Fibrilací síní trpí stále více lidí, nemají ale nejmodernější léčbu | Moje zdraví

Fibrilací síní trpí stále více lidí, nemají ale nejmodernější léčbu

Fibrilací síní trpí stále více lidí, nemají ale nejmodernější léčbu
Autor: istock.com
15. srpna 2020 • 06:00

Populace stárne, a proto se stále zvyšuje počet lidí, kteří mají problémy se srdcem, včetně fibrilace síní. Ti se klasicky léčí známým lékem Warfarin, nové léky dostává jen 30 procent nemocných. Ty jsou ale přitom účinnější.

Statistiky uvádějí, že v Česku žije zhruba půl milionu lidí s fibrilací síní, každý rok jich přes 11 tisíc přibyde. Jak se problémy projevují a proč vznikají? Fibrilace síní vzniká ve chvíli, kdy se obě srdeční síně stahují zcela chaoticky, a to rychlostí až 500krát za minutu. To vystihují i české názvy této arytmie – „chvění, mihotání". Mezi nejčastější příznaky patří nepravidelné, rychlé bušení srdce, svíravý pocit na hrudi nebo únava .

Proč je to nebezpečné? Při nepravidelných a nesmyslných stazích může snadněji dojít ke vzniku sraženiny (tromby), ucpání tepny a následné mozkové mrtvici. Riziko cévní mozkové příhody je dokonce až pětinásobné. 

Každý třetí pacient, který trpí fibrilací síní, bývá postižen trombotickou cévní mozkovou příhodou. „Při fibrilaci síní se totiž srdeční síně vzhledem k vysoké frekvenci stahů účinně nestahují, ale pouze se chvějí, respektive míhají a prakticky vlastně stojí, což nahrává vzniku krevní sraženiny. Trombus se může vytvořit za krátkou dobu a za různě dlouhou dobu se může celý nebo jeho část uvolnit a krevní proud ho vmete do některé z tepen velkého oběhu. V nejzávažnějších případech do některé z mozkových tepen, kde způsobí mozkovou mrtvici," vysvětluje MUDr. Jan Peleška, specialista působící v České společnosti pro hypertenzi.

Staré versus nové léky

Riziko vzniku sraženin zmírňují léky na ředění krve, většina lidí zná Warfarin. Tyto tradiční léky ovšem od pacientů vyžadují přísnou dietu a minimálně jednou měsíčně testování srážlivosti krve (Quickův test) kvůli případné úpravě dávkování. 

Moderní nová orální antikoagulancia (NOAC) jsou podle lékařů účinnější, bezpečnější a méně zatěžující. Přesto je užívá pouze 24 procent pacientů s diagnózou fibrilace síní. Největší překážkou většímu rozšíření je fakt, že je lékaři nemohou napsat pacientům rovnou, ale až v „druhé linii“, tedy až ve chvíli, kdy nevyhovují tradiční léky. „V současné době musí pacient absolvovat nejdříve léčbu tradičními léky na ředění krve. Až když ji nelze udržet nebo jinak nevyhovuje, můžeme předepsat NOAC. V tuto chvíli je pro nás klíčové dostat léky mezi co nejvíce lidí, ale obávám se, že debata o uvolňování preskripčních omezení se kvůli ekonomickým důsledkům pandemie může výrazně zpomalit,“ vysvětluje profesor MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti. 

Podle něj jsou tyto moderní léky například v Německu běžně dostupné a již téměř vytlačily tradiční léčiva. „NOAC jsou účinnější, jejich síla se projevuje v nižším výskytu ischemických příhod neboli mrtvic, ale také vyšší bezpečností. Jejich uživatelé nemají tolik krvácivých příhod, ke kterým dochází v důsledku přílišného zředění krve,“ říká profesor Linhart.

Podceňování potíží

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou smrti na světě. V Česku ji každý rok prodělá 40 tisíc lidí, z toho více než čtvrtina na ni zemře. „Lidé bohužel riziko fibrilace síní často podceňují, podle průzkumů až 40 procent nemocných v Evropě o své diagnóze ani neví a 20 procent lidí s diagnózou v Česku nemá žádnou léčbu. Je přitom doslova životně DŮLEŽITÉ, aby lidé s příznaky navštívili svého lékaře a následně dodržovali případnou léčbu. Navíc čím bude léčba jednodušší a nebude vyžadovat časté kontroly u lékaře, tím lépe. Ukázala to pandemie, kdy pacienti se buď k lékaři báli jít kvůli nákaze, nebo byl jejich lékař pouze na telefonu," říká PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka organizace Průvodce pacienta, která na rizika upozorňuje. Více na rychlesrdce.cz.

Autor: Marie Chmelíková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.