Nevíte, které léky můžete kombinovat? Poradí vám přímo v lékárně | Moje zdraví

Nevíte, které léky můžete kombinovat? Poradí vám přímo v lékárně

Nevíte, které léky můžete kombinovat? Poradí vám přímo v lékárně
Autor: istock.com
28. října 2020 • 10:00

Lékárníci mohou nově využít přístupu do lékového záznamu pacienta. To znamená, že vidí, jaké preparáty člověk užívá a jak by případně mohly například volně prodejné léky, o které pacient žádá, ohrozit efekt léků předepsaných. 

Od 1. června 2020 se mohou lékárníci podívat do takzvaného lékového záznamu pacienta. To je evidence všech předepsaných a vydaných léků, které jsou dostupné prostřednictvím webové či mobilní aplikace. Do lékového záznamu pacienta může zároveň nahlédnout jeho ošetřující lékař či lékárník ve chvíli, kdy poskytuje pacientovi zdravotní službu. 

Češi jsou přeborníci v užívání léků. Více čtěte zde.

Lepší přehled o lécích

Díky lékovému záznamu tak mohou lékaři či lékárníci lépe poradit při samoléčbě a jednodušeji odhalit možné lékové chyby při výdeji léku na recept. Mohou také odhalit, že léky, které vám předepsalo více lékařů, se navzájem ovlivňují, případně že takový efekt má lék, který je volně prodejný a vy ho chcete užívat.

Jak upozorňuje Česká lékárnická komora, se zvyšujícím se počtem léků, které pacienti užívají, narůstá i množství lékových chyb. Jen v Česku je aktuálně registrováno více než 8 000 léčivých přípravků a lékárník je posledním bodem kontroly před výdejem léčiva pacientům.

 Právě lékový záznam proto lékárníci považují za velmi užitečnou pomůcku. „Mnoho lékových chyb odhalí lékárník i samotným pohovorem s pacientem, přičemž tuto odbornou činnost prováděli lékárníci i před zprovozněním lékového záznamu pacienta a dělají to i současně s ním,“ říká Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.

Nejhorší chyby při užívání léků. Děláte je taky?

Pozor na warfarin a antibiotika

Do lékového záznamu pacienta nahlížejí lékárníci například při výdeji léků na bolest, a to s ohledem na užívání warfarinu nebo dalších léků užívaných na ředění krve, na léčbu onemocnění srdce či vysoký krevní tlak, a to i tehdy, když si je pacient chce pořídit k samoléčbě. „Pokud by lékárník při takové medikaci lék pacientovi vydal, hrozilo by mu zdravotní riziko,“ vysvětluje viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Důležité je zkontrolovat užívání jiných léků také při výdeji antibiotik. Tzv. makrolidová antibiotika totiž mohou zvýšit nežádoucí účinky léků hojně užívaných v české populaci na snižování hladiny cholesterolu, statinů.

Nárůst nežádoucích účinků 

Jak varují lékárníci: Již při současném podávání dvou nebo více léků dochází k tzv. lékové interakci, při které může dojít ke změně účinku některého z nich. Šest současně užívaných léčiv představuje desetiprocentní nárůst nežádoucích účinků. „Se zvyšujícím se počtem současně podávaných léků na předpis nebo v samoléčbě roste i procento výskytu nežádoucích farmakoterapeutických následků. V případě šesti užívaných léčiv je to 10 procent, ale pokud pacient užívá více než 11 léčivých přípravků, vzrůstá výskyt nežádoucích účinků na 28 procent a v případě 16 léků je to dokonce 54 procent,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Další informace o důsledku špatných kombinací léků čtěte zde.

Podle něj může individuální konzultace lékárníka při každém výdeji léčiva ovlivnit zdravotní stav. Lékové chyby jsou totiž závažnou příčinou toxicity a nežádoucích účinků léků, kterým může lékárník svými odbornými znalostmi zabránit.

Například řada pacientů kvůli nežádoucím účinkům nevhodně kombinovaných léčivých přípravků svou medikaci samovolně vysazuje. Léčba pak není dostatečná a při vyšším počtu předepsaných léčivých přípravků paradoxně nevede ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Na druhou stranu lékárník také může svého pacienta motivovat ke správnému užívání léků. Klasickým příkladem jsou léky na snížení hladiny cholesterolu – statiny. „Pacienti je občas sami od sebe přestanou užívat. To je samozřejmě velkou chybou, pacient by takové léky měl užívat, protože mu významně snižují riziko kardiovaskulárních příhod, ačkoli jejich účinek na sobě pacient nijak přímo nepociťuje. Lékárník umí pacienta prostřednictvím osobního pohovoru o tomto poučit,“ uvádí PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Autor: Marie Chmelíková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.