Rakovina močového měchýře: Příznaky, léčba | Moje zdraví

Rakovina močového měchýře je častější u mužů. Způsobuje ji hlavně kouření

Rakovina močového měchýře je častější u mužů. Způsobuje ji hlavně kouření
Kouření je hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny močového měchýře • Autor: iStock.com
11. ledna 2018 • 06:00

Zatímco jiné typy rakoviny, jako je třeba rakovina prsu, napadají v převážné většině ženy, rakovina močového měchýře se ve větší míře týká mužů. Proč? A jak jí můžete předejít? Zeptali jsme se odborníků.

 „Nádory močového měchýře jsou šestou nejčastější rakovinou v mužské populaci a třináctou nejčastější u žen. V 90 procentech případů se jedná o zhoubný nádor ze sliznice močového měchýře (takzvaný uroteliální karcinom). Výskyt nádorů měchýře celosvětově i v naší zemi stoupá. S věkem pacientů výskyt nádorů měchýře vzrůstá,“ uvádí zástupce přednosty pro léčebnou péči Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Libor Zámečník.

Z údajů Národního onkologického registru ČR vyplývá, že průměrný věk v době diagnózy činí 65 let. Zatímco celosvětově ročně přibude asi 270 tisíc nových případů, v Česku s touto nemocí žije zhruba 21 tisíc lidí. Za posledních 30 let se výskyt této choroby téměř ztrojnásobil, ubývá ale těch, kteří karcinomu močového měchýře podlehli.

Látky, které se podílejí na vzniku nádorů, se nazývají karcinogeny. V souvislosti s močovým měchýřem může jít o dlouhodobou expozici (vystavení se) například anilinovým barvám nebo chemickým sloučeninám, jež jsou obsaženy třeba v kouři a sazích.

Některé z karcinogenních látek se používají při výrobě chemických barviv, v gumárenském či textilním průmyslu. Karcinogenní aromatické aminy však mohou vznikat přímo v lidském těle. Jak? Z dusitanů a dusičnanů přijímaných v potravě činností střevních bakterií.

Zhruba 20 % nádorů močového měchýře může vzniknout v souvislosti s vystavením se působení karcinogenů v zaměstnání! Nejčastěji jde o povolání, kde se používají organické sloučeniny, s nimiž přicházejí do styku například uklízečka, tkadlena, zubní laborantka, lékařka, kadeřnice či kosmetička.

Riskantní cestování

Ve vyšším riziku se ocitají i pacienti s chronickým zánětem močového měchýře nebo nemocní s dlouhodobě zavedenou cévkou. Rakovina močového měchýře může vybujet po nakažení parazitem Schistosoma haematobium, který část svého vývoje prodělává právě v močovém měchýři (onemocnění se nazývá bilharzióza). Tento parazit se vyskytuje v Egyptě, kde tento karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Ke vzniku onemocnění někdy může nahrát i infekce lidským papilomavirem (HPV), zvláště onemocní-li člověk se sníženou imunitou.

Močové cesty ovlivňuje i kouření

Nejvíce si s osudem však zahrávají kuřáci – riziko, že onemocní nádorem močového měchýře, je oproti nekuřákům čtyřnásobné! A i když s kouřením ihned přestanou, stále to trvá zhruba dvacet let, než se dostanou na úroveň běžné nekuřácké populace. Přesto to stále stojí za to, protože horší prognóza čeká kuřáka ve všech aspektech, má více nádorů i více jejich agresivnějších forem. A ještě jedno číslo – okolo třetiny všech nádorů močového měchýře vzniká jako následek kouření cigaret.

„Tabákový kouř obsahuje několik tisíc chemikálií, z toho asi stovku rakovinotvorných, mnohé další jsou jinak toxické. Řada se jich vylučuje močí, a proto jsou jimi ledviny a močový měchýř významně ohroženy,“ vysvětluje MUDr. Eva Králíková, CSc., z Centra pro závislé na tabáku při 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Dodejme ještě, že ženský organismus je mnohem křehčí než mužský, a následky kouření jsou tedy pro ženu ještě více devastující.

Příznaky rakoviny močového měchýře

Rakovina močového měchýře je záludná – trvá velmi dlouho, než postřehnete, že se něco děje. Asi u 75
% pacientů se jako první objeví krev v moči. Ta může v močových cestách tvořit sraženiny, močení je pak zčásti nebo zcela znemožněno a je doprovázeno silnými bolestmi v podbřišku. Asi třetina pacientů pociťuje dráždivé příznaky spojené s bolestivým močením.

„Výjimečně se onemocnění může projevit bolestmi v bederní krajině, jež jsou vyvolány městnáním moči ve vývodném systému. V krajním případě může dojít k hromadění odpadních látek v ledvinách – uremii,“ vysvětluje přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze MUDr. Marek Babjuk. Teprve v pokročilém stadiu onemocnění se přidruží další příznaky: hubnutí, nechutenství, anemie.

Základní metodou používanou k rozpoznání nádorů v měchýři je endoskopické vyšetření (cystoskopie), kdy se zavádí endoskop močovou trubicí do měchýře, který si následně mohou urologové prohlédnout a určit, o jaký typ nádoru se u daného pacienta jedná. Mezi další možná vyšetření, jimiž lékaři v některých případech diagnózu upřesňují, patří zobrazovací metody, například ultrazvukové vyšetření močového měchýře a ledvin nebo CT.

Cystoskopii provádíme v situacích, kdy máme podezření na nádor měchýře. Nejčastěji tomu bývá při viditelném nálezu krve v moči. Známkou může být i mikroskopická přítomnost krve v moči, kterou lékaři zachytí při vyšetření moči pomocí testovacích papírků (byť příčin nálezu krve v moči může být řada, tedy nejen nádor v měchýři). Diagnostika testovacím papírkem, takzvané chemické vyšetření moči, je součástí každé prohlídky u praktického lékaře, včetně preventivních, a je hrazeno ze zdravotního pojištění,“ dodává urolog.

Léčba karcinomu močového měchýře

Základem léčby u povrchových nádorů je endoskopická operace. Tu urologové v některých případech doplní o takzvané výplachy močového měchýře, při nichž je do něj cévkou podávána látka, jejímž úkolem je snížit riziko opakovaného výskytu nádoru. U infiltrujících nádorů již samotná endoskopická operace nestačí – musí být odstraněn celý močový měchýř, v některých případech i s močovou trubicí a dalšími pohlavními orgány (děloha, vejcovody, vaječníky). Tento postup je v některých případech kombinován s podáním celkové chemoterapie.

Radikální cystektomie je nejúčinnější léčbou infiltrujících nádorů močového měchýře. Ne všichni pacienti jsou však kvůli případným dalším nemocem schopni podstoupit tak náročnou operaci, jako je odstranění měchýře a zajištění odtoku moči, především kvůli náročnosti operace, jejíž délka se pohybuje mezi 4 a 7 hodinami. Tyto případy léčíme ozářením a současným podáním chemoterapie,“ objasňuje profesor Babjuk. Po operaci je nutné odtok moči zajistit. Nejčastěji se vytváří nový močový měchýř z části střeva. V mnoha případech je situace vyřešena utvořením umělého vývodu – zpravidla vpravo pod pupkem.

Prevence rakoviny močového měchýře

Rakovině močového měchýře předejít úplně nelze, ale rozhodně je možné riziko vzniku snížit. Genetické vlivy neovlivníme, můžeme se však vyvarovat působení některých nebezpečných látek. Buď úplně, nebo alespoň částečně. Nejspolehlivější a nejsnáze dosažitelnou prevencí je NEKOUŘIT.

Rozhodně nepodceňujte ani ojedinělý výskyt krve v moči, bolestivé močení nebo další zdravotní obtíže s močením související. Veškeré infekce a i obyčejné nachlazení je dobré důsledně doléčit. A ať už se právě nacházíte kdekoli, snažte se vyhnout nadbytečnému kontaktu s rizikovými toxickými chemikáliemi

Článek v původním znění vyšel v tištěném magazínu Moje zdraví.

Autor: Markéta Ostřížková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.