Bipolární porucha: Co to je, jak se projevuje a léčí maniodeprese | Moje zdraví

Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha je duševní onemocnění, které způsobuje prudké výkyvy nálad. Nemocný se potýká s depresí nebo enormním nadšením. První ataka maniodepresivní psychózy zpravidla přichází během dospívání, ale může se objevit kdykoli během života. Jak se toto onemocnění projevuje a léčí?

Bipolární porucha je charakteristická opakovanými epizodami, při kterých je významným způsobem narušena nálada a aktivita postiženého. Objevují se fáze poklesu energie a nálady – deprese a fáze hypománie až mánie charakterizované výrazným zvýšením aktivity.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Psychické onemocnění

Období deprese je pro postiženého nepříjemné negativními prožitky sebe sama a omezením nebo ztrátou schopnosti radovat se z věcí, které dříve byly prožívány jako příjemné a uspokojující, snížením aktivity. Objevit se může až neschopnost vykonávat běžné úkony a ohrožení života sebevražedným jednáním.

Období mánie je většinou nahlíženo jako příjemné, radostné, plné energie. Postiženého ale může přivést do podobně nepříjemných situací, kdy svými činy, které není schopen kontrolovat, může ohrozit sebe nebo své okolí. (Může si například půjčit velké množství peněz, které později není schopen splácet a podobně.) Mezi těmito fázemi nastává období klidu (remise), kdy pacient nejeví žádné známky nemoci.

To může trvat několik měsíců i let.

Léčba

Základem léčby bipolární poruchy je psychoterapie doplněná léky a dodržováním zdravého životního stylu. Jde o nemoc celoživotní, takže je nutné léčit se až do smrti.

V období mánie nebo deprese musí nastoupit akutní léčba. Čím dříve se s ní začne, tím jsou výsledky lepší a zlepšení stavu rychlejší.

V období remise je nutná udržovací a preventivní léčba. Cílem léčby je udržet normální fungování po odeznění příznaků deprese a předcházet novým epizodám v budoucnu. Pro úspěch léčby je potřeba, aby pacient spolupracoval s lékařem a nevysazoval léky hned po zlepšení stavu nebo dříve, než mu lékař doporučí.

Pokud se léčba přeruší, hrozí návrat manické či depresivní fáze. Přerušení léčby v této fázi je spojeno s vysokým rizikem návratu obtíží.

Léky

Při akutní fázi deprese nebo mánie se používají antipsychotika, tzv. neuroleptika. Některá z nich jsou účinná i při dlouhodobém preventivním užívání. K tomu se ale častěji používají tzv. stabilizátory nálady, což je skupina léků určená právě k preventivní léčbě. Jejich dlouhodobé užívání snižuje riziko návratu manických či depresivních fází. Používají se i při akutní fázi jako podpůrný prostředek.

Homeopatika

Homeopatika jsou užívána jen jako podpůrná léčba při léčbě klasickými psychofarmaky, poraďte se proto s lékařem. Doporučována jsou: Sepia, Gelsemium, Lilium tigrinum.

Vyšetření

Odborné vyšetření provede psychiatr na základě psychiatrického vyšetření. Důležitá je i rodinná anamnéza a popis životních situací, které nemocný prodělal.

Možné komplikace

Sebevražda, sebepoškozování, nadměrné užívání drog, léků, alkoholu, sociální vyloučení.

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

Kdy jít k lékaři

Lékaře navštivte při depresích bez příčiny, při déle trvajících výkyvech nálad, při sebevražedných sklonech. Lékaře však obvykle vyhledají blízcí nemocného.

Pomoc můžete vyhledat i v nejbližsím krizovém centru nebo na krizové lince RIAPS.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.