Halucinace | Moje zdraví

Halucinace

Ten, kdo vidí, slyší nebo cítí věci, které neexistují, a jsou pouze výplodem jeho mysli, pravděpodobně halucinuje. V určitých závažných případech však může strach a paranoia vyvolaná halucinacemi vést i k nebezpečnému jednání.

Halucinace jsou smyslové zážitky, vypadají jako reálné, ale jsou vytvářeny pouze ve vaší hlavě. Jedná se vlastně o vnímání vnějšího podmětu, který ovšem není přítomný. Nejedná se o snění. Halucinace totiž probíhají za bdělého stavu, tím se od snů odlišují.

Přehled depresí a splínů najdete zde.

Velmi časté jsou sluchové halucinace. Projevují se tím, že jedinec slyší hlasy, zvuky, dokonce celé monology, jež nikdo jiný neslyší. Dělíme je na hlasy imperativní (přikazují), teologické (nemocnému hlas radí, co má dělat) a antagonistické (více hlasů). U halucinací zrakových zase nemocný vidí obraz, výjev či osoby, které nejsou opravdové. Jenže halucinace postihují všechny naše smysly a mohou se tedy vyskytovat v jakékoliv smyslové modalitě – nejen vizuální a sluchové, ale také čichové, chuťové a hmatové. Někteří jedinci mají navíc halucinace útrobní (tito lidé vnímají přítomnost předmětů uvnitř svého těla, postrádají žaludek, cítí, jak jim odumírá nějaký orgán atd.).

Příčiny halucinací

Tyto příznaky mohou být způsobeny duševní poruchou, psychiatrickými chorobami (schizofrenie, demence) nebo jinými psychotickými stavy. Může se rovněž jednat o vedlejší účinky léků (na Parkinsonovu nemoc, deprese, psychózy), závislost na alkoholu či drogách (následné delirium), eventuálně otravu. Zvláště u dětí se pak halucinace zjevují v nemoci při vysokých horečkách. Stejně tak halucinovat lze i při vážnějším onemocnění v centrálním nervovém systému (epilepsie, nádor, cévní postižení), případně taková situace nastane po nebezpečném úrazu (často hlavy).

Jedná-li se o opakující stavy a máte-li podezření, že vaše vnímání není skutečné, pravděpodobně budete muset navštívit psychiatra nebo neurologa (v závislosti na příčině halucinace), případně svého praktického lékaře. Léčba zahrnuje většinou užívání léků a doporučení přijmout jiné stereotypy chování (méně alkoholu, více spánku apod.), aby se Váš stav zlepšil. Pokud znáte někoho, kdo halucinuje, určitě zůstaňte s ním, a jděte k lékaři jako jeho emoční podpora.

V jakých případech je vhodné navštívit psychiatra zjistíte zde.

Autor: peš
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.