Alkoholismus: Jaká má stádia a jak ho účinně léčit? | Moje zdraví

Alkoholismus

Alkoholismem se označuje nadměrná konzumace alkoholických nápojů, která může vést k závislosti. Toto onemocnění postihuje celou osobnost pacienta, jeho psychickou i fyzickou stránku. Jedná se o nejrozšířenější formu závislosti.

Přední český psychiatr a odborník na léčbu závislostí MUDr. Karel Nešpor uvádí tři různé stupně závažnosti konzumace alkoholu:

rizikové chování (pacient konzumuje alkohol a prozatím nepociťuje žádné zdravotní následky a komplikace, ale pokud své chování nezmění, pravděpodobně bude mít problémy)

škodlivé chování – pacient už nějaké potíže má (zdravotní nebo psychické, například špatné jaterní testy) 

závislost – stanovení závislosti je složitější. Pacient většinou cítí silnou touhu nebo nutkání pít alkohol a nedokáže se alkoholu vzdát, zanedbává jiné záliby a povinnosti a pokračuje v pití, i když ví o špatných následcích, které pro něj konzumace alkoholu má. Zvyšuje dávky, aby dosáhl stejného efektu, na který mu původně stačila menší dávka, a pokud alkohol nemá, cítí abstinenční příznaky.

Obecně se dá za problematický považovat stav, kdy pacient začíná mít problémy se zdravím a ve vztazích (osobních, pracovních) a kdy pociťuje chuť k pití, kterou se mu nedaří překonat – pije tedy více nebo častěji, než chce.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Příznaky alkoholismu

Alkohol působí v menších dávkách jako stimulant, zvyšuje sebevědomí a odbourává zábrany a funguje jako uvolnění při úzkostných stavech. Ve vyšších dávkách naopak utlumuje aktivity centrálního nervového systému a vede k ospalosti, v případě otravy alkoholem i ke ztrátě vědomí, výrazným zažívacím problémům a někdy i smrti.

Poškozování zdraví alkoholem se projevuje jak akutně, tak chronicky. Okamžité následky cítí člověk v podobě takzvané kocoviny, pro kterou jsou typické bolesti hlavy, průjem, nechutenství, třes, únava a nevolnost. Trvalejší pití ale poškozuje zdraví člověka mnohem dříve, než se objeví první příznaky závislosti na alkoholu. Nadměrné užívání alkoholu narušuje nervovou soustavu, škodí srdci a cévám, způsobuje poruchy trávicího traktu, škodí játrům, slinivce, žaludku nebo například ledvinám. 

Alkoholismus ale především ovlivňuje psychickou stránku pacienta. Nejen, že přímo poškozuje nervový systém, dochází také k celkovým změnám osobnosti. Pacient často prožívá více problémů a konfliktů nejčastěji v osobních vztazích a v práci, často nezvládá plnit své povinnosti, stává se agresívní, přestává fungovat ve společnosti. Řada pacientů alkohol v první fázi považuje za „lék“, který jim naopak od problémů může pomoci, vždy je ale potřeba mít na mysli, že nadměrné pití další stresy, problémy a úzkosti generuje.

Jak zlepšit pamět se dozvíte zde.

Inkubační doba

Závislost na alkoholu se vyvíjí dlouhodobě a má několik fází. Podle amerického odborníka na alkoholismus E. M. Jellineka se první stádium vyznačuje potřebou pacienta zvyšovat dávku alkoholu, aby se dostavila dobrá nálada. Alkohol mu stále ještě více dává, než bere.

Následuje takzvané varovné stádium, tedy častá podnapilost a opilost. Pacient pije stále častěji a pivo nebo víno mění za lihoviny. 

Třetí fází je rozhodné stádium. V této fázi už pacient přestává kontrolovat alkohol, ale alkohol ovládá jeho. Příznakem tohoto stádia jsou takzvaná pijácká okénka, tedy výpadky paměti zapříčiněné intoxikací alkoholem, pacient si zkrátka nepamatuje, co, kdy a kde dělal. Toto stádium může trvat týdny i měsíce. 

Při posledním, konečném stádiu, se pacient cíleně opíjí do němoty. Zároveň roste tolerance na alkohol, a potřebuje tak čím dál tím větší množství. V konečném stádiu nejsou výjimkou alkoholické psychózy. V tento moment je pacient ve fázi, kdy s alkoholem už to dál nejde, ale bez něj také ne. Zde pomůže jedině odborná pomoc protialkoholní léčebny nebo střediska pro alkoholismus a toxikomanii.

Léčba

Léčba alkoholika začíná na základě jeho vlastního rozhodnutí nebo na základě soudního příkazu (detence). Dělí se na ambulantní a ústavní. Při ambulantní léčbě pacient dochází do poraden a nemusí například přerušit zaměstnání. Řada poraden nabízí i terapeutické služby pro závislé i jejich blízké.

Ústavní léčba trvá několik měsíců a využívá souběžně mnoho postupů. V první řadě jde o odebrání alkoholu, zvládnutí abstinenčního syndromu a dalších zdravotních komplikací.

Dále se využívají terapie individuální i skupinová, rodinná, cvičení, relaxační techniky a podobně, které vedou k resocializaci a zlepšení celkového psychického i fyzického stavu.

Další variantou může být takzvaný denní stacionář, kam pacient dochází od ranních do odpoledních hodin. Stacionář pomůže klientovi k návratu do běžného života.

Léky 

Jako pomůcka při odvykání může sloužit Antabus, který společně s alkoholem vyvolává zvracení. Pomáhá vytvořit podmíněný reflex: alkohol = nevolnost, a pomáhá tak pacientovi alkohol vědomě odmítnout.

Očkování

ne

Délka léčby

dlouhodobá
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Domácí léčba

Velmi důležité je, aby se alkoholik sám chtěl vyléčit. V opačném případě je šance na vyléčení mizivá.

V těhotenství

Těhotným alkoholičkám hrozí vážné riziko trvalého poškození plodu, jako jsou růstová retardace, postižení centrální nervové soustavy a deformace obličeje dítěte. Konzumace alkoholu v těhotenství může vést také k poruchám chování dítěte a omezení intelektu.

Podle Světové zdravotnické organizace nelze stanovit žádnou bezpečnou denní dávku alkoholu pro dospělého člověka. Tedy ani v těhotenství nelze stanovit, jestli jedna sklenička vína nebo piva za den plod ohrozí, nebo ne. 

Možné komplikace 

Nadměrná konzumace alkoholu poškozuje endokrinní systém, který je zodpovědný za tvorbu inzulinu, alkoholici jsou tak náchylnější k onemocnění cukrovkou. U pacientů trpících alkoholismem se také častěji vyskytují onkologická onemocnění, jako je karcinom jater, žaludku, jícnu, tenkého střeva nebo konečníku.

Prevence

Ideální prevence by měla probíhat napříč společností, zahrnuje jak informovanost veřejnosti, tak výuku ve školách, vzdělávání odborníků, zaměstnavatelů a mnohé další.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.