Warfarin: Proč ho nesmějí těhotné a jak lékaři řeší předávkování

Warfarin: Proč ho nesmějí těhotné a jak lékaři řeší předávkování
Warfarin zabraňuje srážení krve. • Autor: istockphoto.com
27. července 2016 • 09:25

Warfarin (derivát kumarinu, vonné látky pro kosmetické a potravinářské účely) je jedním z léků proti srážení krve. Jedná se o hojně předepisovaný preparát, jehož význam je nesmírný. Při nerozumném či nezodpovědném užívání však může pacienta poškodit, ba dokonce ohrozit na životě. 

Warfarin neředí krev, jak se někdy nepřesně tvrdí. Zjednodušeně řečeno narušuje proces srážení krve tím, že v těle snižuje množství aktivní formy vitaminu K, nezbytného pro tvorbu řady srážecích faktorů. Warfarin a jemu podobné látky se uplatňují i jako jed na krysy – hlodavec po jejich pozření zemře na vnitřní vykrvácení. Z tohoto důvodu je při podávání warfarinu potřeba opatrnosti u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, například u lidí se žaludečními vředy nebo po prodělané cévní mozkové příhodě. Na druhou stranu warfarin v Česku představuje jediné kumarinové antikoagulans (látka proti srážení krve) pro dlouhodobé podávání. Další v Evropě akceptované účinné látky acenokumarol a fenprokumon nejsou v ČR (podobně jako v USA) registrované. „V poslední době se na našem trhu objevila některá nová perorální (podávaná ústy) antikoagulancia jako Pradaxa, Xarelto nebo Eliquis, ta však mají svá medicínská omezení a vzhledem k podstatně vyšší ceně je i jejich úhrada pojišťovnami omezena na vybrané případy,“ doplňuje primář oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov MUDr. Petr Kessler. 

Velkou výhodou warfarinu oproti podobně účinkujícímu heparinu a nízkomolekulárním heparinům (LWMH) je podávání v tabletách; hepariny je totiž třeba aplikovat injekčně. Nevýhodou je naopak pomalý nástup účinku. „Do plného rozvinutí účinku je proto nutné pacienta zajistit podáváním nízkomolekulárního heparinu, což v některých případech může trvat i 7 až 12 dní,“ upozorňuje doktor Kessler. Odeznívání účinku warfarinu je rovněž pomalé, a tak je před plánovanou operací nezbytné tento lék vysadit s dostatečným předstihem. Další nevýhodou warfarinu je jeho teratogenní vliv – způsobuje vznik vrozených vývojových vad u plodu. „Těhotné ženy proto nesmějí warfarin užívat v období mezi 6. a 12. týdnem gravidity. V praxi je doporučeno ženám, které užívají warfarin, při vynechání menstruačního cyklu provést těhotenský test a v případě jeho pozitivity ihned užívání warfarinu přerušit a v léčbě ho nahradit nízkomolekulárním heparinem. I po 12. týdnu těhotenství je užívání warfarinu spojeno s určitými riziky pro plod, a tak není doporučeno s výjimkou pacientek s umělou chlopní v mitrální pozici, kdy je optimální terapii třeba posoudit individuálně,“ upřesňuje lékař. 
Lékaři warfarin nejčastěji předepisují v těchto situacích: prevence a léčba hluboké žilní trombózy (tvorby krevních sraženin) v žilách dolních končetin a plicní embolie (stav, kdy krevní sraženina ucpe tepnu v plicích); prevence vzniku krevních sraženin (trombů) během fibrilace síní (srdeční arytmie); prevence vzniku krevních sraženin po implantaci umělé srdeční chlopne.

Kontrola účinnosti warfarinu 

Sledování účinnosti léčby je relativně snadné. Pacient chodí na kontroly, odebírá se mu krev a hodnotí se její srážecí schopnost pomocí Quickova neboli INR testu (INR = international normalized ratio, mezinárodní normalizovaný poměr). Naměřená hodnota v podstatě udává, kolikrát déle trvá, než se krev dotyčného srazí oproti normálu. 

INR 1 je norma, INR 2 znamená, že krev se srazí za dvojnásobek normální doby, INR 3 znamená třikrát delší dobu atd. „Pro léčebné účely se hodnota INR udržuje většinou mezi 2 a 3, v některých indikacích mezi 2,0 a 3,5 nebo 2,5 a 3,5. Při nižším INR je tedy nutné dávku warfarinu zvýšit a naopak. Hodnoty vyšší než 4 už signalizují předávkování se zvýšeným rizikem krvácivých komplikací,“ upozorňuje MUDr. Kessler. „Při výrazném předávkování warfarinem je nezbytné lék přechodně vysadit, v případě vážnějšího krvácení se podává krevní plazma nebo koncentrát koagulačních faktorů, který dokáže účinek warfarinu prakticky okamžitě zrušit. Podání vitaminu K vede k trvalejšímu snížení účinku warfarinu, tento efekt se však rozvine až po několika hodinách,“ dodává odborník. V tuku rozpustný vitamin K je v terapii warfarinem zajímavý hráč, s nímž je nutné počítat. Hlavně proto, že hraje dvojí hru. 

Odborná spolupráce: prim. MUDr. Petr Kessler, oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, www.hospital-pe.cz 


 

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.