Hopkins, Musk a další. Tyhle hvězdy trpí Aspergerovým syndromem | Moje zdraví

Hopkins, Musk a další. Tyhle hvězdy trpí Aspergerovým syndromem

10. května 2021 • 06:00

Americký miliardář Elon Musk (49) oznámil, že trpí Aspergerovým syndromem. Tato lehká porucha autistického spektra se mimo jiné vyznačuje obtížným navazováním kontaktů s lidmi. Co všechno Aspergerův syndrom obnáší a které další celebrity jím trpí? 

Elon Musk je americký podnikatel, inženýr a filantrop. Založil kosmickou společnost SpaceX a stál u vzniku automobilky Tesla, kterou nyní řídí. Není ovšem první celebritou, která se přiznala k vrozené lehké mozkové dysfunkci. Hvězdy, které se o své nemoci nebojí otevřeně mluvit, najdete v naší galerii.

Co je Aspergerův syndrom

Mezi průvodní rysy Aspergerova syndromu patří potíže v komunikaci, problémy ve společenských vztazích a v interakci s lidmi, nedostatek představivosti a tvořivé hry. Postižení s Aspergerovým syndromem nemívají takové potíže s řečí jako jiní autisté. Bývají to velmi chytří lidé, kteří se často upnou na jednu věc a ta je pro ně prioritou (například přeříkání jízdního řádu nazpaměť). Potřebují rutinu a pochopení okolí, pak mohou normálně fungovat i pracovat. Onemocnění se vyskytuje častěji u chlapců.

Příznaky Aspergerova syndromu

Pacienti s Aspergerovým syndromem mívají potíže v komunikaci a v pochopení určitých sociálních situací, ze kterých plynou potíže ve vztazích s ostatními lidmi. Většinou bývají intelektuálně zdatní, někteří mají výrazné nadání. Nemají problémy s mluvou a vyjadřováním, většinou však nechápou ironii, žerty, metafory nebo nadsázku a mají potíže s mimoverbální komunikací. Jejich mluva tak může působit strojeně nebo namyšleně. Často vynikají v učení se faktům a vzorcům, mívají horší abstraktní myšlení a představivost. 

Běžné jsou u těchto pacientů časté změny nálad, přičemž někteří lidé s Aspergerovým syndromem se mohou zdát necitliví, zatímco jiní naopak dávají najevo své emoce velmi intenzivně, čímž mohou ostatní uvádět do rozpaků. Další příznaky mohou (ale nemusí) zahrnovat:

  • špatné porozumění nonverbální komunikaci
  • nepřiměřené reakce na dané podněty
  • rutinní chování
  • puntičkářství
  • egocentrismus
  • sklony k podhodnocování sebe sama
  • problémy s koncentrací
  • depresivní stavy
  • paranoidní myšlenky

Lidé s Aspergerovým syndromem také mají často přidružené poruchy, mezi které patří:

Léčba Aspergerova syndromu

Nemoc je neléčitelná. Je však důležité tento syndrom co nejdříve odhalit už v dětství a naučit se s nemocným pracovat v rodině a okolí. S dostatkem času a trpělivosti je možné naučit osoby s Aspergerovým syndromem základním dovednostem pro běžný život, například vhodné komunikaci s lidmi.

Vyšetření

Nemoc diagnostikuje psycholog nebo psychiatr na základě klinických příznaků. Existuje mnoho druhů psychiatrických tabulek, podle kterých je onemocnění posuzováno.

Možné komplikace

U osob s Aspergerovým syndromem se častěji vyvine bipolární afektivní porucha (65 %). Nemoc je neléčitelná, velmi záleží na okolí nemocného. Hrozí osamění, izolace, neschopnost pracovat.

Kdy je třeba navštívit lékaře

Pokud je vaše dítě odtažité, neudrží oční kontakt, má problém v kontaktu s ostatními, neumí reagovat na emoce ani je adekvátně vyjadřovat (kromě strachu, vzteku), je nezbytné vyhledat specializovaného lékaře.

Autor: Marie Bezděková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.