Kašel bez nemoci: Na vině je psychika | Moje zdraví

Kašel bez nemoci: Na vině je psychika

Kašel bez nemoci: Na vině je psychika
Kašel, který volá o pomoc • Autor: iStock.com
7. prosince 2022 • 14:00

Říká se mu zvykový nebo psychogenní kašel. Člověk není nemocný, ale i přesto kašle. Nemocné tu není tělo, ale většinou psychika. Nejčastěji se vyskytuje u dětí a dospívajících. Proč k němu dochází? Dá se léčit?

Samotný kašel v základu neznamená hned nemoc, jedná se o obranný reflex, podobně jako slzící oko, když nám do něj něco spadne. Kašleme, když máme sucho v krku, zaskočí nám kousek jídla nebo se nadechneme kouře. Po chvilce kašel odezní a dýchací cesty jsou čisté. Když jsou dýchací cesty zasaženy respiračním onemocněním, přichází kašel, s chronickým kašlem se setkáváme při kouření a pak je tu kašel spojený s astmatem, alergií a řadou onemocnění. Pokud však vyloučíme lékařským vyšetřením všechny příčiny kašle a on stále přetrvává, musí se přistoupit k oblasti psychiky. Pediatric Respiratory Medicine (2008) definuje zvykový kašel jako odlišný od běžného kašle, přetrvávající déle než dva týdny bez jakýchkoli laboratorních, plicních funkcí nebo rentgenových abnormalit. Samotný kašel je nejčastější důvod návštěvy lékaře a je mu věnována velká pozornost i v oblasti výzkumu. V době pandemie covid-19 je kašel příznakem číslo jedna a je ostře sledován. Ale co když člověku nic není a stále kašle?

Video se připravuje ...
Mysl a bolesti v těle spolu mnohdy souvisí. „Má to tak téměř polovina mých pacientů,“ říká fyzioterapeutVIDEO 

Jak poznat zvykový kašel

Radkin Honzák, přední český psychiatr zabývající se psychosomatikou, se ve své praxi setkává s psychogenním kašlem zejména u dětí a dospívajících. Zcela ojediněle se objevuje u dospělých. K diagnóze zvykového kašle došlo vždy po vyloučení zjevných příčin, kdy rentgenové snímky jsou zcela normální. Jak uvádí psychiatr ve své knize Psychosomatická prvouka, jedná se o kašel svým zvukem podobný jako štěkání psa či tuleně, někdy jako kokrhání. Dítě ho je schopné na požádání předvést včetně typické pozice s bradou na prsou a rukou před ústy. Kašel se objevuje záchvatovitě a pouze v bdělém stavu, nikdy ne ve spánku či po námaze, což je typické pro tělesný projev při úzkostných stavech. Dítě nevykašlává hlen, není patrná dušnost. Tento typ kašle se objevuje ve věkovém rozmezí mezi čtyřmi až devatenácti roky. Dle výzkumů pak tímto kašlem trpí častěji dívky než chlapci.

Jeho rozpoznatelnost je složitá i v tom, že velice často navazuje na proběhlou běžnou infekci dýchacích cest a častěji se objevuje při rodinné patologii, v kritických obdobích nebo při nadměrné zátěži na dítě. „Kašel v tomto případě může být nejen vědomě motivovaným útěkem do nemoci, ale také vyjádřením agrese, odporu či nejistoty,“ říká Radkin Honzák. Není tedy výjimkou, že je kašel spjat s depresivním onemocněním. Kašlem se projevuje i sebevědomý a nervózní člověk.

Proč je kašel využíván jako pomoc

Když je člověk nemocný, zejména dítě, dostává se mu mnohem větší pozornosti. Více péče od rodiče v podobě společného čtení, hraní, konzumací dobrot a sladkostí. Nemusí chodit, kam nechce, a dělat věci, které jsou mu nepříjemné. A dítě či dospělý člověk si takové jednání pamatuje. Je-li dítě v nějaké nepříjemné situaci, ještě si s ní neumí poradit jako dospělý a nemůže věci měnit, je tak trochu bezmocné a v takových chvílích tísně si vzpomene, jak jeho nemoc dokáže ovlivnit chování jeho okolí, a nemoc si vytvoří jako způsob obrany. Nedělá to úmyslně, jedná se o způsob obrany. Když se rodiče hádají, zažívá ve škole šikanu, nezvládá školní povinnosti, něco provedlo, nedokáže splnit očekávání rodičů, naskočí v jeho mysli pomoc v podobě nemoci. Kašel tuto roli může velmi dobře sehrát a vytvořit příměří mezi rodiči, klid ve škole, rychlé vyřešení situace. Dítě sice vykazuje nějaké zdravotní obtíže, ale nevypadá, že by strádalo a že je v ohrožení, navíc kašel v noci ustává a všichni mohou klidně spát. Kašel splnil svůj účel.

Léky na tento typ kašle nepomáhají

Jestliže chceme psychogenní kašel léčit, léky na tlumení kašle nepomohou. Musíme sáhnout k psychologické či psychiatrické pomoci. Hledání psychické příčiny je základem. Poté následuje přesvědčení pacienta, že kašel může být zastaven, a nácvik zvládání nutkání ke kašli. K léčbě se často používá hypnóza nebo sugestivní terapie, která vede k úspěšnému zvládnutí kašle. Pacient se učí řadu cvičení, jak ovládnout nucení ke kašli pomocí dechových technik či hlasových cvičení. V případě dětí se pracuje i s rodiči.

Autor: Petra Kubalová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.