Katarakta: Jak probíhá operace, léčba, zkušenost pacienta | Moje zdraví

Jak probíhá operace šedého zákalu? Zkušenost pacientky a pohled lékařky

Jak probíhá operace šedého zákalu? Zkušenost pacientky a pohled lékařky
Operace probíhá pod mikroskopem při plném vědomí pacienta • Autor: iStock.com
23. března 2018 • 06:00

Máte šedý zákal. Tato slova si v současnosti vyslechne u očního lékaře každý druhý člověk starší 65 let. Jeho odstranění patří mezi běžné operační výkony na pár minut. Přesto, jde-li o oko, máme vždy větší obavy.

Kromě operatérky je průvodkyní naším článkem i pacientka Jitka. Po celý život se dívala na svět přes 6 dioptrií. Po šedesátce začala i přes brýle vidět rozmazaně, oči měla mimořádně citlivé, slzící a měla pocit, jako by jí do nich podle jejího přirovnání někdo plivl. Jitčin příběh není neobvyklý, což potvrzuje MUDr. Yun Min Klimešová

Šedý zákal lze naštěstí operovat. „V ideálním případě by se měl šedý zákal operovat v okamžiku, kdy pacientovi způsobuje obtíže ve vidění a omezuje ho v běžném životě, což je velmi individuální. Díky současné pokročilé technologii není žádný důvod operaci odkládat a vyčkávat,“ vysvětluje lékařka. V případě, že je pacient z celkového zdravotního hlediska schopný podstoupit operaci, nejsou žádná věková omezení.

Jak probíhají přípravy na operaci?

Operace šedého zákalu patří ve většině případů k plánovaným zákrokům. Pacient musí mít provedené interní předoperační vyšetření. „K operaci je zapotřebí doporučení, respektive vyšetření od praktického lékaře, které nesmí být starší než jeden měsíc. Pacient je poučen o tom, kdy začít s rozkapáváním očí kapkami, na které dostane předpis při vyšetření,“ popsala nám Jitka.

Jak prožila svůj den, po kterém se na svět dívá jasněji? „Po příchodu do nemocnice ve stanovený čas se mě ujala sestra. Nejprve jsem absolvovala rychlé vyšetření, kde mi lékař označil tečkou na čelo oko, které se mělo operovat. Sestra mě pak odvedla na přípravnu. Tady jsem se svlékla do spodního prádla a velice doporučuji teplé ponožky. Sestra mi po dobu asi půl hodiny pravidelně rozkapávala oči pro jejich znecitlivění a dezinfekci.“

Bolí operace šedého zákalu?

V předsálí, kam vás odvede pomocník, ještě dostanete sterilizovanou obuv a síťku na vlasy. Jak v přípravně, tak v předsálí si můžete ještě dojít na toaletu. Na sále se vás pak už ujme zdravotní sestra či bratr a pomohou vám na lůžko. Dostanete roušku s otvorem na operované oko, představí se vám asistující sestra a operující lékař či lékařka. Již při předoperačním vyšetření jste upozorňováni na to, že vlastní operace není bolestivá, že pocítíte pouze různé tlaky či určité nepohodlí, ale není to nic strašného.

„Oko a jeho okolí je nejprve očištěno dezinfekčním roztokem, poté je obličej překryt sterilní rouškou. Na víčka se nasadí rozvěrač proti mrkání. Samotná operace se provádí pod operačním mikroskopem. Malým řezem (2-3 mm) chirurg zavádí do oka speciální mikrochirurgické nástroje a ultrazvukem odsává zkalenou čočku po částech z oka ven. Do původního čočkového pouzdra, které v oku po odsátí čočky zůstane, vloží chirurg speciálním injektorem umělou nitrooční čočku. Tato čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky. Výhodou malého řezu je, že se nemusí šít. Na konci operace je oko zakryto sterilním obvazem,“ popisuje zákrok doktorka Klimešová.

Čím se šije oko?

Šicích materiálů existuje celá řada. Nejvíce se používá syntetický nevstřebatelný materiál - nylon. Jeho průměr odpovídá 0,02 mm, což je pro představu asi třetina průměru lidského vlasu. Hlavní řez se zašívá pouze při netěsnosti operační rány či po rozšíření řezu.

Komplikace při operaci šedého zákalu

Mezi běžné komplikace v časném pooperačním období patří přechodné zvýšení nitroočního tlaku či mlhavé vidění z důvodu snížení průhlednosti rohovky. „Nejzávažnější pooperační komplikací je nitrooční zánět (endoftalmitida). Vyskytuje se přibližně u 0,01-0,1 % operovaných pacientů. V takovém případě může dojít až ke ztrátě zraku operovaného oka. Proto je při výskytu náhlé bolesti, zarudnutí nebo výrazného zhoršení vidění operovaného oka nutné bezprostředně vyhledat očního lékaře. Tyto závažné komplikace jsou naštěstí velmi vzácné a operace šedého zákalu vede obecně ke zlepšení vidění u převážné většiny pacientů,“ vysvětluje lékařka.

Mezi pozdní komplikace lze zařadit změnu polohy nitrooční čočky, otok a odchlípnutí sítnice, které se dají řešit konzervativně či chirurgicky.

Po operaci, která trvá asi půl hodiny, vás pomocník odvede do předoperačního sálu. Zde chvilku počkáte, abyste odešli v pořádku. Neměla by se vám točit hlava. Domů by vás měl odvézt doprovod. První den po operaci si oko pravidelně vykapáváte a opět zakrýváte, druhý den ráno už roušku můžete sundat a dostavíte se na kontrolu.

Když oko druhý den opatrně otevřete, obvykle ještě hodně slzí a je opuchlé. Oko bývá samozřejmě citlivé na světlo, ale je to velice individuální. „Probíhá-li pooperační hojení oka normálně, další kontrola bývá za týden. Při nekomplikovaném hojení a klidném nálezu oka je pacient sledován 4 až 6 týdnů, což je doba, kdy dochází ke stabilizaci zraku,“ doplňuje lékařka.

Během měsíce, kdy si oko vykapáváte, se nepohybujte ve znečištěném prostředí, nenoste těžká břemena a nepředklánějte hlavu. Oči vás nijak nebolí, ale nemají se zbytečně namáhat (televizí, počítačem, četbou), na ven jsou příjemné sluneční brýle.

Vznik šedého zákalu souvisí s postupujícím věkem. Avšak jsou i další příčiny, kam patří celková metabolická onemocnění (diabetes), jiná oční onemocnění (záněty) či úrazy oka. Také užívání některých léků (nejčastěji kortikosteroidů) může vést ke vzniku tohoto handicapu. Ovšem může být i vrozený.

Čím více je čočka zakalená a zákal „uzrává“, tím vyšší může být riziko vzniku komplikací, a to jak operačních, tak i pooperačních. Nervozita před operací je podle lékařky normální, u výrazného neklidu či strachu pacienta lze po domluvě s lékařem podat před operací zklidňující léky buď ve formě tablet, nebo nitrožilně za účelem rychlejšího účinku léku.

Může také dojít ke zkalení zadního pouzdra čočky (sekundární šedý zákal), který může vzniknout až měsíce či roky po operaci. Léčba spočívá v jednoduchém ambulantním ošetření laserovým paprskem (YAG kapsulotomie).

Pocity pacientky při operaci

„Relativně nejnepříjemnější pro mě bylo ,rozevírátko‘ na víčka - po operaci pak bývají víčka nějakou dobu oteklá a citlivá. Po celou dobu operace máte otevřené i druhé oko pod rouškou a přes ni se díváte do světelného bodu na přístroji. Mně dali do rukou gumový kroužek, který slouží k uvolňování napětí - během zákroku jsem si sama několikrát uvědomila, jak pevně ho svírám. Operované oko sestra neustále zavlažuje dezinfekčním roztokem, jednotlivé úkony si příliš neuvědomujete prostě proto, že je necítíte a oko je neustále zaplavováno roztokem, ale operující vám často komentuje, co se právě děje. Pro mě byl zajímavý a také pozitivně rozptylující fakt, že se tu používá laserový přístroj nové generace, který s uživatelem komunikuje pomocí robotického hlasu, a jednotlivé úkony provázejí melodické tóny, což mi určitě napomohlo k uvolnění,“ říká Jitka.

A doplňuje: "Úkon nasouvání nové čočky vlastně vidíte jakoby zespoda, používá se k tomu takový malý háček, kterým se čočka správně umístí a vycentruje."

Pokud by se vám v průběhu operace chtělo kýchnout nebo zakašlat, je nutné to předem oznámit operujícímu lékaři, aby včas vyjmul nástroje z oka.

Článek v původním znění vyšel v tištěném magazínu Moje zdraví.

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.