Měníte zdravotní pojišťovnu? Tady je vše, co k tomu potřebujete | Moje zdraví

Měníte zdravotní pojišťovnu? Tady je vše, co k tomu potřebujete

Měníte zdravotní pojišťovnu? Tady je vše, co k tomu potřebujete
Autor: istock.com
10. listopadu 2020 • 14:00

Co musíte udělat, když chcete přejít k jiné zdravotní pojišťovně? Jaké doklady potřebujete a jak často je možné pojišťovnu změnit? 

Přeregistrovat se k jiné zdravotní pojišťovně není složité. “Například k přeregistraci k Všeobecné zdravotní pojišťovně provedete snadno za sebe i za své děti online,” vysvětluje Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP. Uděláte to na stránce: www.vzp.cz/prihlaska. 

Najdete tam i informace, jak se přeregistrovat, pokud to nechcete nebo nemůžete udělat on-line. Jestliže raději spoléháte na tradiční postupy, máte možnost navštívit některou pobočku a přeregistraci si vyřídit osobně. S sebou musíte mít průkaz totožnosti a doklady dětí (rodný list). Přihlášku také můžete poslat poštou. Ať zvolíte jakoukoli variantu přeregistrace, s původní zdravotní pojišťovnou to VZP vyřídí všechno sama. 

Změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, a to buď od 1. července nebo od 1. ledna. Platí přitom, že při narození dítěte se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést stejně jako u jiných občanů k 1. dni kalendářního pololetí.

Vraťte průkazy

Jak říká Vlastimil Sršeň: “Po datu přeregistrace, kdy už budete mít své průkazy pojištěnce VZP, jen musíte své původní pojišťovně vrátit staré průkazy. Povinnost vrátit do osmi dnů průkaz pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta do výše 500 Kč. V každém případě starým průkazem se už pak nesmíte prokazovat”.

“Jediná věc, kterou v rámci přechodu od jiné pojišťovny nemůžeme za nově příchozího pojištěnce udělat, se týká osob samostatně výdělečně činných, čili OSVČ. Podle zákona totiž OSVČ musí doručit své nové pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce. Doklad pojištěnci vystaví jeho dosavadní zdravotní pojišťovna,” popisuje Vlastimil Sršeň.

Nahlaste změnu zaměstnavateli

Jste-li zaměstnanec, vždy platí, že musíte svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny ohlásit do osmi dnů ode dne změny. Nezapomeňte si vzít a uschovat písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně převzal. Zaměstnavatel má totiž právo požadovat po zaměstnanci úhradu případného penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Osoby, za které je plátcem pojistného stát, musí své nové pojišťovně doložit, že mají nárok na zařazení do této kategorie pojištěnců. Studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce apod.

Jak je to s podnikateli?

Podnikatelé (OSVČ) mají předložit fotokopii živnostenského listu a již zmíněný doklad o výši záloh na pojistné. Navíc se jich týká (pokud mění pojištovnu v polovině roku), povinnost předložit v následujícím roce v zákonném termínu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ oběma zdravotním pojišťovnám, u nichž byli v daném kalendářním roce pojištěni. Ti, kdo se přeregistrují s účinností od 1. 1., odevzdají Přehled jen své nové pojišťovně. 

Je třeba také vědět, že o změně zdravotní pojišťovny musíte vždy informovat všechny lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Poskytnuté zdravotní služby totiž musí být vykázány k úhradě správné zdravotní pojišťovně. Proto je stanovena povinnost prokazovat se při poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění platným průkazem pojištěnce.

Autor: Marie Chmelíková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.