Špatné užívání a vzájemné působení léků ohrožuje tisíce Čechů | Moje zdraví

Špatné užívání a vzájemné působení léků ohrožuje tisíce Čechů

Špatné užívání a vzájemné působení léků ohrožuje tisíce Čechů
Se vzájemným působením léků by vám měl poradit nejen lékař, ale hlavně lékárník • Autor: iStock.com
17. ledna 2018 • 06:00

Vzájemné působení léků dostane do nemocnice 40 000 lidí ročně. Přitom by stačilo lépe číst příbalové letáky a komunikovat s lékaři a lékárníky. U kterých léků hrozí největší nebezpečí a jak mu můžete předejít?

Léková interakce znamená vzájemné ovlivnění účinků léků. Znamená to, že jeden lék může měnit účinky druhého – účinek může zvýšit, snížit, změnit nebo úplně zrušit. K zabránění interakcí někdy stačí snížit dávku nebo upravit časový interval mezi podáním jednotlivých léků. Interakce však nevznikají jen mezi léky samotnými. K interakci může dojít i kombinací léku a doplňku stravy nebo potraviny či nápoje.

„Bylo popsáno více než 20 000 interakcí, z nichž několik tisíc je kontraindikovaných, to znamená, že je naprosto vyloučeno tyto léky společně užívat. Studie ukazují, že až 6,5 % všech hospitalizací v nemocnicích v naší republice, to by znamenalo asi 40 000 hospitalizací ročně, je způsobeno poškozením lidského organismu léky,“ vysvětluje PharmDr. Ivana Lánová, vedoucí lékárny BENU v Mladé Boleslavi.

Vzájemné reakce léků a potravin

Podle doktorky Lánové existuje jen velmi málo léků, u kterých nejsou popsány interakce. Mezi léky, které jsou často užívány a vykazují velké množství interakcí, patří antidepresiva, antiarytmika (léky k terapii poruch srdečního rytmu), statiny (léky snižující hladinu cholesterolu v krvi), nesteroidní antiflogistika (léky tlumící zánět a bolest), antihypertenziva (léky snižující krevní tlak), warfarin (lék na ředění krve). Ale též běžně užívané léky na pálení žáhy, tzv. antacida, nebo živočišné uhlí nejsou zcela bez rizika. Tyto léky mohou snížit účinek jiných léků, a tak je důležité dodržet vždy několikahodinový odstup od podání jiných léků včetně hormonální antikoncepce.

„Poměrně časté interakce způsobuje třezalka – např. s antidepresivy nebo s hormonální antikoncepcí. Také grepy a grepová šťáva bývají příčinou mnoha interakcí. Zjednodušeně – látka obsažená v grepech může blokovat enzymy, které jsou zodpovědné za přeměnu léků v neúčinné látky. Pokud nefungují, může dojít ke zvýšení účinku daného léku, jeho delšímu působení v těle, ale také k jeho nežádoucím účinkům, předávkování. Pokud lék vykazuje tuto interakci, pak je informace o nevhodnosti grepů uvedena v příbalovém letáku. V tomto případě bychom měli pamatovat nejen na grepy, ale i na pomelo a karambolu a tohoto ovoce se vyvarovat,“ upozorňuje doktorka Lánová.

Učebnicovým příkladem závažné interakce je kombinace dvou zcela běžně užívaných léků, a to antibiotika klaritromycinu a již zmiňovaných statinů. V tomto případě může dojít k výraznému zvýšení koncentrace léku na cholesterol, což s sebou může přinést myopatie včetně rhabdomyolýzy, tedy svalové slabosti až poškození svalových buněk se selháním ledvin. V tomto případě se musí podat jiné antibiotikum nebo se po dobu léčby antibiotikem vynechává lék na cholesterol.

Jak se vyhnout interakcím? Řešením jsou počítače

Jistě není v lidských silách si všechny interakce zapamatovat. Počítačový program používaný pro e-recepty  a povinný pro všechny lékaře od 1. ledna 2018 neumožňuje zachytit interakce s léky, které pacientovi předepíše jiný lékař nebo které si pacient koupí sám. Proto by měl pacient všem svým lékařům sdělit, které léky a doplňky stravy užívá.

Šanci zachytit nebezpečí interakce výrazně zvýšíte, pokud si budete léky vyzvedávat v lékárně, kde vás znají a budete všechny své léky konzultovat s odborníkem. Doktorka Lánová k tomu dodává: „Ani v moci lékárníka však není, aby všechny interakce znal a pamatoval si je. Proto existují lékárenské počítačové programy, které umí hlídat lékové interakce, ale většinou pouze při současném výdeji léků. Více ale dokáže např. naše BENU Léková karta. Je unikátní v tom, že hlídá nejen interakce při aktuálním výdeji, ale také interakce s léky, které si již pacient v našich lékárnách vyzvedával na recept či si sám kupoval, a to dokonce v rámci celé rodiny.“

Další možností je registrace do elektronického zdravotnictví – Zdravel, po níž má každý lékař k dispozici chorobopis i rodinou anamnézu pacienta. Více o Zdravelu čtěte ZDE.Autor: Kateřina Erbsová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.