konzumace alkoholu, v našich podmínkách hlavně piva. K rozvoji onemocnění značnou měrou přispívá i nízký příjem ovoce a zeleniny, jež kromě nepostradatelné vlákniny obsahují i řadu důležitých látek, vitaminy a stopové prvky, které mají prokazatelný preventivní účinek.

To, co nám v této souvislosti škodí, je dále sedavý způsob života, nedostatek pohybu a nadváha. Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří genetické dispozice, které v tomto typu onemocnění mohou hrát významnou roli.

Ke vzniku nádoru tlustého střeva může dojít několika způsoby: Největší část nádorů vzniká z drobných výrůstků střevní sliznice - polypů. „Střevní polypy je možné rozdělit do dvou skupin. Menší část tvoří nenádorové polypy, tedy takové, u kterých není riziko rozvoje nádoru. Druhou, větší část, tvoří adenomy, jež jsou považovány za prekancerózní stav. U těchto typů polypů dochází během několika let k přeměně v jejich buněčné stavbě vedoucí ke vzniku nádoru. Tento proces je pomalý a může probíhat i řadu let - uvádí se, že 8 až 10. Odhady ukazují, že až 80 procent karcinomů tlustého střeva vzniká právě tímto způsobem,“ popisuje docent Keil. 

Vznik střevních nádorů je spojen i s výskytem nespecifických chronických střevních zánětů, mezi které patří Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.

„V tomto případě je vznik nádoru považován za pozdní komplikaci probíhajícího onemocnění,“ dodává lékař. U malé části pacientů vznik nádoru nesouvisí s výskytem polypů ani s chronickým zánětlivým onemocněním, ale jedná se o primární nádor.

Kdo je rakovinou ohrožen nejvíce?

Vznik střevních nádorů velmi často souvisí s genetickými dispozicemi. „Mezi dědičná onemocnění vedoucí k rozvoji nádorového onemocnění tlustého střeva patří například familiární polypóza tlustého střeva, Turcotův syndrom nebo Lynchův syndrom. Diagnóza těchto chorob v rodové linii znamená vysoké riziko rozvoje nádorového onemocnění tlustého střeva,“ vyjmenovává lékař. 

Další rizikovou skupinu tvoří lidé s rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu. Příbuzní 1. stupně nemocných s touto diagnózou, mezi které patří rodiče, sourozenci a potomci, jsou 3-4x ohroženější vznikem střevního nádoru než zbytek populace. Ohroženi jsou i pacienti, kteří ve své anamnéze mají diagnózu karcinomu prsu, vaječníků či dělohy a močových cest. „Rizikovou skupinou jsou také lidé nad 50 let věku a pacienti, jimž byl někdy v minulosti odstraněn adenomový polyp,“ doplňuje docent Radan Keil.

Česká republika se celosvětově řadí nejen k zemím s vysokým výskytem karcinomu tlustého střeva a konečníku, ale i s vysokou úmrtností na toto onemocnění. Příčinou tohoto stavu je ve značné míře pozdní odhalení této nemoci. Přitom včasná diagnostika a odstranění adenomů jsou možné. 

„V případě negativního výsledku je možné tento test opakovat každé dva roky. Pokud test zjistí přítomnost krve ve stolici, je pacientovi ihned doporučena kolonoskopie, během níž lékař pomocí endoskopu vyšetří tlusté střevo. Jestliže se ukáže, že příčinou krvácení je polyp, dojde k jeho snesení a odeslání na histologický rozbor. Tímto způsobem je možné včas odhalit a odstranit 80-90 procent adenomů u zcela bezpříznakových pacientů," říká lékař.

Když k odstranění polypu dojde včas, tedy dokud nádor nezasahuje do střevní stěny, není nutná žádná další návazná onkologická léčba, daný problém je vyřešen a pacient je pouze předán do dispenzární péče na specializovaných gastroenterologických pracovištích, jejíž součástí je pravidelné kolonoskopické vyšetření. Dlouhodobé sledování pacienta po odstranění adenomu snižuje riziko rozvoje kolorektálního karcinomu o 76–90 procent. V případě, že ke včasnému odhalení nedojde a nádor zasáhne střevní stěnu, je nutná další odborná péče na onkologickém pracovišti.

Prevence? Zdravá strava a test na krvácení

Základním preventivním opatřením vedoucím ke snížení rizika rozvoje kolorektálního karcinomu je úprava životosprávy: Zvýšení příjmu stravy obsahující vlákninu, snížení konzumace živočišných tuků a snížení konzumace červeného masa. K prevenci patří i pravidelná stolice a úprava váhy na ideální hodnotu. Jak již bylo uvedeno, dalším krokem je využívání celoplošných screeningových programů, kam patří test na okultní krvácení, v případě pozitivity testu je pak na místě podstoupit kolonoskopické vyšetření. U lidí s genetickou zátěží je vhodné genetické vyšetření. 

V České republice probíhá u mužů i žen starších 50 let celoplošný screening zaměřený na odhalení kolorektálního karcinomu. Základní vyšetření tohoto screeningu, test na okultní krvácení, provádí praktický lékař. 

Přítomnost krve ve stolici můžete zjistit, i domácím testem, který je k dostání v lékárnách.

Nádory tlustého střeva a konečníku se řadí mezi civilizační onemocnění. Celosvětové statistiky ukazují, že výskyt karcinomu tlustého střeva a konečníku se v jednotlivých zemích liší v závislosti na jejich vyspělosti. Pokud je v rozvojových a méně vyspělých zemích výskyt onemocnění nižší než 4 případy na 100 tisíc obyvatel, u obyvatel USA je zaznamenáno téměř 34 případů 34 moje zdraví tohoto onemocnění na 100 tisíc obyvatel. 

Odborná spolupráce: doc. MUDr. Radan Keil, Ph. D. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Autor: Barbora Neubergerová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.