Schizofrenie | Moje zdraví

Schizofrenie

Je o nejčastější, ale také nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch. Pacient ztrácí kontakt s realitou a slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné. Pod vlivem svých představ pak může jednat nepřiměřeně.

Vyskytuje se u 1–1,5 % populace, což znamená, že onemocní přibližně 1 člověk ze 100, a vyskytuje se stejně často u mužů i žen.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Příznaky

Schizofrenie propuká u mladých lidí (u mužů mezi 15 až 25 lety, u žen mezi 25 až 35 lety), kteří jsou k ní náchylní poté, kdy jsou vystaveni nadměrné psychické zátěži (státnice ve škole, rozchod s partnerem, úmrtí člena rodiny aj.).

Onemocnění se projevuje psychotickými krizemi (tzv. atakami) a má tendence se vracet.
Mezi hlavní příznaky schizofrenie patří:
- sluchové, zrakové a další halucinace
- bludy (mylná a nevyvratitelná tvrzení)
- poruchy nálad (deprese, úzkost, mánie)
- vymizení motivace
- citová odtažitost, snížená empatie
- poruchy chování
- poruchy paměti, pozornosti

Léčba

Průběh onemocnění a případné uzdravení ovlivňuje řada faktorů, především dobře fungující rodinné zázemí a včasná a dobře vedená medikamentózní a psychologická léčba.

Schizofrenie se někdy označuje jako třetinová nemoc. Znamená to, že zhruba 1/3 schizofreniků se vyléčí a vrátí k běžnému životu, pro 1/3 pacientů je typické, že dojde ke zlepšení, ale některé příznaky se vrací a neustále jim znepříjemňují život, a u poslední 1/3 nemocných jsou příznaky chronické a nereagují na žádnou léčbu.

Hlavní způsob léčby schizofrenie představují psychofarmaka, která zpravidla patří do skupiny léků zvaných antipsychotika (neuroleptika). Pokud na ně pacient nereaguje, je možné nasadit například clozapin (Leponex) nebo elektrokonvulzivní terapii. Důležitá je i psychologická a sociální intervence.

Vyšetření

Pro diagnostiku schizofrenie se používají psychologické testy. Mezi ty nejvyhledávanější patří BITEPT. Jedná se o veřejně dostupný online test, který se soustředí na příznaky nejčastějších duševních poruch, jako je právě schizofrenie nebo třeba deprese či bipolární porucha.

Další možností je test duševního zdraví MENFIT, který hodnotí nejčastější psychické poruchy, ale také osobnostní předpoklady a stresovou zátěž.

Možné komplikace

Při schizofrenii se mohou objevit některá souběžná onemocnění, například deprese nebo úzkostná porucha. Nemocní také trpí chronickými problémy s chováním a emocemi a vyskytuje se u nich zneužívání návykových látek, dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba a bezdomovectví. Mají také vyšší četnost výskytu sebevražd a kratší očekávanou délku života (o 12 až 15 let).

 

Autor: Marie Bezděková
 

Nejnovější články